Calendar
Cautare

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!


Download Adobe Reader Download Flash Player

HOTARARI 2012

 Nr.

Data Continut
1.  22.06.2012

HOTARARE

privind alegerea Comisiei de validare 

2.  22.06.2012

HOTARARE
privind validarea alegerii consilierilor în Consiliul judeţean Giurgiu

3.  22.06.2012 HOTARARE

privind constituirea Consiliului judeţean Giurgiu

4.  22.06.2012 HOTARARE

privind alegerea vicepresedintilor Consiliului judeţean Giurgiu

5.  22.06.2012 HOTARARE

privind aprobarea numărului şi componenţei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

PROCES-VERBAL

Incheiat In cadrul SedinTei PUBLICE de CONSTITUIRE

a Consiliului judETean Giurgiu DIN DATA DE  22 IUNIE 2012

6  17.07.2012 HOTARARE

privind constatarea încetării de drept a călităţii de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Lucian Iliescu, aflat pe lista Partidului Naţional Liberal şi declarării vacante a locului ocupat de acesta

7  17.07.2012  HOTARARE

privind validarea mandatului de consilier judeţean al

domnului BOERESCU MIHNEA MIHAI

8   17.07.2012 HOTARARE
privind aprobarea modificării Hotărârii nr.5 din 22 iunie 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu
9   17.07.2012 HOTARARE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Judeţene „I. A. Bassarabescu” Giurgiu

10   17.07.2012  HOTARARE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu

11   17.07.2012 HOTARARE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu

în Consiliul de Administraţie al Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu

12   17.07.2012 HOTARARE
privind  desemnarea reprezentantului   Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Teatrului “Tudor VianuGiurgiu
13   17.07.2012 HOTARARE

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Giurgiu în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

14   17.07.2012 HOTARARE

privind  desemnarea  reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Comisia paritară de atribuire a traseelor cuprinse în programele de transport judeţean

15   17.07.2012 HOTARARE

privind numirea reprezentanţilor Judeţului Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu

16   17.07.2012 HOTARARE

privind  numirea reprezentanţilor Judeţului Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftziologie Izvoru

17   17.07.2012 HOTARARE

privind aprobarea modificării articolului 4 al Hotărârii nr.12 din 4 iulie 2008 a Consiliului Judeţean Giurgiu de înfiinţare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”MANAGEMENT EFICIENT PENTRU UN JUDEŢ CURAT” 

18   17.07.2012 HOTARARE
privind aprobarea modificării articolului 4 al Hotărârii nr.94 din 15 aprilie 2011 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind înfiinţarea  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”MANAGEMENTUL TERITORIULUI - JUDEŢUL GIURGIU”
19   17.07.2012 HOTARARE
privind aprobarea modificării articolului 4 al Hotărârii nr.69 din 20 aprilie 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind înfiinţarea  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”TRANSURBAN”
20   17.07.2012 HOTARARE
privind constituirea comisiilor pentru evaluarea finală a managementului la instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Giurgiu

21

Anexa__1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4

  17.07.2012 HOTARARE

privind  repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a cotei de 20%  din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată şi din cote defalcate din impozitul pe venit-proiect, limite pe anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2016
22
Anexa 1
Anexa 2
  17.07.2012  HOTARARE
privind aprobarea modificării Cap. 84.02 TRANSPORTURI din  Lista poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe capitole, Buget 2012
23   17.07.2012  HOTARARE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Vadu Lat”,  în faza

Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

24   17.07.2012  HOTARARE

privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare,  modernizare, extindere şi dotare Căminul pentru  Persoane Vârstnice Mironeşti, judeţul Giurgiu”, în faza Studiu de fezabilitate

25   17.07.2012  HOTARARE
privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare,  modernizare, extindere şi dotare Căminul pentru  Persoane Vârstnice Mironeşti, judeţul Giurgiu”, în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
26   17.07.2012  HOTARARE
privind stabilirea preţurilor medii pentru anul 2012 la produsele agricole
27
Anexe
  17.07.2012  HOTARARE

privind aprobarea Planului de Acţiune şi Acoperire a Riscurilor al judeţului Giurgiu pentru anul 2012

 PROCES-VERBAL
Incheiat In cadrul SedinTei PUBLICE ordinare a Consiliului judETean Giurgiu DIN DATA DE  17 IULIE 2012

28
Anexa 1
Anexa 2
30.07.2012  HOTARARE
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Giurgiu şi al bugetului împrumuturilor interne pe trimestrul II, 2012
29 30.07.2012  HOTARARE

privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 4.500 lei,

Clubului Sportiv Municipal Giurgiu

30  30.07.2012 HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1500 lei domnului Tănase Ionel Sorin
31  30.07.2012 HOTARARE
privind modificarea art.1, art.3, art.4, art.5 şi art.7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.183 din 28 iulie 2010 privind aprobarea proiectului ”Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Căminul pentru persoane vârstnice Mironeşti, judeţul Giurgiu” şi a cheltuielilor legate de proiect
32  30.07.2012 HOTARARE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii  Extindere instalaţie panouri solare la Spitalul Orăşenesc Bolintin Vale”, în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie

33  30.07.2012 HOTARARE

privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Traditionale Giurgiu pentru perioada 2009-2012

34  30.07.2012 HOTARARE

privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului Muzeului Judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu pentru perioada 2009-2012

35
Anexa 1
Anexa 2
 30.07.2012 HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management şi a Caietului de obiective privind proiectul de management la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu
36
Anexa 1
Anexa 2
 30.07.2012 HOTARARE

 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management şi a Caietului de obiective privind proiectul de management

la Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu

37  30.07.2012

HOTARARE
privind aprobarea componenţei nominale a  Consiliului Consultativ organizat la nivelul  Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni, Judeţul Giurgiu

38  30.07.2012 HOTARARE
privind  nominalizarea reprezentantilor Consiliului Judeţean Giurgiu ca membri

ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică  a judeţului Giurgiu

PROCES-VERBAL Incheiat In cadrul SedinTei extraORDINARE PUBLICE a Consiliului judeTean Giurgiu DIN DATA DE  30 IULIE 2012

39
Anexa
14.08.2012 HOTARARE

privind aprobarea Actului Adiţional nr.7 la Contractul nr.176 din 31 mai 2010

de vânzare-cumpărare de acţiuni ale S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU S.A.

40
Anexa
 14.08.2012 HOTARARE

privind aprobarea constituirii dreptului de uz asupra terenului în suprafaţă de 10 mp, situat în mun. Giurgiu, str. Dorobanţi, nr.19, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, în favoarea ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.

41
Anexa
 14.08.2012 HOTARARE

privind aprobarea închirierii pe o perioadă de 12 luni  a spaţiului în suprafaţă de 42,64 mp din cadrul fostei centrale termice a Dispensarului Policlinic Giurgiu situat în Şos. Alexandriei, nr 7 – 9, aflat în domeniul privat al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu

42  14.08.2012 HOTARARE

privind modificarea art.1, art.3, şi  art. 5 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu 

nr. 113/30.06.2009 privind aprobarea proiectului “Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Vadu Lat “ şi a cheltuielilor legate de proiect

43  14.08.2012 HOTARARE

privind aprobarea înfiinţării unei linii de gardă în specialitatea

stomatologie-urgenţă în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
44  14.08.2012 HOTARARE

privind constituirea Comisiei de concurs, a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi secretariatului la Concursul de proiecte de management organizat pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu 

45  14.08.2012 HOTARARE

privind constituirea Comisiei de concurs, a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi secretariatului la Concursul de proiecte de management organizat pentru Muzeul Judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu

46
Anexa
 14.08.2012 HOTARARE

privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului

Giurgiu, pe anul 2012
PROCES-VERBAL încheiat în cadrul şedinţei extraORDINARE PUBLICE a Consiliului judeţean Giurgiu DIN DATA DE 14 august 2012
 47
Anexa
30.08.2012 
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului
Giurgiu, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii
şi bugetului creditelor interne, pe anul 2012
48 30.08.2012 HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 100.000 lei, Asociaţiei Sportive Baschet Giurgiu
49 30.08.2012 HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei,Asociaţiei ,,22 Decembrie“ Giurgiu
50 30.08.2012 HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare persoanelor aflate în dificultate pentru realizarea instalaţiilor interioare de încălzire prin distribuţie pe orizontală în condominiile din judeţul Giurgiu
51
Anexa 1
Anexa 2
30.08.2012 HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2012

52
Anexa 1
Anexa 2

30.08.2012 HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Cap. A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare din Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pe anul 2012, anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.71 din 8 mai 2012”.

53
Anexa
30.08.2012 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Programului cu lucrările de
întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene pe anul 2012, anexa nr.4 laHotărârea Consiliului Judeţean nr.71 din 8 mai 2012
54 30.08.2012 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Monografiei Economico-Militare a Judeţului Giurgiu, Ediţia 2012

55 30.08.2012 HOTĂRÂRE
privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu
56 30.08.2012 HOTĂRÂRE

privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii nr.288 din 20 octombrie 2011 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Giurgiu

PROCES-VERBAL încheiat în cadrul şedinţei ORDINARE PUBLICE a Consiliului judeţean Giurgiu DIN DATA DE  30 AUGUST 2012 

57 
Anexa
07.09.2012  HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului

Giurgiu, pe anul 2012

58 
Anexa
07.09.2012 HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării  Programului cu lucrările de

 întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene pe anul 2012, anexa nr.4 la

Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 53 din 30 august 2012
59
Anexa
07.09.2012 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2012
60 07.09.2012 HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu şi Comuna Joiţa în vederea realizării unor lucrări de întreţinere şi reparaţii (covor bituminos) la drumul judeţean DJ 601A

61
Anexa
07.09.2012 HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe unităti administrativ teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru sustinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, rectificare pe anul 2012
62 07.09.2012 HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.500 lei doamnei Brătan Ioana pentru fiica sa, Brătan Florina Cătălina

PROCES-VERBAL încheiat în cadrul şedinţei EXTRAORDINARE PUBLICE a Consiliului judeţean Giurgiu DIN DATA DE  07 septembrie 2012 

63
Anexa
27.09.2012  HOTARARE

privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, pe anul 2012 

64 27.09.2012 HOTARARE

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000  lei,

sportivului Ciobanu Andrei

65 27.09.2012 HOTARARE

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de  12.000 lei, Sindicatului judeţean al Pensionarilor Giurgiu

66 27.09.2012 HOTARARE

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de  12.000 lei, Asociaţiei Clubul Pensionarilor din judeţul Giurgiu

67
Anexa1
Anexa2
27.09.2012 HOTARARE 
privind aprobarea modificării şi completării Cap.66.10. SĂNĂTATE şi Cap. 84.10.TRANSPORTURI din  Lista poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe capitole, Buget 2012
68 27.09.2012 HOTARARE

privind actualizarea devizului aferent obiectivului de investiţii “Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Vadu Lat “ , aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu

nr. 23 /17.07.2012
69 27.09.2012 HOTARARE

privind modificarea art.1, art.3, art.4 şi art.5 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.113/30.06.2009 „privind aprobarea proiectului “Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Vadu Lat “ şi a cheltuielilor legate de proiect”

70 27.09.2012 HOTARARE

privind aprobarea componenţei Grupului de Lucru pentru monitorizarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Giurgiu

71
Anexa1
Anexa2 
27.09.2012 HOTARARE 

privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Judeţean ”Teohari Antonescu” Giurgiu

72
Anexa1
Anexa2
27.09.2012 HOTARARE 
privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu
73 27.09.2012 HOTARARE

 privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Giurgiu nr.56 din 20 aprilie 2012

PROCES-VERBAL Incheiat în cadrul Sedintei ORDINARE PUBLICE
a Consiliului judeţean Giurgiu DIN DATA DE  27 SEPTEMBRIE 2012

74 
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
25.10.2012  HOTARARE 
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului

Giurgiu, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii şi bugetului creditelor interne, pe anul 2012

75
Anexa 1 si 2
25.10.2012  HOTARARE 

privind aprobarea contului  de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi al bugetului împrumuturilor interne pe trimestrul III, 2012

76 25.10.2012   HOTARARE

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 4.000 lei,

Clubului Sportiv Colosseum Giurgiu

77 25.10.2012   HOTARARE

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.000 lei,

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
78 25.10.2012   HOTARARE

privind acordarea unor sprijine financiare

79 25.10.2012   HOTARARE

privind alocarea sumei de 25.000 lei pentru finanţarea unor

cheltuieli aferente proiectului local “Tu spune nu”

80 25.10.2012   HOTARARE

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 300.000 lei,

Asociaţiei Sportive Baschet Giurgiu

81 25.10.2012   HOTARARE

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 30.000 lei,

 Parohiei Sfânta Ecaterina din satul Tomuleşti
82 25.10.2012   HOTARARE

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 30.000 lei, Parohiei

,,Sfântul Nicolae,, din comuna Mîrşa
83
Anexa 1
Anexa 2
25.10.2012   HOTARARE
 privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe capitole, Buget 2012
84
Anexa 1
Anexa 2
25.10.2012   HOTARARE
privind  aprobarea implementării proiectului Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgentă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgentă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia- etapa a II-a”, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”
85 25.10.2012   HOTARARE
privind  aprobarea activităţilor în care va fi implicat Consiliul Judeţean Giurgiu în managementul şi implementarea proiectului „Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia etapa a-II-a” şi a cheltuielilor judeţului Giurgiu  legate de proiect
86
Anexa 1
Anexa 2
25.10.2012   HOTARARE
privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în domeniul privat al judeţului Giurgiu, achiziţionate în cadrul proiectului “OPERAŢIUNI TRANSFRONTALIERE ECOLOGICE PENTRU O ZONĂ DE AFACERI INTEGRATĂ ECO BIZ„ comunei Oinacu, comunei Izvoarele şi Centrului de Afaceri Transfrontalier “Danubius”, Giurgiu
87 25.10.2012   HOTARARE
privind aprobarea arondării activităţii de evidenţă a persoanelor a comunei Prundu la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Comana
88
Anexa
25.10.2012   HOTARARE
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 11,29 mp, situat în municipiul Giurgiu, str.Bucureşti, bloc 114, sc. B, mezanin, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Grupului de Acţiune Locală, Centrul pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu
89
Anexe 1-10
25.10.2012   HOTARARE
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.31/26.02.2010 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii cu suprafaţa utilă totală de 268 mp, din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu

PROCES-VERBAL Incheiat în cadrul Sedintei ORDINARE PUBLICE
a Consiliului judeţean Giurgiu DIN DATA DE  25 octoMBRIE 2012

90 


Anexe

16.11.2012 HOTARARE
privind repartizarea pe unităti administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat, pe anul 2012
91
Anexe
16.11.2012 HOTARARE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi bugetului institutiilor publice finanţate din venituri proprii şi subventii, pe anul 2012
92
Anexa
16.11.2012 HOTARARE
privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe capitole, Buget 2012, anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.83 din 25 octombrie 2012
93 16.11.2012 HOTARARE
privind acordarea unor sprijine financiare
94 16.11.2012 HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.000 leidomnului Savu Costică, din comuna Săbăreni
95
Anexa
16.11.2012 HOTARARE
privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
96
Anexa
16.11.2012 HOTARARE

privind aprobarea modificării statului de funcţii

 al Direcţiei Judeţene de Dezvoltare Rurală şi Protecţia Mediului Giurgiu

97
Anexa 1
Anexa 2
16.11.2012 HOTARARE
privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii  ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
98
Anexa 1
Anexa 2
16.11.2012 HOTARARE
privind asocierea judeţului Giurgiu în parteneriatul public-privat  în vederea constituirii Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală „Inima Giurgiului – Ţara Neajlovului şi a Câlniştei”
99
Anexe
16.11.2012 HOTARARE

privind aprobarea trecerii în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi în administrarea consiliilor locale a investiţiei, formată din puncte şi platforme de colectare, rezultată din implementarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Giurgiu”

100 16.11.2012 HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de  1.600 lei, doamnei Tudosie Petra pentru Cocoş Madălin Gabriel
101 16.11.2012 HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 10.000 lei, Clubului Sportiv “Nova Force” Giurgiu
102 16.11.2012 HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 1.000 lei, Asociatiei “O şansă pentru viitorul elevilor noştri”
PROCES-VERBAL Incheiat în cadrul Sedintei extraORDINARE PUBLICE
a Consiliului judeţean Giurgiu DIN DATA DE  16 noiembrie 2012
103
Anexa 1
Anexa 2
 05.12.2012  HOTARARE

privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului

Giurgiu, pe anul 2012

104
Anexa

  05.12.2012  HOTARARE

 privind aprobarea modificării şi completării Cap.84. TRANSPORTURI din Lista poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe capitole, Buget 2012

105
Anexa

  05.12.2012  HOTARARE

privind aprobarea modificării  Programului cu lucrările de

 întreţinere şi reparaţii  drumuri judeţene pe anul 2012, anexa la

Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 58 din 7 septembrie 2012
106   05.12.2012  HOTARARE

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 25.000 lei, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorile de iarnă

107   05.12.2012  HOTARARE

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 22.000 lei,

Sindicatului “Pentru o Administraţie Performantă” pentru  organizarea unor manifestări prilejuite de  sărbătorile de iarnă, pentru membrii de sindicat care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Consiliului judeţean

108   05.12.2012  HOTARARE
privind alocarea sumei de 80.000 lei pentru finanţarea manifestărilor care se vor desfăşura la nivelul Consiliului judeţean Giurgiu cu ocazia sărbătorilor de iarnă

109
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4

  05.12.2012  HOTARARE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2013 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu şi Camera Agricolă Judeţeană Giurgiu

110   05.12.2012  HOTARARE

privind aprobarea trecerii în administrarea Consiliului Local al municipiului Giurgiu a obiectivului „Depozit de deşeuri neconform al municipiului Giurgiu” şi a încetării dreptului de administrare de către Consiliul Judeţean Giurgiu asupra terenului în suprafaţă de 8,5 ha, situat în municipiul Giurgiu, aferent obiectivului de investiţii

111
Anexa
  05.12.2012  HOTARARE
privind aprobarea modificării şi completării Cap.68. ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ, din Lista poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe capitole, Buget 2012
112   05.12.2012  HOTARARE

privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  CASA TINERETULUI”, în faza Studiu de fezabilitate /

 Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

 113
Anexa
20.12.2012 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi al bugetului împrumuturilor interne pe trimestrul IV, 2012

114
Anexa
20.12.2012 HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu
şi a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate din venituri
proprii şi subvenţii, pe anul 2012
115
Anexa
20.12.2012 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Programului cu lucrările de
întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene pe anul 2012, anexa la
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 105 din 5 decembrie 2012
116
Anexa 1
Anexa 2
20.12.2012 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli
de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2012,anexa nr.5.2. la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.71/08.05.2012, modificată şi completată prin H.C.J. nr.83/23.05.2012, H.C.J. nr.88/01.06.2012, H.C.J. nr.22/17.07.2012, H.C.J. nr.51/30.08.2012, H.C.J. nr.59/07.09.2012, H.C.J. nr.67/27.09.2012, H.C.J. nr. 83/25.10.2012, H.C.J. nr.92/16.11.2012 şi H.C.J. nr.104/05.12.2012 
117
Anexa 1
Anexa 2
20.12.2012 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Cap. A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare din Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi
surse de finanţare pe anul 2012, anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 71 din 8 mai 2012, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.52 din 30 august 2012
118 20.12.2012 HOTĂRÂRE
privind modificarea articolului 1, punctul 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 67 din 20.04.2012 privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare şi modernizare DJ 603: Naipu (DN6 ) – Schitu – Mirău – Stoeneşti – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)”,  în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
119 20.12.2012 HOTĂRÂRE

privind modificarea art.1, art.2, art.3 şi art.4 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.68 din 20.04.2012 privind aprobarea valorii proiectului „Reabilitare şi modernizare DJ 603: Naipu (DN6) - Schitu - Mirău - Stoeneşti - lanculeşti - Uzunu - Mihai Bravu - Comana (DJ 411)”, cod SMIS 3317 şi a cheltuielilor legate de proiect

120 20.12.2012 HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei, Sindicatului judeţean Giurgiu al Pensionarilor, unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei, Asociaţiei Clubul Pensionarilor din judeţul Giurgiu şi unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei, Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere
121 20.12.2012 HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare
122
Anexa
20.12.2012

HOTĂRÂR
privind  aprobarea modificării statului de funcţii al Muzeului Judeţean ”Teohari Antonescu”Giurgiu

123 20.12.2012 HOTĂRÂRE
privind aprobarea trecerii în domeniul public al Judeţului Giurgiu a obiectivelor de investiţii „Depozit de deşeuri neconform al oraşului Bolintin Vale” şi „Depozit de deşeuri neconform al municipiului Giurgiu”, rezultate din implementarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Giurgiu”
124 20.12.2012 HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii în administrarea Consiliului Local al oraşului Bolintin Vale a obiectivului „Depozit de deşeuri neconform al oraşului Bolintin Vale” şi a încetării dreptului de administrare de către Consiliul Judeţean Giurgiu asupra terenului în suprafaţă de 17.000 mp, situat în oraşul Bolintin Vale, aferent obiectivului de investiţii

125 20.12.2012 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unei clădiri situate în satul Onceşti, comuna Stăneşti, judeţul Giurgiu”,în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
126
Anexa
20.12.2012 HOTĂRÂRE
privind avizarea favorabilă a cuantumului normelor de venit pentru activităţi independente pentru anul 2013 propus de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Giurgiu
Proces verbal al sedintei din 20.12.2012

Actualizat in - 06/30/2016, la ora 01:46.

Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.

Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.