Calendar
Cautare

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!


Download Adobe Reader Download Flash Player

 HOTĂRÂRI 2016

Nr. Data Continut

1
                  

08.01.2016
                     
HOTĂRÂRE

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local  a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2015

2
Anexa
08.01.2016 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Giurgiu
3 08.01.2016 HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului Judeţului Giurgiu în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ” pentru aprobarea retragerii din Asociaţie şi aderării la Asociaţie a unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu
Proces Verbal sedinta din 08.01.2016
4 08.02.2016 HOTĂRÂRE
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru asistaţii din Căminul pentru Persoane Vârstnice Mironeşti pentru anul 2016
5 08.02.2016 HOTĂRÂRE
privind aprobarea costului mediu lunar pentru un copil, pentru o persoană adultă cu handicap

care beneficiază de protecţie socială şi a contribuţiei de întreţinere pe anul 2016

6 08.02.2016 HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii și subventii, a bugetului creditelor interne și a bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2016
7 08.02.2016 HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 18,5% din impozitul pe venit,  în conformitate cu prevederile art.4, alin.(2), lit.b1 din Legea bugetului de stat  pe anul 2016, nr.339/2015
8 08.02.2016 HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și din  cota de 18,5% din impozitul pe venit,  în conformitate cu prevederile art.4, alin. 2, lit. b1, din Legea bugetului de stat  pe anul 2016, nr.339/2015, estimări 2017-2019
9
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Daniela”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

10
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Casa Albastră” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
11
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Andrei”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

12
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Ioana”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

13
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Casa Ansaloni”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

14
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Casa Noastră”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

15
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Casa Mea”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

16
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Casa Dunării”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

17
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Teodora”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

18
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Constantin”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

19
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Sf. Ioan”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

20
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Elena”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

21
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Mihaela”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

22
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Gabriela”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

23
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Casa Verde”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

24
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Soarele”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

25
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Locuinţa Protejată „Casa Comber” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

26
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Centrul pentru persoane Vârstnice Mironeşti” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

27
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social de zi „Centrul de zi Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

28
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Respiro” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

29
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social de zi „Centru de Recuperare”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

30
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Centrul de primire în regim de urgenţă şi evaluare” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

31
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Centrul maternal” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

32
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Centrul pentru mame şi copii victime ale violenţei în familie” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

33
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Izvoarele” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

34
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Grădinari” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

35
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Cărpeniş” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

36
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Locuinţă Protejată 1 Izvoarele” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

37
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Locuinţă Protejată 2 Izvoarele” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

38
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Locuinţă Protejată Apartament 21” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

39
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Locuinţă Protejată Apartament 22” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

40
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Locuinţă Protejată Apartament 69” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

41
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Locuinţă Protejată Apartament 71” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

42
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Locuinţă Protejată Phare” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

43
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Apartament social 27 (Băieţi)” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

44
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Locuinţă Protejată Apartament Social 43” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

45
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tântava” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

46
Anexa
08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Căminul pentru Persoane Vârstnice Singureni”

47 08.02.2016 HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 72.000 lei  domnului Noapte Gheorghe,

   Proces Verbal sedinta din 08.01.2016
48
Anexe
29.02.2016  HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu al judeţului Giurgiu, pe anul 2015
49
Anexe
29.02.2016 HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri  proprii și subventii,  pe anul 2016
50 29.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare drumul judeţean DJ 504, Giurgiu – Vieru Putineiu – Limită judeţ Teleorman, km 11+780 – 30+000; 18,220 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

51 29.02.2016 HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare
52
Anexe
29.02.2016 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării organigramei și  statului de funcţii   ale  Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
53
Anexe
29.02.2016 HOTĂRÂRE
privind  aprobarea “ Master Planului, revizuit 2016, pentru infrastructura

de apă şi canalizare în judeţul Giurgiu”

54 29.02.2016 HOTĂRÂRE
privind aprobarea  proiectului „CROSS-BORDER ADVANCED TRAINING PROGRAMME FOR GIURGIU COUNTY AND RUSE DISTRICT ADMINISTRATIONS” Acronim: CBA (Program avansat transfrontalier de instruire pentru administraţia Judeţului Giurgiu şi Districtului Ruse) şi a cheltuielilor legate de proiect
55 29.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea înregistrării judeţului Giurgiu în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar

56 29.02.2016 HOTĂRÂRE
privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Giurgiu
57 29.02.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi

   Proces Verbal sedinta din 29.02.2016
58   11.03.2016 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii Reabilitare, consolidare, extindere, modernizare, refuncţionalizare şi dotare Ambulatoriu Oncologic Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu”, în faza Studiu de Fezabilitate şi Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
59 11.03.2016 HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului “ Improving the cooperation capacity between Complex Oncology Center Ruse and Giurgiu Emergency County Hospital Giurgiu for modernization of oncological services in the cross border area Ruse – Giurgiu” (“Îmbunătăţirea capacităţii de cooperare dintre Centrul Complex de Oncologie Ruse şi Spitalul judeean de Urgenţă Giurgiu pentru modernizarea serviciilor oncologice în zona transfrontalieră Ruse-Giurgiu”) şi a cheltuililor legate de proiect
Proces Verbal sedinta din 11.03.2016
60
Anexa
21.03.2016 HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri  proprii și subventii,  pe anul 2016

61
Anexa
21.03.2016 HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Giurgiu  
62
Anexa
21.03.2016 HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Județene de Dezvoltare Rurală și Protecția Mediului Giurgiu
63
Anexa
21.03.2016 HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru
64 21.03.2016

HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare

65 21.03.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea dării în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu a imobilului ,,Biblioteca Județeanăsituat în Municipiul Giurgiu, Str Mircea cel Bătrân, nr.24, aflat în domeniul Public al Județului Giurgiu

66 21.03.2016 HOTĂRÂRE
privind încetarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.241 din 27 noiembrie 2009 şi aprobarea trecerii din domeniul Privat în domeniul Public al Județului Giurgiu a terenului în suprafață de 5000 mp situat în Municipiul Giurgiu, str. București, nr.57
67 21.03.2016

HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de  16.000  lei pentru finanţarea unor cheltuieli aferente programului de promovare a activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei

Proces Verbal sedinta din 21.03.2016 
68 04.04.2016 HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului  ALERT - harta vulnerabilităţilor la corupţie în administraţia publică localăşi a cheltuielilor legate de proiect
69 04.04.2016 HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului  Buna guvernare şi instituţii publice responsabile” şi a cheltuielilor legate de proiect
70
Anexe
04.04.2016 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești
71
Anexa
04.04.2016 HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni
72 04.04.2016 HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 45.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul de venituri şi cheltuieli al Judeţului Giurgiu pe anul 2016, Primăriei Comunei Isvoarele
73 04.04.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare drumul județean DJ 601, limita judeţ Ilfov – Bolintin Deal – Bolintin Vale – Malu Spart – Roata de Jos, Mârşa – limita judeţ Teleorman, km 7+000 – km 9+500, km 12+500 – 13+000, km 21+000 – 43+000,  km 45+500 – 49+350; 28,850 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

74 04.04.2016 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare drumul județean DJ 412 A, DJ 411 – Grădiştea – Adunații Copăceni – Dărăști Vlaşca – Novaci – Popești – Mihăilești – Drăgănescu – Poșta – Buturugeni –Zorile – Hobaia”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
75 04.04.2016 HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de  9.000  lei pentru finanţarea unor cheltuieli aferente activităţilor de prevenire a consumului de droguri
Proces Verbal sedinta din 04.04.2016
76
Anexe
18.04.2016 HOTĂRÂRE

privind modificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli

al județului Giurgiu și a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri  proprii și subventii, pe anul 2016
77
Anexa
18.04.2016 HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2016, Anexa nr. 6.1 .la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.6 din 08 februarie 2016
78
Anexa
18.04.2016 HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii la drumuri judeţene pe anul 2016, anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 6 din 8 februarie 2016

79 18.04.2016 HOTĂRÂRE
privind  alocarea  sumei  de 60.000 lei  din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul  de venituri si cheltuiel al judeţului Giurgiu pe anul 2016, primăriei comunei Malu
80 18.04.2016 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru al  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ SITUAŢII DE URGENŢĂ SUD MUNTENIA”, pentru anul 2016

81 18.04.2016 HOTĂRÂRE

privind acordarea unor sprijine financiare

82 18.04.2016

HOTĂRÂRE
 privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare

83 18.04.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale și eliberarea licenței de traseu pentru S.C. S&S GROUPE PRODIMPEX S.R.L.

84 18.04.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale și eliberarea licenței de traseu pentru S.C. MILCOV S.R.L.

85
Anexa
18.04.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în vederea ocupării funcţiei de administrator public

86 18.04.2016 HOTĂRÂRE

privind mandatarea preşedintelui comitetului creditorilor debitoarei S.C. GLOBAL INTERNATIONAL 2000 S.A. pentru formularea cererii întemeiate pe dispoziţiile art.138 din Legea nr.85/2006

87 18.04.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului  e-M.I.R – Managementul electronic integrat al Riscurilor la Corupție” şi a cheltuielilor legate de proiect

88
Anexa
18.04.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Tranzit pentru Asistenţa şi Protecţia Victimelor Traficului de Persoane din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

89 18.04.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii  “Modernizare drumul judeţean DJ 503 Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stăneşti – Gara Chiriacu – Toporu”, în faza Documentaţie de avizare a  lucrărilor de intervenţii

Proces - Verbal sedinta 18.04.2016 
90 18.05.2016  HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier  judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a doamnei Buga Adriana Iulia, membru al Partidului Poporului – Dan Diaconescu şi declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta

91
Anexe
 18.05.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de executie, pe trimestrul I, 2016

92
Anexe
 18.05.2016 HOTĂRÂRE

privind modificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli

al județului Giurgiu și a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri  proprii și subventii, pe anul 2016

93
Anexa 1
Anexa 2
 18.05.2016 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea “Master Planul, revizuit, pentru infrastructura de apă şi canalizare în judeţul Giurgiu” cuprinzând şi Lista cu investiţii prioritare 2014-2020 in judeţul Giurgiu - alimentare cu apa si canalizare

94  18.05.2016 HOTĂRÂRE
privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.55 din 30 august 2012

a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu

95
Anexa
 18.05.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea dării în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Management eficient pentru un județ curat” a spațiilor cu nr. 4,5,6,7,8 și 9 în suprafață de 70,85 mp din imobilul  situat în Municipiul Giurgiu, B-dul  Mihai Viteazul, nr.4, et.1, aflat în domeniul Public al Județului Giurgiu și administrarea Consiliului Județean Giurgiu

96
Anexa
 18.05.2016 HOTĂRÂRE
privind aprobarea dării în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate asigurată prin apă curată” a spațiilor cu nr.1, 2 și 3 în suprafață de 36,42 mp din imobilul situat în Municipiul Giurgiu, Str. București, Bl.114, Sc.B, Mezanin, aflat în domeniul Public al Județului Giurgiu și administrarea Consiliului Județean Giurgiu
Proces - Verbal sedinta 18.05.2016 
97
Anexe
07.06.2016 HOTĂRÂRE
privind modificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri  proprii și subventii, pe anul 2016
98 07.06.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului „Reabilitare şi modernizare DJ603: Naipu (DN 6) – Schitu – Mirău – Stoeneşti – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ411)”, Cod SMIS 3317 şi a cheltuielilor legate de proiect necesare finalizării acestuia

99 07.06.2016 HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului  „Reabilitare şi modernizare DJ 411 Limita Judeţ Călăraşi - Hotarele-Isvoarele - Teiuşu - Mironeşti – Comana - Budeni - Braniştari - Călugareni - Crânguri - Singureni - Iepureşti - Bulbucata - Podu Doamnei - Clejani (DN 61)”, cod SMIS 3316, şi a cheltuielilor legate de proiect necesare finalizării acestuia
100 07.06.2016 HOTĂRÂRE

privind acordarea unor sprijine financiare elevilor și profesorilor care au obţinut premii la etapele naționale ale olimpiadelor școlare

101 07.06.2016 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea Monografiei Economico-Militare a  judeţului Giurgiu, Ediţia 2016

102 07.06.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare

103 07.06.2016 HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.11 din 19 ianuarie 2005 privind constituirea Comisiei pentru protecţia copilului”
104
Anexa
07.06.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu

Proces Verbal sedinta din 07.06.2016 
105  21.06.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Administraţie Publică Eficientă la nivelul Judeţului Giurgiu - A.P.E Giurgiu” şi a cheltuielilor legate de proiect - Nu a fost contrasemnata de legalitate

106 21.06.2016 HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului ‘’Nediscriminarea înseamnă drepturi egale! Accesul echitabil al copiilor romi la servicii de sănătate - o condiție fundamentală într-o societate nediscriminatorie” şi a cheltuielilor legate de proiect- Nu a fost contrasemnata de legalitate
107 21.06.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului „Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Mânăstirea Fortificată Comana şi modernizarea infrastructurii conexe”, cod SMIS 14289 și a cheltuielilor legate de proiect necesare finalizării acestuia- Nu a fost contrasemnata de legalitate

108 21.06.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea  prelungirii perioadei de implementare a proiectului „Amenajare centru
pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unei clădiri situate în satul
Onceşti comuna Stăneşti judeţul Giurgiu” şi a cheltuielilor legate de proiect necesare
finalizării acestuia- Nu a fost contrasemnata de legalitate

109 21.06.2016 HOTĂRÂRE

privind acordarea unor sprijine financiare

110
Anexa
21.06.2016 HOTĂRÂRE

privind modificarea Cap. 84.00 Transporturi, Grupa A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare din Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.6 din 8 februarie 2016- Nu a fost contrasemnata de legalitate

111
Anexa
21.06.2016

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Listei poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii”,defalcată pe capitole, Buget 2016, Anexa nr. 6.1 .laHotărârea Consiliului Judeţean nr.6 din 08 februarie 2016- Nu a fost contrasemnata de legalitate

112
Anexa
21.06.2016 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Analiză  şi Acoperire a Riscurilor al judeţului Giurgiu

   Proces Verbal ședință din 21.06.2016

 

Actualizat in - 01/10/2017, la ora 01:53.
Vremea
Trafic
Vizitatori: 945979, online: 8Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.

Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.