Astazi este: Duminica, 28 februarie 2021

INFORMATII DESPRE PROIECT

                Proiectul este implementat în urma semnarii Contractului de finantare Nr. 3619/29.01.2013, încheiat între Consiliul Județean Giurgiu si Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  prin intermediul Programului Operaţional Regional  2007 -2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate,  cod SMIS: 12329 „Modernizare a  Ambulatoriului Spitalului Vadu Lat”.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  iar Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Contractul de finanţare a avut  o valoare de 1.408.362,27 lei din care:

- valoarea totală eligibilă este de 1.138.977,71 lei (finanţare nerambursabilă şi contribuţia beneficiarului),

- valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDER este de 968.131,05 lei,

- valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul naţional este de 148.067,11 lei,

- contribuţia eligibilă a beneficiarului – Consiliul Judeţean Giurgiu este de 22.779,15 lei.

          Proiectul constă în dotarea şi amenajarea spaţiului necesar funcţionării în condiţii optime a Ambulatorului Integrat al Secţiei Psihiatrie Vadu Lat a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu. Se vor moderniza şi echipa încăperile alocate Ambulatorului, aflate într-un corp de clădire, spaţii care în prezent sunt improprii necesare desfăşurrării unui act medical de calitate.    

Proiectul se va implementa pe o perioada de 22 de luni.

          În prezent lucrarile de reabilitare au fost incheiate, au fost achizitionate toate dotarile necesare, aparatura medicala, mobilier medical, dotari IT, urmeaza ca in termen de 2 luni acestea sa fie furnizate in totalitate.

          Mai sunt de realizat activitatile de auditare a proiectului si cateva din activitatile de publicitate.

Mai multe informatii legate de proiect pot fi obținute de la Consiliul Judeţean Giurgiu,  etaj II, camera 206, persoană de contact Udroiu Adriana –Manager de proiect,  consilier în cadrul Compartimentului strategii, dezvoltare şi tehnologia informaţiei,  Tel: 0372462638, Fax: 0372462667 Mobil: 0728909342,  e-mail: udroiu.adriana@cjgiurgiu.ro.

 

 

 

Actualizat in - 08/21/2014, la ora 01:17.
Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.