Astazi este: Miercuri, 27 ianuarie 2021

Proiect: „Modernizare a  Ambulatoriului Spitalului Vadu Lat”, Cod SMIS 12329

FISA PROIECTULUI

1.

Titlul proiectului

„Modernizarea  Ambulatoriului Spitalului Vadu Lat”

Nr. inregistrare cerere de finantare: SM/24/3/3.1/200/25.08.2009

Cod SMlS: 12329

1.1

Program

TIPUL ASISTENŢEI  FINANCIARE NERAMBURSABILE:FEDER,

Finantat prin : Programul Operational Regional POR 2007-2013

1.2

Axa, domeniu

Axa prioritară: 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

Domeniul major de intervenţie:  3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

1.3

Valoarea finantarii pe surse

Valoare totală proiect: 1.367.365,25 lei din care

Cheltuieli eligibile:  1.151.012,75 lei.

TVA: 216.352,50 lei

Asistenta financiara solicitata : 1.127.992,50 lei

85% FEDER din cheltuieli eligibile

13% Bugetul Statului

2% Contributie CJG: 23.020,26 lei

2.

Echipa de proiect

Udroiu Adriana –manager proiect

Bold Georgeta – asistent 1 – responsabil financiar - contabilitate

Trusmei Adina  - asistent 2 – responsabil achizitii publice

Bratu Gina– asistent 3  - responsabil cu promovarea proiectului

Gavrila Valentina – asistent 4  responsabil juridic

Niculae Marian – asistent 5 – responsabil tehnic de specialitate

Grigore Stelica- asistent 6 - responsabil tehnic executie

Sturzu Doina –asistent 7 - asistent manager

Ciotea Andreea – asistent 8 – responsabil cu corespondenţa

3.

Durata de implementare

22 luni de la 29.01.2013 -29.11.2014

4.

Obiectiv general

Proiectul de faţă este un proiect de îmbunătăţire a calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală psihiatrică din judeţul Giurgiu. Proiectul constă în amenajarea şi dotarea spaţiului necesar funcţionării în condiţii optime a ambulatoriului integrat al Spitalului de Psihiatrie Vadu Lat, comuna Bucşani. Spitalul de Psihiatrie din Vadu Lat este singurul spital de specialitate din judeţul Giurgiu. Concret, este vorba despre modernizarea şi echiparea unor încăperi aflate într-un corp de clădire al spitalului din Vadu Lat (clădirea are doar parter), spaţii în prezent improprii desfăşurării unui act medical de calitate.

În urma amenajării va rezulta un ambulatoriu modern integrat spitalului, dotat corespunzător, care respectă prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare.

Astfel, proiectul de faţă este un proiect de modernizare, dezvoltare şi echipare a ambulatoriului din spital. Acesta include atât execuţia de lucrări, cât şi dotarea cu mobilier, echipamente medicale precum şi alte tipuri de echipamente.

Ambulatoriul integrat va avea o suprafaţă construită de 132 mp şi va cuprinde 2 cabinete de consultaţie şi un cabinet pentru psihoterapie.

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea/diversificarea ofertei de servicii medicale psihiatrice destinate locuitorilor judeţului Giurgiu, printr-o valorificare superioară a asistenţei psihiatrice ambulatorii, cu scopul creşterii calităţii vieţii celor care se confruntă cu tulburări psihice.

 

5.

Obiective specifice

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:                    

-Primul obiectiv specific al proiectului este acela de a asigura o locaţie optimă din punct de vedere al amplasării, amenajării şi echipării, unde să poată fi acordată asistenţa medicală psihiatrică de tip ambulatoriu pentru locuitorii judeţului Giurgiu. Prin proiect se va înfiinţa ambulatoriul integrat al Spitalului de Psihiatrie din Vadu Lat, care va deservi un sector psihiatric format din cei aproape 300 de mii de locuitori ai judeţului Giurgiu.

-Al doilea obiectiv specific al proiectului este de a încuraja menţinerea în comunitate a persoanelor care se află sub tratament psihiatric.

-Al treilea obiectiv specific al proiectului este asigurarea accesibilităţii şi continuităţii  îngrijirilor psihiatrice din judeţul Giurgiu.

Accesibilitatea poate fi înţeleasă în termeni geografici, cultural-lingvistici, financiari.

Ambulatoriul integrat din Vadu Lat îndeplineşte toate aceste caracteristici de accesibilitate.

-Al patrulea obiectiv specific al proiectului este stimularea reinserţiei sociale şi profesionale a pacienţilor care suferă de tulburări psihice.

Serviciile de asistenţă medicală ambulatorie au ca obiectiv major tocmai reinserţia socială şi profesională a pacientului, lupta împotriva stigmatizării bolnavului psihic şi menţinerea pe cât posibil a acestuia în mediul său obişnuit de viaţă.

 

6.

Activitati proiect

Activitatea 1: Activităţi premergătoare depunerii cererii de finanţare, Activitatea 2:  Activităţi ulterioare depunerii cererii de finanţare, dar anterioare  semnării contractului de finanţare, Activitatea  3:   Activităţi  ulterioare semnării contractului de finanţare, dar anterioare  execuţiei lucrărilor, Activitatea 4:   Implementarea lucrărilor proiectului, Activitatea 5:  Activităţi de finalizare a proiectului ,  Activitatea  6: Activităţi permanente pe parcursul proiectului, Activitatea  7:  Monitorizarea post implementare

 

7.

Rezultate

-O echipă competentă de implementare a proiectului, capabilă să rezolve în termen toate problemele legate de proiect.

-Documente de finanţare conform cu cerinţele Ghidului Solicitantului.

-Avizele şi acordurilor pentru realizarea investiţiei.

-Proiect tehnic corespunzător.

-Punctaj  ridicat la evaluarea tehnico-financiară.

-Contract de finanţare nerambursabilă pentru suma solicitată.

-Contract de antrepriză generală.

-Contract cu dirigintele de şantier.

-Reconfigurarea spaţiilor de la corpul de clădire al spitalului pentru găzduirea ambulatoriului, pe o suprafaţă de 132 mp.

-Predarea celor 3 cabinete de consultaţii ale ambulatoriului.

-Raportare corespunzătoare, încasare la timp a sumelor cuvenite din decontarea cheltuielilor lucrărilor.

-Recepţia finală a lucrărilor conform graficului de lucrări.

-Creşterea calităţii actului medical.

 
Indicatorii de realizare şi valorile acestora care vor fi atinse ca urmare a implementării proiectului.

-Număr de consultaţii ambulatorii de psihiatrie minim 2 pe zi

8.

Stadiul de implementare

Proiectul se afla in faza de implementare si se va incheia la data de 29.11.2014

Actualizat in - 08/19/2014, la ora 02:38.
Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.