Calendar
Cautare

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!


Download Adobe Reader Download Flash Player

 

Hotarari 2017, 11 Decembrie - 31 Decembrie

Nr. Data Continut
 247
Anexa
 11.12.2017 HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuielial județului Giurgiu,  pe anul 2017
248
Anexa
11.12.2017 HOTĂRÂRE
repartizarea pe unități administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri județene și comunale, pe anul 2017
249 11.12.2017 HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la  art.33, alin 3, lit b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, proiect pe anul 2018 și estimări 2019-2021
250 11.12.2017 HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 150.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul de venituri si cheltuieli al judeţului Giurgiu, comunei Mihai Bravu
251 11.12.2017 HOTĂRÂRE
privind  alocarea  sumei  de 15.000 lei  din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul  de venituri si cheltuieli al judeţului Giurgiu, comunei Isvoarele
252
Anexa
11.12.2017 HOTĂRÂRE
privind aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare DJ 401A, Bolintin  Vale - Palanca , km 46+765 - 50+000; 3,235 km
253
Anexa
11.12.2017 HOTĂRÂRE
privind aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investițiiReabilitare DJ 412A Ogrezeni – Malu Spart (DJ 601), km 43+000 – 51+540; 8,540 km
254
Anexa
11.12.2017 HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de unităţile subordonate  acestuia pentru anul fiscal 2018
255 11.12.2017 HOTĂRÂRE
privind aprobarea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2018
256 11.12.2017 HOTĂRÂRE
privind aprobarea preţului mediu la masă verde pajişti naturale pentru recolta 2018
257 11.12.2017 HOTĂRÂRE
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere si  a contribuţiei lunare in sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate in Căminul pentru Persoane Vârstnice Singureni pentru anul 2018
258 11.12.2017 HOTĂRÂRE
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere si a contribuţiei lunare in sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate  de Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti, judeţul Giurgiu,pentru anul 2018
259 11.12.2017 HOTĂRÂRE
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere si a contribuţiei lunare in sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate în căminele pentru persoane vârstnice aflate in subordinea Consiliului Judeţean Giurgiu, pentru anul 2018
260 11.12.2017 HOTĂRÂRE
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană adultă cu handicap care beneficiază de protecţie in formă instituţionalizată, precum şi aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru un copil care beneficiază de protecţie in formă instituţionalizată, pentru anul 2018
261
Anexa
11.12.2017 HOTĂRÂRE

privind acordarea unor sprijine financiare

262 11.12.2017 HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare
263 11.12.2017 HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare
264
Anexa
11.12.2017 HOTĂRÂRE
pentru aprobarea iniţierii unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 968/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Giurgiu, precum şi al municipiului Giurgiu, oraşelor şi comunelor din judeţul Giurgiu
265 11.12.2017 HOTĂRÂRE
privind  aprobarea punerii în aplicare a Sentinței civile definitive nr.116 din 10 mai 2016 pronunțată de Tribunalul Giurgiu în dosarul nr.2023/122/2013
266 11.12.2017 HOTĂRÂRE
privind  incetarea  dreptului de folosinta gratuita  a Serviciului de Ambulanță Giurgiu asupra spatiului cu suprafata utila de 482,10 mp și teren în suprafață de 211,50 mp din imobilul situat în Bulevardul București, nr 18 , aflat în domeniul  public  al Judeţului Giurgiu
267
Anexa
11.12.2017 HOTĂRÂRE
privind darea în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță Giurgiu a parcării în suprafață de 640 mp aferentă imobilului   situat în Municipiul Giurgiu, B-dul  Mihai Viteazul , nr. 4,  aflat în domeniul Public al Județului Giurgiu
268
Anexa
11.12.2017 HOTĂRÂRE
privind aprobarea dării în administrare Spitalului Județean de Urgență Giurgiu a unor spații în suprafață de 482,10 mp și teren în suprafață de 211,50 mp din imobilul situat în  Bulevardul București, nr. 18, aflat  în domeniul public al Județului Giurgiu
269
Anexa
11.12.2017 HOTĂRÂRE
privind avizarea favorabilă a cuantumului Normelor de venit pentru activităţi independente pentru anul 2018 propus de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu
270
Anexa
11.12.2017 HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării Devizului general cu cota de T.V.A. de 19 %, a actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum si aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții Reabilitare DJ 413  DJ 603 - Halta CFR Mihai Bravu – DN 41, km 0+000 - 9+690; 9,690 km
   Proces Verbal sedinta 11.12.2017
271
Anexe
 21.12.2017 Hotarare
privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri şi cheltuieli al județului Giurgiu și al bugetului împrumuturilor interne pe trimestrul IV, 2017
272  21.12.2017 Hotarare
privind repartizarea pe unități administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri județene și comunale, pe anul 2017
273  21.12.2017 Hotarare

privind aprobarea asigurării cofinanţării proiectului Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Giurgiu, în perioada 2014-2020

274
 
 21.12.2017 Hotarare

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de

 investiţii RESTAURARE, CONSOLIDARE ŞI DOTARE MUZEUL JUDEŢEAN TEOHARI ANTONESCU” în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

275  21.12.2017 Hotarare
privind acordarea unor sprijine financiare
276  21.12.2017 Hotarare

privind acordarea unor sprijine financiare

277  21.12.2017 Hotarare

privind darea în administrare Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru a imobilului în care funcționează, compus din teren în suprafață de 23.343 mp și construcții aferente, situat în sat Izvoru, comuna Vânătorii Mici, aflat în domeniul public al județului  Giurgiu

278

Anexa1
Anexa2
 
 21.12.2017 Hotarare

privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu

279  21.12.2017 Hotarare

privind constatarea rezilierii Contractului de asociere în participaţiune nr.241 din 20 septembrie 2011 încheiat între Județul Giurgiu și S.C. SUN GARDEN COLIBAȘI S.R.L. și aprobarea demersurilor privind încetarea servituții de trecere, a dreptului de uz și de superficie constituite prin Contractul nr.83 din 7 martie 2013

280  21.12.2017 Hotarare

privind  desemnarea  reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Comisia paritară de atribuire a traseelor cuprinse în programele de transport judeţean

281
 
 21.12.2017 Hotarare

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Iacob Marius Nicușor, membru al Partidului Național Liberal

282  21.12.2017 Hotarare

privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Peia Mariana, membru al Partidului Social Democrat

283  21.12.2017 Hotarare

privind aprobarea modificării Hotărârii nr.6 din 24 iunie 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu

284
Anexa
 21.12.2017 Hotarare
privind  modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Giurgiu pentru drumul  judeţean DJ 503 A şi obiectivele aferente acestuia ( poduri-podeţe)
Proces Verbal sedinta 21.12.2017
     

 

 

Actualizat in - 02/01/2018, la ora 09:14.
Vremea
Trafic
Vizitatori: 787527, online: 7Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.

Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.