Calendar
Cautare

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!


Download Adobe Reader Download Flash Player
 

Hotarari 2016, 24 Iunie - 31 Decembrie
 

Nr. Data Continut
1 24.06.2016 HOTĂRÂRE

privind alegerea Comisiei de validare

2 24.06.2016 HOTĂRÂRE

privind validarea alegerii consilierilor în Consiliul judeţean Giurgiu

3 24.06.2016 HOTĂRÂRE

privind constituirea Consiliului judeţean Giurgiu

4 24.06.2016 HOTĂRÂRE

privind alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu

5 24.06.2016 HOTĂRÂRE

privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului judeţean Giurgiu

6 24.06.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului şi componenţei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

   Proces Verbal ședință de constituire din 24.06.2016
 7
Anexa
 15.07.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de executie, pe trimestrul II, 2016

8
Anexa
15.07.2016 HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii și subventii, pe anul 2016
9 15.07.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea demarării procedurii de achiziţie de servicii de consultanţă generală în management, achiziţii publice şi auditare       

10 15.07.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu

11
Anexa
15.07.2016 HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Giurgiu
12
Anexa
15.07.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu

13
Anexa
15.07.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti

14
Anexa
15.07.2016 HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciilor de transport public local în cadrul Programului Judeţean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 – 2019 şi eliberarea licenţelor de traseu
15 15.07.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale și eliberarea licenței de traseu pentru S.C. ATU S.R.L.

16 15.07.2016 HOTĂRÂRE

privind numirea temporară a domnului Guţu Alin în funcţia de director al Direcţiei Judeţene de Dezvoltare Rurală şi Protecţia Mediului Giurgiu

17 15.07.2016 HOTĂRÂRE

privind numirea temporară a doamnei Budrincă Gina în funcţia de director general al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu

18 15.07.2016 HOTĂRÂRE

privind  desemnarea reprezentantului asiguraţilor delegat de Consiliul Judeţean Giurgiu în Adunarea Reprezentanţilor din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

19 15.07.2016 HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftziologie Izvoru

20 15.07.2016 HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Giurgiu în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

21 15.07.2016 HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu

    Proces Verbal sedinta  din 15.07.2016
22 22.07.2016  HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”MANAGEMENT EFICIENT PENTRU UN  JUDEŢ  CURAT” 

23 22.07.2016 HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”

24 22.07.2016 HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată”

25 22.07.2016 HOTĂRÂRE

privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaţiei „Giurgiu – Tradiţia Pescuitului Dunărean”

26 22.07.2016 HOTĂRÂRE
privind  desemnarea consilierilor din cadrul Consiliului Judetean Giurgiu ca membri

ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică  a judetului Giurgiu

27 22.07.2016 HOTĂRÂRE

privind  desemnarea  reprezentantului   Consiliului Judeţean Giurgiu  în Consiliul Administrativ al Teatrului “Tudor Vianu” Giurgiu

28 22.07.2016 HOTĂRÂRE

privind  desemnarea  reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Comisia paritară de atribuire a traseelor cuprinse în programele de transport judeţean

29 22.07.2016 HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Judeţene „I. A. Bassarabescu” Giurgiu

30 22.07.2016 HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul Consultativ  al Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești

31 22.07.2016 HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Speciale nr.1 Giurgiu

 

32 22.07.2016 HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu

în Consiliul de Administraţie al Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu

33
Anexe
22.07.2016 HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri  proprii și subventii,  pe anul 2016

34 22.07.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu a aparaturii și echipamentelor medicale achiziţionate de către Consiliul Judeţean Giurgiu, pe perioada funcţionării acestora

35 22.07.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea rezilierii unor contracte de lucrări cu finanţare nerambursabilă pentru DJ 603 – 36,122 km şi 0,100 km pod nou, DJ 504 – 12,187 km şi DJ 411 – 46.26 km, precum şi aprobarea achiziţiei de servicii de expertiză tehnică şi încercări de laborator pentru verificarea calităţii execuţiei lucrărilor

36 22.07.2016 HOTĂRÂRE

pentru  modificarea art.21 alin.(1) și (2) din Anexa nr.3 la Hotărârea nr.127 din 14.09.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu

 Proces Verbal sedinta din data de 22.07.2016
37
Anexa
09.08.2016

HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare elevilor cu rezultate remarcabile la evaluările naţionale

38
Anexa1
Anexa2
09.08.2016

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, pe anul 2016

39
Anexa1
09.08.2016

HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016

40 09.08.2016 HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare
41 09.08.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea iniţierii demersurilor în vederea întocmirii unui proiect de hotărâre de Guvern având ca obiect transmiterea unui imobil, clădire şi teren aferent, situat în municipiul Giurgiu, str. Constantin Dobrogeanu-Gherea, nr.3-5, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu

42
Anexa
09.08.2016 HOTĂRÂRE
privind aprobarea Înţelegerii  de cooperare între Judeţul Giurgiu din România şi raionul Anenii Noi din Republica Moldova
43 09.08.2016 HOTĂRÂRE

privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii nr.14 din 4 iulie 2008 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind transferul cu titlu gratuit a acţiunilor S.C. “Administraţia Zonei Libere Giurgiu” S.A. către Consiliul Local Giurgiu, prin preluarea patrimoniului acesteia

44 09.08.2016 HOTĂRÂRE

privind validarea componenţei nominale a  Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu şi de stabilire a indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii acesteia

45
Anexa
09.08.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni, cu personalitate juridică, în structura organizatorică cu coordonarea metodologică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

Proces Verbal sedinta din data de 09.08.2016
46
Anexe
07.09.2016 HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri  proprii şi subventii,  pe anul 2016

47 07.09.2016 HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare
48 07.09.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C. NELMATOUR S.R.L.

49 07.09.2016 HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii nr. 98 din 7 iunie 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului „Reabilitare şi modernizare DJ 603: Naipu (DN 6) – Schitu – Mirău – Stoeneşti – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ411)”, Cod SMIS 3317

50 07.09.2016 HOTĂRÂRE

privind  completarea hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.99 din 7 iunie 2016 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului „Reabilitare şi modernizare DJ 411 Limita Judeţ Călăraşi – Hotarele – Isvoarele - Teiuşu – Mironeşti – Comana – Budeni – Brăniştari – Călugareni – Crânguri – Singureni – Iepureşti – Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN 61)”, cod SMIS 3316

51 07.09.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea suspendării temporare, pe o perioadă de 30 de zile, a art. 2 din Hotărârea nr.35 din 22 iulie 2016 privind rezilierea Contractului de lucrări nr. 217 din 31 august 2011 având ca obiect reabilitare şi modernizare DJ 411

52 07.09.2016 HOTĂRÂRE

privind darea în folosinţă gratuită a bunurilor achiziţionate în cadrul proiectului „Registrul Agricol Geospaţial Giurgiu 1 – RAGIS 1”, Cod SMIS 48358 către partenerii din proiect

53
Anexa

07.09.2016 HOTĂRÂRE
privind transmiterea unor sectoare de drum din domeniul public al judeţului Giurgiu şi din administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu în domeniul public al municipiului Giurgiu
54 07.09.2016 HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractelor nr. 239/19.09.2011 şi nr. 240/19.09.2011 referitoare la  darea în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile, aflate în patrimoniul judeţului Giurgiu către Prefectura Ruse şi Universitatea „ ANGHEL KANCHEV”, Ruse, Republica Bulgaria, pe o perioadă de 5 ani, prin Act Aditional

55 07.09.2016 HOTĂRÂRE
privind numirea domnului  Olteanu Marius în funcţia contractuală de conducere de director general al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
56
Anexa
07.09.2016 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
57
Anexa
07.09.2016 HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru
58 07.09.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei contribuţii pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”

59 07.09.2016 HOTĂRÂRE
privind aprobarea unei contribuţii pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”MANAGEMENT EFICIENT PENTRU UN JUDET CURAT”
60
Anexa
07.09.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării Devizului general după incheierea contractelor de achiziţie publică, cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum şi aprobarea cheltuielilor de cofinanţare de la bugetul local pentru obiectivul de investiţie “Modernizare DJ 404, limită judeţ Dâmboviţa – Drăgăneasca – Floreşti,

km 6+600 – 13+327, 6,727 km
61
Anexa
07.09.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării Devizului general după incheierea contractelor de achiziţie publică, cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum şi aprobarea cheltuielilor de cofinanţare de la bugetul local pentru obiectivul de investiţie  Reabilitare DJ 401A, Palanca – Stoeneşti, km 50+000 – 55+050, 5,050 km

Proces Verbal sedinta din data de 07.09.2016
62 
Anexa
29.09.2016  HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri  proprii şi subvenţii,  pe anul 2016
63 29.09.2016  HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare
64 29.09.2016  HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.194 din 3 decembrie 2015 privind preţurile medii la produsele agricole pentru anul 2016

65
Anexa
29.09.2016  HOTĂRÂRE
privind  modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Giurgiu pentru drumurile judeţene DJ 503, DJ 504, DJ 507,  DJ 504 A şi obiectivele aferente acestora (poduri-podeţe)
66 29.09.2016  HOTĂRÂRE

pentru modificarea componenţei comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Giurgiu, aprobată prin Hotărârea nr.56 din 29 februarie 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu

67 29.09.2016  HOTĂRÂRE

privind aprobarea închiderii Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Cărpenişu, aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

68
Anexa
29.09.2016  HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării Devizului general după încheierea contractelor de achiziție publică, cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiție “Reabilitare și modernizare DJ 412C, Uiești – Goleasca – DJ 601, km 17+436 – 21+936, 4,5 km

69
Anexa
29.09.2016  HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării Devizului general după încheierea contractelor de achiziție publică, cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiție “Reabilitare traseu rutier DJ 401 Herești – Hotarele, km 36+000 – 38+374; 39+295 – 40+484, 3,563 km

70
Anexa
29.09.2016  HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării Devizului general după încheierea contractelor de achiziție publică, cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiție “Reabilitare DJ 601, Bolintin Deal – Bolintin Vale – Malu Spart, km 9+500 – 12+500, km 13+000 – 21+000, 11,00 km”

71
Anexa
29.09.2016  HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării Devizului general după încheierea contractelor de achiziție publică, cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiție “Modernizare DJ 151E Limită județ Dâmbovița – Trestieni,

 km 4+340 – 9+835, 5,495 km

72
Anexa
29.09.2016  HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării Devizului general după încheierea contractelor de achiziție publică, cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiție “Modernizare DJ 412 Prundu (DN 41) -  Colibași, km 0+000 – 9+000, km 12+000 – 13+858, 10,858 km”

73
Anexa
29.09.2016  HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării Devizului general cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 601D Letca Veche – Limită județ Teleorman, km 7+127 – 9+187; 2,060 km

74
Anexa
29.09.2016  HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării Devizului general cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 412 D Bucșani (DN 61) – Malu Spart (DJ 601), km 0+000 – 7+820; 7,820 km

75
Anexa

29.09.2016  HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării Devizului general  cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiție “Modernizare DJ 507 Giurgiu – Oinacu – Braniștea – Gostinu, km 3+424 – 19+050; 15,626 km

76
Anexa

29.09.2016  HOTĂRÂRE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării Devizului general cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Modernizare drumul județean DJ 503 A Halta CFR Oncești - Radu Vodă – Izvoarele – Chiriacu –  Răsuceni – Limită județ Teleorman

77
Anexa
29.09.2016  HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr.3 la Hotărârea nr. 61 din 07 septembrie 2016 privind aprobarea actualizării Devizului general după incheierea contractelor de achiziție publică, cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiție “Reabilitare DJ 401A, Palanca – Stoenești, km 50+000 – 55+050, 5,050 km

78 29.09.2016  HOTĂRÂRE

privind numirea temporară a domnului Grătianu Nicolae Cristian în funcţia contractuală de conducere de director al  Direcției Județene de Dezvoltare Rurală și Protecția Mediului Giurgiu

79 29.09.2016  HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziţiei de servicii de consultanţă/expertiză pentru analiza conformităţii şi legalităţii cheltuielilor efectuate de către Consiliul Judeţean Giurgiu şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, în perioada 2014 - 2016

80 29.09.2016  HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 15.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu pe anul 2016, Primăriei Comunei Isvoarele
  
Proces Verbal sedinta din data de 29.09.2016 

81

Anexe

21.10.2016  HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului  de execuţie, pe trimestrul III, 2016

82

Anexe

 21.10.2016  HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, pe anul 2016

83  21.10.2016  HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 1.500  lei, Asociaţiei Club Sportiv Ionuţ Mitrea

84  21.10.2016  HOTĂRÂRE

privind acordarea unor sprijine financiare

85  21.10.2016  HOTĂRÂRE

privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.44 din 9 august 2016

a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu

86

Anexa

 21.10.2016  HOTĂRÂRE

pentru atribuirea în folosinţă gratuită Consiliului Național al Audiovizualului a unui spaţiu (birou) cu suprafaţa utilă de 11 mp, la etajul IV al imobilului, aflat în domeniul public al județului și în administrarea Direcției Județene pentru Dezvoltare Rurală și Protecția Mediului Giurgiu, precum și modificarea art.1 al Hotărârii nr.77/27.05.2015 privind darea în administrare Direcției Județene pentru Dezvoltare Rurală și Protecția Mediului Giurgiu a unor spații în suprafață utilă de 370 mp, la etajul IV al imobilului situat în municipiul Giurgiu, b-dul Mihai Viteazu, nr.4, aflat în domeniul public al județului Giurgiu

87  21.10.2016  HOTĂRÂRE

pentru aprobarea achizitionarii unor Servicii de consultanţă, denumite în continuare servicii auxiliare achiziţiei, în vederea sprijinirii activităţii compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor, precum şi pentru elaborarea documentelor/documentaţiilor necesare parcurgerii etapelor procesului de achiziţie publică, vizând toate etapele, de la planificarea/pregătirea procesului, organizarea/aplicarea procedurii de atribuire şi până la executarea/monitorizarea implementării contractului de achiziţie publică, inclusiv în raport cu activitatea comisiei de evaluare şi soluţionarea contestaţiilor, în vederea atribuirii  contractului de lucrari aferent obiectivului de investitii „Reabilitare şi modernizare traseu rutier Gogoşari – Giurgiu, L = 12,187 km, compus din DJ 504 A:Gogoşari – Drăghiceanu – Izvoru - DJ 504 – 9,087 km şi DJ 504 Giurgiu – Vieru:3,100 km”– rest de executat

88  21.10.2016  HOTĂRÂRE

pentru aprobarea achizitionarii unor Servicii de consultanţă, denumite în continuare servicii auxiliare achiziţiei, în vederea sprijinirii activităţii compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor, precum şi pentru elaborarea documentelor/documentaţiilor necesare parcurgerii etapelor procesului de achiziţie publică, vizând toate etapele, de la planificarea/pregătirea procesului, organizarea/aplicarea procedurii de atribuire şi până la executarea/monitorizarea implementării contractului de achiziţie publică, inclusiv în raport cu activitatea comisiei de evaluare şi soluţionarea contestaţiilor, în vederea atribuirii  contractului de lucrari aferent obiectivului de investitii „Reabilitarea şi modernizarea DJ 603, Naipu (DN 6) – Schitu – Mirău – Stoeneşti – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)” -– rest de executat

89

Anexe

 21.10.2016  HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării Devizului general după încheierea contractelor de achiziţie publică, cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării principalilor indicatori tehnico – economici, precum şi aprobarea cheltuielilor de cofinanţare de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare DJ 611 Roata de Jos – Sadina – Cartojani – Limită judeţ Teleorman,  km 0+000-3+380,km 5+000-6+800; 5,180 km”

90

Anexe

 21.10.2016  HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării Devizului general după încheierea contractelor de achiziţie publică, cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum şi aprobarea cheltuielilor de cofinanţare de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii “Modernizare DC 121 Slobozia (DN 5C) – DJ 504, km 0+000 – 5+000, 5,000 km”

91

Anexe

 21.10.2016  HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării Devizului general cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum şi aprobarea cheltuielilor de cofinanţare de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi Modernizare DJ 506 A,Limită judeţ Teleorman – Toporu (DJ 503),  km 14+000 – 20+930; 6,930 km”

92

Anexe

 21.10.2016  HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării Devizului general cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum şi aprobarea cheltuielilor de cofinanţare de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare DJ 413   DJ 603 -  Halta CFR Mihai Bravu-DN41, km 0+000-9+690; 9,690 km”

93

Anexe

 21.10.2016  HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei,  statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare, ale Teatrului „Tudor Vianu” Giurgiu

94

Anexa

 21.10.2016  HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu

95

Anexe

 21.10.2016

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii  ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu

96  21.10.2016  HOTĂRÂRE

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită, pe întreaga durată de funcţionare, Municipiului Giurgiu a trei puncte termice aflate in domeniul public şi privat al Judeţului Giurgiu

97  21.10.2016  HOTĂRÂRE

pentru modificarea art.4 din hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.103 din 29 mai 2016 privind asocierea judeţului  Giurgiu cu judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SITUAŢII DE URGENŢĂ SUD MUNTENIA” pentru realizarea proiectului “Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”

98  21.10.2016  HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism

99  21.10.2016  HOTĂRÂRE

privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Pavel Adelina directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

100  21.10.2016  HOTĂRÂRE

privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu de către doamna Neacşu Sorina-Mirela

101  21.10.2016  HOTĂRÂRE

privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale, pe anul 2016

102  21.10.2016  HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru asistaţii din Căminul pentru Persoane Vârstnice Hotarele pentru anul 2016

103
Anexa1

Anexa2

 21.10.2016  HOTĂRÂRE

privind aprobarea „MASTER PLANULUI, revizuit, pentru infrastructura de apă şi canalizare în judeţul Giurgiu” cuprinzând şi „LISTA CU INVESTIŢII PRIORITARE 2014-2020 ÎN JUDEŢUL GIURGIU - ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE”

104  21.10.2016  HOTĂRÂRE

privind modificarea art.2 al Hotărârii nr.44 din 9 august 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu

105

Anexe

 21.10.2016  HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.145/31.10.2013

Proces Verbal sedinta din data de 21.10.2016   
106
Anexe
 18.11.2016 HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2016

107  18.11.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii Consolidare şi dotare Muzeul Judeţean “Teohari Antonescu”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

108  18.11.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii Restaurarea şi valorificarea turistică a Ansamblului Arhitectural Schitu Strâmbu – Găisen ”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

109  18.11.2016 HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale, pe anul 2016
110  18.11.2016 HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 150.000 lei pentru finanţarea manifestărilor care se vor desfăşura la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pe anul 2016

111  18.11.2016 HOTĂRÂRE

privind alocarea  sumei de 25.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor organizate cu prilejul Zilei de 1 Decembrie, „Ziua Naţională a României”

112  18.11.2016 HOTĂRÂRE

privind acordarea unor sprijine financiare

113  18.11.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2017

114  18.11.2016 HOTĂRÂRE
privind aprobarea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută din exploatarea pajiştilor naturale pentru anul 2017
115  18.11.2016 HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă al medicilor angajaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu

116  18.11.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului ”Consolidare şi dotare Muzeul Judeţean TEOHARI ANTONESCU” şi a cheltuielilor legate de proiect

117  18.11.2016 HOTĂRÂRE

pentru modificarea art.1 al Hotărârii nr.198 din 03.12.2015 a Consiliului Județean Giurgiu  privind aprobarea cotei lunare de carburat pentru autoturismele din dotarea  Consiliului Județean Giurgiu

118
Anexe
 18.11.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea înfiinţării Centrului pentru persoane Vârstnice Onceşti în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, precum şi aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei

119
Anexa
 18.11.2016 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Transport,  Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
120
Anexe
 18.11.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare  ale Muzeului Județean ”Teohari Antonescu” Giurgiu

121  18.11.2016 HOTĂRÂRE
privind  încetarea raportului de serviciu al domnului Durbac Marin, director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţa a Persoanelor  Giurgiu
122  18.11.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea exploatării şi repartizării masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi drumurilor judeţene DJ 411 Iepureşti-Clejani, DJ 504 Giurgiu-Putineiu, DJ 504 A Vieru-Gogosari, DJ 507 Giurgiu-Oinacu-Gostinu

123  18.11.2016 HOTĂRÂRE

privind preluarea unui sector de drum din administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu 

124  18.11.2016 HOTĂRÂRE

 privind aprobarea dării în administrarea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu a imobilului ,,Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Oinacu, situat în Comuna Oinacu, aflat în domeniul Public al Județului Giurgiu

125
Anexe
 18.11.2016 HOTĂRÂRE

pentru modificarea  Hotărârii nr.10/2012 a Consiliului Județean Giurgiu privind atestarea domeniului public al județului Giurgiu, precum și al municipiului Giurgiu, orașelor și comunelor din județul Giurgiu 

126
Anexe
 18.11.2016 HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii nr.10/2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind atestarea domeniului public al judeţului Giurgiu, precum și al municipiului Giurgiu, orașelor și comunelor din judeţul Giurgiu

127 18.11.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Judeţului Giurgiu și Schitul Strâmbu, comuna Găiseni, judeţul Giurgiu, în vederea depunerii  proiectului „Restaurarea  şi valorificarea turistică a Ansamblului Arhitectural Schitu Strâmbu - Găiseni”

128
Anexa
18.11.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii în domeniul public al judeţului Giurgiu  a bunurilor imobile realizate în cadrul proiectului  Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Mănăstirea Fortificată Comana şi modernizarea infrastructurii conexe

129
Anexa1
Anexa2
18.11.2016 HOTĂRÂRE
privind aprobarea dării în  folosinţă gratuită a bunurilor imobile  prevăzute în anexa nr. 1 şi  în administrare a bunurilor imobile prevăzute în anexa nr. 2, realizate în cadrul obiectivului de investiţii “Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Mănăstirea Fortificată Comana şi modernizarea infrastructurii conexe
130 18.11.2016 HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.J. Giurgiu nr.88 din 21 octombrie 2016 cu privire la achizitionarea
Servicii de consultan
ță, denumite în continuare servicii auxiliare achiziţiei, în vederea sprijinirii activităţii compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor, precum şi pentru elaborarea documentelor/documentaţiilor necesare parcurgerii etapelor procesului de achiziţie publică, vizând toate etapele, de la planificarea/pregătirea procesului, organizarea/aplicarea procedurii de atribuire şi până la executarea/monitorizarea implementării contractului de achiziţie publică, inclusiv în raport cu activitatea comisiei de evaluare şi soluţionarea contestaţiilor,  în vederea atribuirii  contractului de lucrari aferent obiectivului de investitii „Reabilitarea şi modernizarea DJ 603, Naipu (DN 6) – Schitu – Mirău – Stoeneşti – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)” – rest de executat

131 18.11.2016 HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.J. Giurgiu nr. 87 din 21 octombrie 2016 cu privire la achizitionarea
Servicii de consultanţă, denumite în continuare servicii auxiliare achiziţiei, în vederea sprijinirii activităţii compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor, precum şi pentru elaborarea documentelor/documentaţiilor necesare parcurgerii etapelor procesului de achiziţie publică, vizând toate etapele, de la planificarea/pregătirea procesului, organizarea/aplicarea procedurii de atribuire şi până la executarea/monitorizarea implementării contractului de achiziţie publică, inclusiv în raport cu activitatea comisiei de evaluare şi soluţionarea contestaţiilor,  în vederea atribuirii  contractului de lucrari aferent obiectivului de investitii „Reabilitare şi modernizare traseu rutier Gogoşari – Giurgiu, L = 12,187 km, compus din DJ 504 A:Gogoşari – Drăghiceanu – Izvoru - DJ 504 – 9,087 km şi DJ 504 Giurgiu – Vieru:3,100 km”– rest de executat

132 18.11.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare

133 18.11.2016 HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Management Eficient pentru un Judeţ Curat”

134 18.11.2016 HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată”

135 18.11.2016 HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”

   Proces -Verbal sedinta din 18.11.2016
136
Anexa
13.12.2016 HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2016

137 13.12.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Reparaţie capitală pavilion administrativ”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

138 13.12.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare drumul judeţean DJ 503 Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stăneşti – Gara Chiriacu – Toporu – Limită judeţ Teleorman”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

139 13.12.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare drumul judeţean DJ 504, Giurgiu – Vieru – Putineiu – Limită judeţ Teleorman”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

140 13.12.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Reparaţie capitală secţia exterioară de psihiatrie Vadu Lat”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

141 13.12.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivulde investiţii ,,Sistem electronic de securitate la clădirea Consiliului Judeţean Giurgiu”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

142
Anexa
13.12.2016 HOTĂRÂRE

privind stabilirea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de unităţile subordonate acestuia pentru anul fiscal 2017

143
Anexa
13.12.2016 HOTĂRÂRE

privind repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, rectificare pentru anul 2016

144 13.12.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere si a contribuţiei lunare in sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate în căminele pentru persoane vârstnice aflate in subordinea Consiliului Judeţean Giurgiu, pentru anul 2017

145 13.12.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană adultă cu handicap care beneficiază de protecţie in formă instituţionalizată, precum şi aprobarea costului mediu lunar de întreţinere si a contribuţiei lunare pentru un copil care beneficiază de protecţie in formă instituţionalizată, pentru anul 2017

146 13.12.2016 HOTĂRÂRE

privind acordarea unor sprijine financiare

147 13.12.2016 HOTĂRÂRE

privind acordarea unor sprijine financiare

148
Anexa
13.12.2016 HOTĂRÂRE

privind avizarea favorabilă a cuantumului Normelor de venit pentru activităţi independente  pentru anul 2017 propus de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu

149
Anexa
13.12.2016 HOTĂRÂRE

privind repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din  cota de 18,5% din impozitul pe venit,  în conformitate cu prevederile art.4, alin. 2, lit. b1, din Legea bugetului de stat  pe anul 2016, nr.339/2015 alocate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016

150
Anexa
13.12.2016 HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judeţului Giurgiu pentru drumurile judeţene DJ 601, DJ603, şi obiectivele aferente acestora ( poduri-podeţe)

151 13.12.2016 HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi transmiterea din domeniul public al Judeţului Giurgiu în domeniul public al Oraşului Bolintin Vale a imobilului (birouri) în suprafaţă de 250 mp, situat în oraşul Bolintin-Vale, str. Republicii nr.1, etajul 2

152
Anexa
13.12.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017  pentru   aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu şi Camera Agricolă Judeţeană Giurgiu

153 13.12.2016 HOTĂRÂRE
privind  delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a  Persoanelor Giurgiu
154
Anexa
13.12.2016 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Transport,  Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
155
Anexa
13.12.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu şi unităţile administrativ teritoriale prin consilii locale din Judeţul Giurgiu în vederea realizării serviciilor de deszăpezire pe drumuri judeţene şi drumuri de interes local, în iarna 2016 - 2017

156
Anexa
13.12.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului  de executie al bugetului de venituri şi cheltuieli al judetului Giurgiu și al bugetului împrumuturilor interne pe trimestrul IV, 2016

Proces-Verbal sedinta 13.12.2016 
157
Anexa
20.12.2016 HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, pe anul 2016

158
Anexa
20.12.2016 HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri județene și comunale, pe anul 2016
159 20.12.2016 HOTĂRÂRE

privind acordarea unor sprijine financiare

160
Anexa
20.12.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea amplasării pe terenul proprietate publică a Judeţului Giurgiu, situat în Giurgiu, str. Portului, nr. 1- 2, a unei reţele subterane de medie tensiune pentru racordarea  S.C. Metalurgica Cavatorta S.R.L. la reţeaua de energie electrică

161
Anexa
20.12.2016 HOTĂRÂRE
privind aprobarea „Planului Local de Acţiune pentru Mediu – revizuit (4), al judeţului Giurgiu
162
Anexa
20.12.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu

163
Anexa
20.12.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea  modificării statului de funcţii al  Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

164
Anexa
20.12.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Centrul pentru Persoane Vârstnice Onceşti”

165
Anexa
20.12.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Centrul pentru Persoane Vârstnice Hotarele”

Proces-Verbal  sedinta 20.12.2016

 

Actualizat in - 10/28/2019, la ora 01:26.
Vremea
Trafic
Vizitatori: 787546, online: 9Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.

Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.