Calendar
Cautare

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!


Download Adobe Reader Download Flash Player

Buletin Informativ - Legea 544/2001

            In conformitate cu Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, informatia de interes public este orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul, forma sau de modul de exprimare a informatiei.

Consiliul Judetean Giurgiu asigura accesul la informatiile de interes public, prin intermediul compartimentelor de relatii publice si al persoanelor desemnate in acest scop, la cererea oricarei persoane sau din oficiu, urmatoarele informatii de interes public:

1.            actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

2.            structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

3.            numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;- Consiliul județean Giurgiu, Bulevardul București nr. 10, telefon 0372462611, fax 0372462651, e-mail: cjg@cjgiurgiu.ro, web: cjgiurgiu.ro

 

4.            sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

5.            programele si strategiile proprii;

6.            lista cuprinzand documentele de interes public;

7.            lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

8.            modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate;

9.            formulare pentru solicitări în baza Legii nr. 544/2001 (cerere-tip, reclamație administrativă (I); reclamație administrativă (II); răspuns la cerere; răspuns la reclamație);

10.          raportul de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001.

Responsabil cu difuzarea informațiilor publice, în baza Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:

Coscai Elena Nadia - Compartiment Relații publice și Mass media, telefon 0372462649 sau la adresa de e-mail: cjg@cjgiurgiu.ro.

Actualizat in - 11/20/2019, la ora 03:08.

Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.

Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.