Calendar
Cautare

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!


Download Adobe Reader Download Flash PlayerHOTĂRÂRI 2015

Nr. Data Continut
1. 21.01.2015
HOTĂRÂRE
privind încetarea aplicabilităţii hotărârii nr. 189 din 23 decembrie 2014 privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Mateescu Ion, membru al Partidului Naţional Liberal
2. 21.01.2015
HOTĂRÂRE
privind completarea  Comisiei de validare
3. 21.01.2015
HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Mateescu Ion, membru al Partidului Naţional Liberal
4. 21.01.2015
HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier judeţean, a domnului Andrei Aurelian Ovidiu, membru al Partidului Naţional Liberal, ales pe lista Uniunii Social Liberale
5. 21.01.2015
HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier judeţean, a domnului Chiran Adrian membru al Partidului Naţional Liberal
6. 21.01.2015
HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier judeţean, a domnului Matei Cătălin, membru al Partidului Naţional Liberal
7. 21.01.2015
HOTĂRÂRE
privind eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Giurgiu a domnului Marciu Ovidiu Cristian Dan, membru al Partidului Social Democrat şi vacantarea funcţiei de vicepreşedinte ocupate de acesta
8. 21.01.2015
HOTĂRÂRE
privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului judeţean Giurgiu
9.
Anexa
21.01.2015
HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului anual de executie al bugetului propriu al judetului Giurgiu, pe anul 2014
10. 21.01.2015
HOTĂRÂRE
privind utilizarea excedentului bugetului local în suma de 29.155.046,57  lei ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
11. 21.01.2015
HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 70.000 lei, Sindicatului ,, Pentru Dreptate şi Echilibru Social Giurgiu”
12. 21.01.2015
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Speciale nr.1 Giurgiu   
PROCES-VERBAL SEDINTA 21 Ianuarie 2015 
13.
Anexa
02.02.2015   HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de unităţile subordonate  acestuia pentru anul fiscal 2015
14.
Anexa
02.02.2015 HOTĂRÂRE
privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în domeniul privat al judeţului Giurgiu, achiziţionate în cadrul proiectului „Modernizare a Ambulatoriului Spitalului Vadu Lat”- Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu – Secția de psihiatrie Vadu-Lat, Județul Giurgiu
15. 02.02.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea iniţierea demersurilor în vederea trecerii unui teren în suprafaţă de 4.000 mp., situat în municipiul Giurgiu, str. Uzinei, nr.48, judeţul Giurgiu, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu
16. 02.02.2015 HOTĂRÂRE
încetarea aplicabilităţii ii21828 septembrie 2010 privind luarea în administrare de către Consiliul Judeţean Giurgiu a suprafeţei de 7,24 ha teren arabil extravilan aflat în domeniul privat al Comunei Gogoşari pentru realizarea proiectului ,, Valorificarea resurselor energetice regenerabile – o provocare oportună “, cu obiectivul de investiţii “Centrală Solaro- Electrică Gogoşari “
17. 02.02.2015 HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 45.000 lei, domnului Noapte Gheorghe
Proces verbal sedinta 02.02.2015 
18
Anexa
 04.03.2015 HOTĂRÂRE
privind asocierea dintre judeţele Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu şi Teleorman în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere de transport interjudetean- Modernizare drumul judetean DJ 503
19
Anexa
 
 04.03.2015 HOTĂRÂRE

privind asocierea dintre judeţele Argeş, Giurgiu şi Teleorman în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere de transport interjudetean- Modernizare drumul judeţean DJ 504

20  04.03.2015 HOTĂRÂRE

privind aprobarea iniţierii demersurilor în vederea trecerii segmentului de drum judeţean DJ 503: lim. jud. Giurgiu/jud. Teleorman-Drăgăneşti Vlaşca km 35+900 - km 38+794,  2,894 km, aflat în domeniul public al judeţului Teleorman, din administrarea Consiliului Judeţean Teleorman în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu

21  04.03.2015 HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru al

 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SITUAŢII DE URGENŢĂ SUD MUNTENIA”, pentru anul 2015

22  04.03.2015 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de

 investiţii “Reabilitare clădire bibliotecă judeţeană, situată în mun. Giurgiu, Str.Ştefan cel Mare, nr.14, jud. Giurgiu”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

23  04.03.2015 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de

 investiţii „Construire şi reabilitare drumuri incintă Centru de Asistenţă Medico – Socială Mogoşeşti”, în faza Studiu de fezabilitate şi Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

24  04.03.2015 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi îmbunătăţirea eficienţei energetice la Teatrul „Tudor Vianu”, Giurgiu”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

25  04.03.2015 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Amenajare acces la drumul naţional DN 5B Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Solide Frăteşti, judeţul Giurgiu”, în faza Studiu de fezabilitate

26  04.03.2015 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii Reparaţie capitală centrală tehnică Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu”, în faza Proiect tehnic

27  04.03.2015 HOTĂRÂRE

privind   aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Racordare pod de beton armat pe DJ 412C peste râul Neajlov

la DN 61, în localitatea Bucşani, km 12+900”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

28  04.03.2015 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de

investiţii  „ Închiderea teraselor aferente clădirii Consiliului Judeţean Giurgiu, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
29  04.03.2015 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii  Reabilitarea sistemului de canalizare şi a căilor de circulaţie pietonală la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

30
Anexa
 04.03.2015 HOTĂRÂRE

privind aprobarea înfiinţării Centrului pentru Persoane Vârstnice Hotarele, precum şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii

31
Anexe
 04.03.2015 HOTĂRÂRE

privind aprobarea  modificării organigramei şi statului de funcţii ale  Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

32  04.03.2015 HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri  proprii şi subventii şi a bugetului creditelor interne, pe anul 2015

33  04.03.2015 HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii nr.13 din 17 iulie 2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Giurgiu în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

34
Anexe
 04.03.2015 HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de

33,80 mp conform Lotului 76 din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu,

situat în Şos. Alexandriei nr. 7-9, aflat în domeniul privat al

 judeţului Giurgiu,Sindicatului Sanitas Giurgiu

  35  04.03.2015 HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea nr.10 din 23 ianuarie 2012 a

Consiliului Judeţean Giurgiu privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor

 care aparţin domeniului public al Judeţului Giurgiu   

36  04.03.2015 HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare
PROCES VERBAL SEDINTA 04.03.2015
PROCES VERBAL SEDINTA 24.03.2015
37
Anexa
 24.03.2015 HOTĂRÂRE 
privind modificarea şi completarea Listei poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe capitole, Buget 2015, Anexa nr. 5.1.la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.32 din 04 martie 2015
38  24.03.2015 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „ Îmbunătăţirea eficienţei energetice la Comandamentul Militar Giurgiu”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

39  24.03.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „ Îmbunătăţirea eficienţei energetice la Şcoala specială Giurgiu”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
40  24.03.2015 HOTĂRÂRE
privind   aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „ Îmbunătăţirea eficienţei energetice la Centrul  de asistenţă socială Giurgiu”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
41  24.03.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „ Construire şi reabilitare drumuri incintă Centru de Asistenţă Medico – Socială Mogoşeşti”, în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
42
Anexe
 24.03.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea FIŞEI OBIECTIVULUI (PROIECTULUI) CATEGORIEI DE INVESTIŢII pentru unele obiective de investiţii cuprinse în Programul de investiţii pe anul 2015
43  24.03.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu
44  24.03.2015

HOTĂRÂRE
privind preluarea în administrarea Consiliul Judeţean Giurgiu a terenului în  suprafaţă de 11.057 mp, aflat în domeniul privat al Comunei Bucşani şi în administrarea Consiliului Local Bucşani pentru realizarea obiectivelor de investiţii “ Pod beton armat pe DJ 412C peste râul Neajlov la Bucşani, km 12+900” şi „Racordare pod beton armat pe DJ 412C peste râul Neajlov la DN 61, în localitatea Bucşani, km 12+900”

45  24.03.2015

HOTĂRÂRE
pentru completarea Hotărârii nr.141 din 21 octombrie 2014 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe situate în incinta Consiliului Judeţean Giurgiu din str.Bucureşti, nr.10, etajul III, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Sindicatului „Pentru Dreptate şi Echilibru Social”

PROCES VERBAL SEDINTA 24.03.2015 
46 03.04.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii judeţului Giurgiu cu R.N.P. ROMSILVA - Direcţia Silvică Giurgiu  în vederea realizării obiectivului de investiţii “Conexiunea  Parcului Natural Comana la reţeaua TEN-T – Modernizare drumuri  interioare
47 03.04.2015 HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C.  FRANCISCA S.R.L.

48 03.04.2015 HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C.  LIBER TRANS COM S.R.L.

49 03.04.2015 HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C. LA RADU COMEXIM S.R.L.

50 03.04.2015 HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C.  TRACUM S.A. Giurgiu

51 03.04.2015 HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C.  STOICA DANIEL MAXI TAXI S.R.L.

52 03.04.2015 HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare
53 03.04.2015 HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.32 din 25 martie 2014 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi

54 03.04.2015 HOTĂRÂRE
pentru aprobarea încetării aplicabilităţii Hotărârii nr.7 din 21 ianuarie 2015 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Giurgiu a domnului Marciu Ovidiu Cristian Dan, membru al Partidului Social Democrat şi vacantarea funcţiei de vicepreşedinte ocupate de acesta
55 03.04.2015 HOTĂRÂRE
pentru aprobarea încetării aplicabilităţii Hotărârii nr.8 din 21 ianuarie 2015 a Consiliului Judeţean Giurgiu prin care domnul Matei Ionuţ Dumitru a fost ales în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Giurgiu
56 03.04.2015 HOTĂRÂRE

privind încetarea aplicabilităţii hotărârii nr. 14/28.01.2013 privind constatarea încetării  de drept a calităţii de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Marciu Ovidiu Cristian Dan, membru al Partidului Social Democrat şi declarării vacante a locului ocupat de acesta

57 03.04.2015 HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratatei normale a mandatului,  a calităţii  de consilier judeţean a domnului Marciu Ovidiu Cristian Dan, membru al PSD, ales pe lista USL la alegerile din 10 iunie 2012

PROCES VERBAL SEDINTA 03.04.2015
58
Anexa
 06.05.2015  HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de executie, pe trimestrul I, 2015

59 06.05.2015  HOTĂRÂRE
privind   aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii Amenajare acces la drumul naţional DN 5B Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Solide Frăteşti, judeţul Giurgiu”, în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
60 06.05.2015  HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea sistemului de canalizare şi a căilor de circulaţie pietonală la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
61 06.05.2015  HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 15.000 lei pentru finanţarea unor cheltuieli aferente programului de promovare a activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei
62 06.05.2015  HOTĂRÂRE
privind aprobarea unei contribuţii pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”
63 06.05.2015  HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului cotizaţiei judeţului Giurgiu, membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”, pentru anul 2015
64 06.05.2015  HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului  „Nediscriminarea înseamnă drepturi egale! Accesul echitabil al copiilor rromi la servicii de sănătate–o condiţie fundamentală într-o societate nediscriminatorie”, cod PEH009 şi a cheltuielilor legate de proiect
65
Anexa
06.05.2015  HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare
66
Anexa
06.05.2015  HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuielial judeţului Giurgiu, pe anul 2015
67
Anexa
06.05.2015  HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii nr.41 din 14 aprilie 2004 privind aprobarea transmiterii din administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu în administrarea S.C. „ROVIC” S.R.L. Giurgiu a spaţiilor situate la parterul şi etajul I ale imobilului situat în municipiul Giurgiu, b-dul Mihai Viteazu nr.4
68
Anexa
06.05.2015  HOTĂRÂRE
privind aprobarea transmiterii din administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu în administrarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată” a unui spaţiu situat la etajul I ale imobilului situat în municipiul Giurgiu, b-dul Mihai Viteazul, nr.4
69 06.05.2015  HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării statului de funcţii al Teatrului „Tudor Vianu” Giurgiu
70 06.05.2015  HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării componenţei nominale a Consiliului Consultativ organizat la nivelul Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni
PROCES VERBAL SEDINTA 06.05.2015
 71  27.05.2015  HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea sistemului de canalizare şi a căilor de circulaţie pietonală la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu, în faza Proiect tehnic si detalii de executie
72 27.05.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice actualizate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare clădire spital vechi”, în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
73 27.05.2015 HOTĂRÂRE
privind anularea poziţiei nr.12 din anexa la Hotărârea Consiliului judetean Giurgiu nr.65 din 06 mai 2015 privind acordarea unor sprijine financiare
74
Anexa
27.05.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării  statului de funcţii al  Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
75 27.05.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea iniţierii demersurilor în vederea preluării imobilului, compus din teren în suprafaţă de 4.000 mp. şi clădire cu suprafaţă construită Sc 95 mp, situat în municipiul Giurgiu, str. Uzinei, nr.48, judeţul Giurgiu, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu
76 27.05.2015 HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare
77 27.05.2015 HOTĂRÂRE
privind  darea în administrare  Direcţiei Judeţene pentru Dezvoltare Rurală şi Protecţia Mediului Giurgiu a unor spaţii în suprafaţă utilă de 370 mp, la etajul IV al imobilului situat în municipiul Giurgiu, b-dul Mihai Viteazu, nr.4, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu
78
Anexa
27.05.2015 HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, pe anul 2015
79 27.05.2015 HOTĂRÂRE
privind   aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii  „Închiderea teraselor aferente clădirii Consiliului Judeţean Giurgiu în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
  
Proces verbal sedinta 27.05.2015
80 09.06.2015 HOTĂRÂRE

privind acordarea unor sprijine financiare elevilor şi profesorilor care au obţinut premii la etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare şi  concursuri

81
Anexe
09.06.2015 HOTĂRÂRE

privind aprobarea demersurilor pentru preluarea în administrare a unor terenuri situate în Municipiul Giurgiu

82
Anexe
09.06.2015 HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, pe anul 2015

83 09.06.2015

HOTĂRÂRE
privind modificarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în vederea ocupării funcţiei de administrator public

Proces verbal sedinta 09.06.2015
 84
Anexe
 22.06.2015 Hotarare

privind  modificarea Hotărârii  nr.54 din 30 august 2012,  privind aprobarea Monografiei Economico-Militare a  judeţului Giurgiu, Ediţia 2012, prin actualizarea cu date specifice prevăzute în Anexă

85  22.06.2015 Hotarare
privind alocarea sumei de 160.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul de venituri si cheltuiel al judeţului Giurgiu pe anul 2015, Primăriei comunei Ghimpati
86  22.06.2015 Hotarare

privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.55 din 30 august 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu

87
Anexa
 22.06.2015 Hotarare

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Judeţene de Dezvoltare Rurală şi Protecţia Mediului Giurgiu

88  22.06.2015 Hotarare

privind aprobarea Contractului cadru de asociere dintre Judeţul Giurgiu şi Comuna Bolintin Deal în vederea realizării obiectivului „Amenajare intersecţie pietonală şi auto – centru administrativ”, amplasat pe drumul judeţean DJ 601

89
Anexa
 22.06.2015 Hotarare

privind aprobarea iniţierii unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru transmiterea unor imobile, clădiri şi teren, din domeniul public al statului şi administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Giurgiu în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi  administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu

90
Anexe
 22.06.2015 Hotarare

privind  aprobarea primirii dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 433 mp şi aprobarea preluării în administrare a terenului în suprafaţă de 4016 mp, situate în Municipiul Giurgiu

91  22.06.2015 Hotarare

privind asumarea termenelor de elaborare a studiului de fezabilitate şi a aplicaţiei de finanţare pânâ în luna aprilie 2016 şi a documentaţiilor de atribuire până luna mai 2016 conform Caietului de Sarcini şi a Cererii de Finanţare aferente proiectului de asistenţă tehnică pentru pregătirea viitorului proiect de Investiţii în infrastructura de apă/apă uzată a judeţului Giurgiu

92  22.06.2015 Hotarare

privind aprobarea proiectului " Dezvoltarea şi punerea în practică a unei strategii de dezvoltare a eco şi etno turismului din regiunile "Lomovete" , Bulgaria şi Giurgiu, România”

93  22.06.2015

Hotarare
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii Reabilitare clădire bibliotecă judeţeană, situată în municipiul Giurgiu, str.Ştefan cel Mare, nr.14, judeţul Giurgiu, în faza Proiect ethnic şi detalii de execuţie

Proces verbal sedinta 22.06.2015
94
Anexe
15.07.2015 

Hotarare
privind aprobarea contului de executie, pe trimestrul II, 2015

95
Anexe
15.07.2015 Hotarare
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, pe anul 2015
96
Anexa
15.07.2015 Hotarare
privind modificarea şi completarea Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii la drumuri judeţene pe anul 2015, anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.32 din 4 martie 2015 
97
Anexa
15.07.2015 Hotarare
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Giurgiu 
98
Anexa
15.07.2015 Hotarare

privind  aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare  pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă  Giurgiu

99
Anexa
15.07.2015 Hotarare

privind acordarea unor sprijine financiare

100
Anexe
15.07.2015 Hotarare

privind aprobarea  modificării organigramei şi statului de funcţii ale  Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

101
Anexe
15.07.2015 Hotarare
privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii  ale  Bibliotecii Judeţene „I.A. Bassarabescu Giurgiu
102
Anexa
15.07.2015 Hotarare

privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu

103 15.07.2015 Hotarare
privind modificarea art. 4 din Acordul de parteneriat aprobat prin art. 9 din Hotărârea nr. 70 din 22.03.2011 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind  aprobarea  proiectului  „Reducerea activităţilor neconforme şi gestionarea riscurilor în Parcul Natural Comana”, cod SMIS 36299
104 15.07.2015 Hotarare
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Giurgiu
Proces verbal sedinta 15.07.2015
105  11.08.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  ,,Reabilitare DJ 401, Limită judeţ Ilfov – Dobreni – Vărăşti – Valea Dragului – Herăşti – Hotarele (DN 5A), km 19+000 –36+000, km 38+374 – 39+295; 17,921 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
106  11.08.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare DJ 413, DJ 603 – Halta CFR Mihai Bravu – DN 41,km 0+000 – 9+690; 9,690 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
107  11.08.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare şi modernizare DJ 505, Halta CFR Chiriacu – Izvoarele – Chiriacu – Valea Bujorului – DN 5B, km 30+800 – 34+700, km 38+000 – 47+870; 13,770 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
108  11.08.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi îmbunătăţirea eficienţei energetice la Teatrul „Tudor Vianu” Giurgiu”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
109
Anexa
 11.08.2015 HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2015, Anexa nr. 5.1. la
Hotărârea Consiliului Judeţean nr.32 din 4 martie 2015
110
Anexa1
Anexa2
 11.08.2015 HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subventii, pe anul 2015
111
Anexa
 11.08.2015

 HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare

112
Anexa
 11.08.2015

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 29.700.000lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri

113
Anexe
11.08.2015 HOTĂRÂRE
privind  aprobarea “ Master Planului, revizuit, pentru infrastructura de apă şi canalizare în judeţul Giurgiu”
114
Anexa
11.08.2015 HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii în domeniul public al Judeţului Giurgiu a Centrului Integrat de Management al Deşeurilor Frăteşti, rezultat din implementarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Giurgiu”

115 11.08.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare
116 11.08.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea aderării comunei Malu la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”
117 11.08.2015 HOTĂRÂRE
privind acordarea mandatului special, acordat expres, reprezentantului Judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Judeţ Curat” 
118 11.08.2015 HOTĂRÂRE
privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii nr.154 din 12 noiembrie 2013 a Consiliului Judeţean Giurgiu
119 11.08.2015 HOTĂRÂRE
privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.55 din 30 august 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu
120
Anexe
11.08.2015 HOTĂRÂRE
privind constatrea dreptului de proprietate privată a Judeţului Giurgiu asupra imobilului Conac Angelescu, imobil compus din clădire cu suprafaţa de 169 mp şi teren în suprafaţă de 8550 mp, situat în comuna Bucşani, judeţul Giurgiu
121
Anexa
11.08.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a  imobilului Conac Angelescu, compus din clădire cu suprafaţa de 169 mp şi teren în suprafaţă de 8550 mp, situat în comuna Bucşani, judeţul Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu
122
Anexa
11.08.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii imobilului compus din clădire C7 (grajd) în suprafaţă construită de 544,41 mp şi teren aferent în suprafaţă de 1680 mp, aparţinând fost CAP Gostinu, aflat în domeniul privat al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu
123 11.08.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea iniţierii demersurilor în vederea preluării imobilului, compus din teren în suprafaţă de 4.000 mp. şi clădire cu suprafaţă construită Sc 95 mp, situat în municipiul Giurgiu, str. Uzinei, nr.48, judeţul Giurgiu, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în domeniul public al judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu
Proces verbal sedinta 11.08.2015
124
Anexa 1.1
Anexa 1
Anexa 2
04.09.2015 HOTĂRÂRE

 

privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri  proprii şi subventii, pe anul 2015 şi aprobarea creşterilor salariale pentru personalul angajat  în instituţiile publice locale
Proces verbal sedinta 04.09.2015
 125
Anexa 
 14.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu
126
Anexa 1 si 2
Anexa 3
14.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei, statului de functii  şi regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru
127
Anexa
14.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului Judeţean ”Teohari Antonescu”Giurgiu
128 14.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  “Modernizare drumul judeţean DJ 411, Comana – Budeni – Călugăreni – Iepureşti – Stâlpu  – Bulbucata”,în faza Documentaţie de avizare a  lucrărilor de intervenţii
129 14.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  “Modernizare drumul judeţean DJ 507, Giurgiu – Oinacu – Braniştea – Gostinu”, în faza Documentaţie de avizare a  lucrărilor de intervenţii
130 14.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  “Modernizare drumul judeţean   DJ 503 A Halta CFR Onceşti – Radu Vodă – Izvoarele – Chiriacu – Răsuceni – Limită judeţ Teleorman “,în faza Documentaţie de avizare a  lucrărilor de intervenţii
131 14.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „ Consolidare, reabilitare şi restaurare ”Muzeul Judeţean Teohari Antonescu”,în faza Documentaţie de avizare a  lucrărilor de intervenţii
132 14.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „ Îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
133 14.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  ”Bază tehnico-materială pentru creşterea vitezei de răspuns în situaţii de urgenţă”, în faza Studiu de fezabilitate
134 14.09.2015 HOTĂRÂRE
privind   aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de  investiţii „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sediul administrativ al Consiliului Judeţean Giurgiu”,  în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
135
Anexa
14.09.2015 HOTĂRÂRE

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei alocate judeţului Giurgiu prin H.G. nr.638/2015 privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale

136
Anexa
14.09.2015 HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subventii, pe anul 2015
137
Anexa
14.09.2015 HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare
138 14.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi
139 14.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C. STOICA DANIEL MAXI TAXI S.R.L.
140 14.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C. GISTAR S.R.L.
Proces verbal sedinta din 14.09.2015   
 141
Anexa
 25.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea Înţelegerii de cooperare între Judeţul Giurgiu, România, Comuna Maglavit din Judeţul Dolj, România şi Municipiul Polski Trambesh, din Districtul Veliko Târnovo, Republica Bulgaria
142 25.09.2015 HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuielial judeţului Giurgiu şi a bugetului creditelor interne,  pe anul 2015
143 25.09.2015 HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare
144 25.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de  investiţii „Centrul Socio-Cultural Radu Şerban Voievod”, în faza Studiu de fezabilitate
145 25.09.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare drumul judeţean DJ 505, Halta CFR Chiriacu – Izvoarele”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
146 25.09.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare drumul judeţean DJ 412 C, Ogrezeni (DJ 412 A) – Podişoru – Bucşani – Obedeni – Uieşti – Goleasca- DJ 601”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
147 25.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „Improving the Transport Access to the Municipality of Polski Trambesh, Municipality of Maglavit and localities in Giurgiu County” Acronym:  ITA (Îmbunătăţirea căilor de acces în Localitatea Polski Trambesh, Localitatea Maglavit şi localităţi din Judeţul Giurgiu) şi a cheltuielilor legate de proiect
148 25.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului  "Building an overhead road to the checkpoint Danube Bridge: a crossing point between the transport network of the border region Ruse-Giurgiu and TEN-T network in Europe" Acronym: BODB - (Construirea unei estacade deasupra punctului de control Podul Dunării: un punct de trecere între reţeaua de transport a regiunii de graniţă Ruse-Giurgiu şi reţeaua TEN-T în Europa) şi a cheltuielilor legate de proiect
149 25.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „Investments for a connected region” Acronym:  ICR (Investitii pentru o regiune conectata) şi a cheltuielilor legate de proiect
150 25.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea  proiectului „When DANUBE unify - sustainable investments for cultural infrastructure in Giurgiu county and Byala municipality” Acronym: SICI (Când Dunărea uneşte - Investiţii sustenabile pentru infrastructura culturală în Judeţul Giurgiu şi Municipalitatea Byala) şi a cheltuielilor legate de proiect
151 25.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „Improving connectivity between Giurgiu County and Slivo Pole (ICB)” (Îmbunătaţirea conectivităţii între Judeţul Giurgiu şi Municipalitatea Slivo Pole) şi a cheltuielilor legate de proiect
152 25.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „Tourism infrastructure and sustainable management of cultural heritage in Giurgiu-Ruse CBC Region, Acronym: TOURISM” (Infrastructură de turism şi management durabil al moştenirii culturale în regiunea transfrontalieră Giurgiu-Ruse) şi a cheltuielilor legate de proiect
153 25.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „Accessibility to TEN-T in Giurgiu-Ruse cross-border region”   Acronym:  ACBR (Accesibilitate catre TEN T în regiunea transfrontalieră Giurgiu-Ruse) şi a cheltuielilor legate de proiect
154 25.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului "Investments for a safe ragion : Giurgiu County and Ruse district - ISR" (Investitii pentru o regiune sigura: Judetul Giurgiu si Districtul Ruse) si a cheltuielilor legate de proiect.
155 25.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului "Harmonised integrated tools for a safe region" (Instrumente armonizate integrate pentru o regiune sigura), acronim: HIT si a cheltuielilor legate de proiect.
Proces verbal sedinta din 25.09.2015
156 12.10.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C. S&S GROUPE PRODIMPEX S.R.L.
Proces verbal sedinta din 12.10.2015   
 157
Anexe
 22.10.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului  de executie, pe trimestrul III 2015
158
Anexe
 22.10.2015 HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu,  pe anul 2015
159
Anexe
  22.10.2015 HOTĂRÂRE
privind  repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată şi din cote defalcate din impozitul pe venit-proiect  pe anul 2016 şi estimări pe anii 2017-2019
160
Anexa
  22.10.2015 HOTĂRÂRE

privind acordarea unor sprijine financiare

161   22.10.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C.  ATU S.R.L.
162   22.10.2015 HOTĂRÂRE
privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din judeţul Giurgiu
163   22.10.2015 HOTĂRÂRE
privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Consorţiul Regional al Regiunii 3 Sud Muntenia
164
Anexe
  22.10.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
165
Anexe
  22.10.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
166
Anexe
  22.10.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Bibliotecii Judeţene „I.A. Bassarabescu Giurgiu
167
Anexe
  22.10.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016  pentru   aparatul   de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu şi Camera Agricolă Judeţeană Giurgiu
Proces verbal sedinta din 22.10.2015   
168
Anexe
  13.11.2015 HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2015
169   13.11.2015

HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 285.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu pe anul 2015, Comunei Ghimpaţi 

170
Anexa
  13.11.2015 HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale,  în conformitate cu prevederile art.33, alin.3, lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe anul 2015 
171   13.11.2015 HOTĂRÂRE
privind alocarea  sumei de 150.000 lei pentru finanţarea manifestărilor care se vor desfăşura la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu  cu ocazia  Sărbătorilor de iarnă, pe anul 2015 
172   13.11.2015

HOTĂRÂRE
privind  modificarea articolului 4 al Hotărârii nr.61 din 22 martie 2011 a Consiliului Judeţean Giurgiu

173   13.11.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea dării în administrare Consiliului Local al Municipiului Giurgiu a imobilului „Casa Tineretului”, situat în Municipiul Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu
174
Anexa
  13.11.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării statului de funcţii al Camerei Agricole Judeţene Giurgiu
175   13.11.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării articolului 4 al Hotărârii nr.12 din 4 iulie 2008 a Consiliului Judeţean Giurgiu de înfiinţare a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”MANAGEMENT EFICIENT PENTRU UN  JUDEŢ  CURAT” 
176   13.11.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării articolului 5 al Hotărârii nr.143 din 19 decembrie 2006 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind  înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată”
177   13.11.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării art.5 din Hotărârea nr.173 din 28 iulie 2010 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind asocierea judeţului Giurgiu cu unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”
178   13.11.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivulde investiţii Schimbare soluţie acoperiş din terasă în şarpantă din lemn, imobil situat în municipiul Giurgiu, b-dul Mihai Viteazu, nr.4” în faza Documentaţie de avizare a  lucrărilor de intervenţii
179   13.11.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Schimbare soluţie acoperiş din terasă în şarpantă din lemn, imobil situat în municipiul Giurgiu, b-dul Mihai Viteazu, nr.4”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
180
Anexe
  13.11.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării Cap. XII, lit.A ,,Complex de Servicii Sociale Giurgiu” din Anexa nr.1 la H.G nr.968/2002- privind atestarea domeniului public al judeţului Giurgiu, precum şi al municipiului Giurgiu, oraşelor şi comunelor din judeţul Giurgiu
181
Anexe
  13.11.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificarea organigramei şi statului de funcţii  ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
Proces verbal sedinta din 13.11.2015
182
Anexa
 27.11.2015 HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean  nr. 135/2015 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei alocate judeţului Giurgiu prin H.G. nr.638/2015 privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale
183
Anexa
27.11.2015 HOTĂRÂRE 

privind  repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei alocate judeţului Giurgiu prin H.G. nr.911/2015 privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale

184 27.11.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi
185
Anexa
27.11.2015 HOTĂRÂRE

pentru completarea Anexei nr.12 la Hotărârea nr.13 din 2 februarie 2015 a Consiliului Judeţean Giurgiu, privind tarifele Camerei Agricole Judeţene Giurgiu

186 27.11.2015 HOTĂRÂRE

privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii nr.2 din 21 ianuarie 2015 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind completarea Comisiei de validare

Proces verbal sedinta din 27.11.2015
187 03.12.2015 HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier  judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Cuc Alexandru Răzvan, membru al Partidului Social Democrat  şi declarării vacante a locului ocupat de acesta

188
Anexa
03.12.2015 HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii și subventii, pe anul 2015
189 03.12.2015 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare drumul judeţean DJ 412 A, DJ 411 – Grădiştea – Adunaţii Copăceni – Dărăşti Vlaşca – Novaci – Popeşti –Mihăileşti – Drăgănescu – Poşta – Buturugeni – Zorile  – Hobaia; km 0+000 – 2+200; 14+660 – 27+136; 33+519 – 34+660; 38+500 – 43+000; 20,317 km, în faza Documentaţie de avizare a  lucrărilor de intervenţii

190
Anexa
03.12.2015 HOTĂRÂRE
privind scoaterea la vânzare prin licitaţie publică a loturilor nr.9, 10, 11, 36 și 38 din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, Şos. Alexandriei , nr.7-9, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu
191 03.12.2015 HOTĂRÂRE

privind acordarea unor sprijine financiare

192 03.12.2015 HOTĂRÂRE

privind aprobarea cotei lunare de carburat pentru autoturismele din dotarea  Consiliului Judeţean Giurgiu

193 03.12.2015 HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului LENA - Local Economy and Nature Conservation in the Danube Region (LENA – Economie Locală şi Conservarea Zonelor Naturale în Regiunea Dunării) şi a cheltuielilor legate de proiect

194 03.12.2015 HOTĂRÂRE

privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2016

195 03.12.2015 HOTĂRÂRE

pentru aprobarea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută din exploatarea pajiştilor permanente,  pentru anul 2016

196 03.12.2015 HOTĂRÂRE

privind aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere pentru o persoană care beneficiază de serviciile furnizate de Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti, judeţul Giurgiu,pentru anul 2016

197 03.12.2015
 
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării statului de funcţii al Bibliotecii Județene „I.A. Bassarabescu” Giurgiu
198
Anexa
03.12.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni
     Proces Verbal sedinta din 03.12.2015
199 08.12.2015 HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Gheorghiţă Mihai

200 08.12.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Hotărârii nr.5 din 22 iunie 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu
201
Anexa
08.12.2015 HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu pe anul 2015
202 08.12.2015 HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare
203 08.12.2015 HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului  „Reabilitare şi modernizare DJ 603: Naipu (DN 6) – Schitu – Mirău – Stoeneşti – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)”, Cod SMIS 3317 şi a cheltuielilor legate de proiect necesare finalizării acestuia

204 08.12.2015 HOTĂRÂRE

privind aprobarea  prelungirii perioadei de implementare a proiectului  „Reabilitare şi modernizare DJ 411 Limita Judeţ Călăraşi - Hotarele-Isvoarele - Teiuşu - Mironeşti – Comana - Budeni - Braniştari - Călugareni - Crânguri - Singureni - Iepureşti - Bulbucata - Podu Doamnei - Clejani (DN 61)”, cod SMIS 3316, şi a cheltuielilor legate de proiect necesare finalizării acestuia

205 08.12.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului  "Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a  monumentului istoric Mânăstirea Fortificată Comana şi modernizarea infrastructurii conexe ”, cod SMIS 14289, și a cheltuielilor legate de proiect necesare finalizării acestuia
206 08.12.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea  prelungirii perioadei de implementare a proiectului „Amenajare centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unei clădiri situate în satul Onceşti comuna Stăneşti judeţul Giurgiu” şi a cheltuielilor legate de proiect necesare finalizării acestuia
   Proces verbal sedinte 08.12.2015
207
Anexe
 
21.12.2015  HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, pe anul 2015
208
Anexe
 
21.12.2015  HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului  de executie al bugetului de venituri şi cheltuieli   al judetului Giurgiu şi al bugetului împrumuturilor interne pe trimestrul IV, 2015
209  21.12.2015 HOTĂRÂRE

privind aprobarea  prelungirii perioadei de implementare a proiectului „Rehabilitating and modernization the access infrastructure to the cross-border area Giurgiu-Ruse-R.O.A.D. 2” („Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de acces în zona transfrontalieră Giurgiu-Ruse” - R.O.A.D. 2), cod MIS – ETC 313   şi a cheltuielilor legate de proiect necesare finalizării acestuia

210
Anexa
 21.12.2015 HOTĂRÂRE
privind avizarea favorabilă a cuantumului normelor de venit pentru activităţi independente pentru anul 2016 propus de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Giurgiu
211
 
 21.12.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru asistaţii din Căminul pentru Persoane Vârstnice Singureni pentru anul 2016
212
Anexe
 21.12.2015 HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de unităţile subordonate  acestuia pentru anul fiscal 2016
213
Anexa
 21.12.2015 HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare
214
Anexe
 21.12.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării Cap. XII, lit.E,, Centrul de Asistență  Socială Hotarele, Județul Giurgiu din Anexa nr.1 la H.G nr.968/2002- privind atestarea domeniului public al județului Giurgiu, precum și al municipiului Giurgiu, orașelor și comunelor din județul Giurgiu
215  21.12.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Județului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu al imobilului ,,Casa Tineretului , situat în Municipiul Giurgiu, Str. 1 Decembrie 1918, F.N. compus din teren în suprafață de 3300 mp și clădire în suprafață de 1486 mp 
216
Anexa
 21.12.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la Contractul de asociere în participaţiune nr.241 din 20 septembrie 2011
217
Anexa
 21.12.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării  statului de funcţii  al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
218  21.12.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea repartizării, cu titlu gratuit, unor unităţi administrativ-teritoriale, a cantităţii de 525 mc material lemnos
   Proces verbal sedinta 21.12.2015
219
Anexa
28.12.2015 HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.135/20015 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei alocate judeţului Giurgiu prin H.G. nr.638/2015 privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale

   proces verbal sedinta 28.12.2015
220
Anexa
29.12.2015 HOTĂRÂRE 
privind rectificarea bugetului propriu de venituri
și cheltuieli
al județului Giurgiu și bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri  proprii și subventii, pe anul 2015
   Proces verbal sedinta 29.12.2015
 221
Anexa
30.12.2015 HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, pe anul 2015
Proces verbal sedinta 30.12.2015

 

Actualizat in - 11/06/2019, la ora 03:33.

Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.

Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.