Calendar
Cautare

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!


Download Adobe Reader Download Flash Player

 
HOTARARI 2012

 Nr.

Data Continut
1 23.01.2012 Hotarare

privind validarea mandatului de consilier judeţean al

domnului Vlad Gheorghe
2. 23.01.2012 Hotarare

privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr.6 din 22 iunie 2008 a Consiliului judeţean Giurgiu

3. 23.01.2012 Hotarare

privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene deTransport, Adminstrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu 

4.
Anexa
23.01.2012 Hotarare

privind aprobarea modificării  statului de funcţii al Muzeului Judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu

5.
Anexa 1
Anexa 2
23.01.2012 Hotarare

privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu

6.
Anexa
23.01.2012 Hotarare

privind aprobarea modificarii statului de funcţii al Directiei Judeţene de Dezvoltare Rurală şi Protecţia Mediului Giurgiu

7. 23.01.2012 Hotarare
privind numirea temporară a domnului Chivu Dragoş George în  functia de conducere de director al  Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni
8. 23.01.2012 Hotarare

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 2.000 lei, Asociaţiei ,,O şansă pentru viitorul elevilor noştri”

9. 23.01.2012 Hotarare

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii “Reparaţie capitală pod beton armat pe DJ 601 km 18+735 peste râul Argeş la Malu Spart”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

10.
Anexa 1
Anexa 2
23.01.2012 Hotarare

privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Giurgiu

11 23.01.2012 Hotarare

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului

secţiunii de dezvoltare, pe anul 2011

   Proces-verbal sedinta din 23.01.2012

12
Anexa
13.02.2012  Hotarare

privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii şi a bugetulului împrumuturilor interne, pe anul 2012

13
Anexa
13.02.2012  Hotarare

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al

S.C. Euro Group Techno S.R.L, pe anul 2012

14  13.02.2012 Hotarare 

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 180.000  lei,

Asociaţiei Culturale Philson Young  pentru Ansamblul Folcloric

,,Doina Dunării” Giurgiu

15  13.02.2012 Hotarare 

privind alocarea sumei de 1.000 lei pentru remedierea defecţiunilor la autoturismul din dotarea IPJ Giurgiu cu care se asigură deplasarea membrilor Autorităţi Teritoriale de Ordine Publică din subordinea Consiliului judeţean

16   13.02.2012 Hotarare 
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 2.000 lei, Şcolii cu clasele I-VIII nr.2 ,,MIRCEA CEL BATRAN” Giurgiu

17

 13.02.2012 Hotarare 
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 2.000 lei,Asociaţiei bolnavilor de cancer şi hepatită Giurgiu
18  13.02.2012 Hotarare 
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 2.000 lei, Şcolii nr.4 ,, Mihai Eminescu”Giurgiu

19

 13.02.2012 Hotarare 
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 15.000 lei, Clubului Sportiv Constelaţia Giurgiu şi a unui sprijin financiar în sumă de 40.000 lei, Clubului Sportiv ,, Nova Force” Giurgiu
20  13.02.2012 Hotarare 
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de  5.000 lei , domnului Arcanu Vasile, a unui unui sprijin financiar în sumă de  2.000 lei ,domnişoarei  Slavescu Laura Diana şi a unui sprijin financiar în sumă de  5.000 lei , domnului Vasile Cristoi
21  13.02.2012 Hotarare 
privind acordarea unor sprijine financiare persoanelor aflate în dificultate pentru realizarea instalaţiilor interioare de încălzire prin distribuţie pe orizontală în condominiile din judeţul Giurgiu
22
Anexa
 13.02.2012 Hotarare 

privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Giurgiu”

23  13.02.2012 Hotarare 
privind  aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru proiectul “ Sistem de management integrat al teritoriului judeţului Giurgiu”, în faza Studiu de Fezabilitate
24
Anexa
 13.02.2012 Hotarare 
privind aprobarea modificarii statului de funcţii al Directiei Judeţene de Evidenţa a Persoanelor Giurgiu
   Proces verbal sedinta 13.02.2012
25
Anexa
24.02.2012 Hotarare 

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cote defalcate din impozitul pe venit (18,5%) pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2012

26 24.02.2012 Hotarare 

privind  aprobarea majorării capitalului social al

S.C. ”EURO GROUP TECHNO “ S.R.L. Giurgiu

27

Anexa

24.02.2012 Hotarare 

privind modificarea Regulamentului – cadru privind vânzarea bunurilor imobile (terenuri şi/sau clădiri) aflate în domeniul privat al judeţului Giurgiu, aprobat prin Hotărârea nr.176 din 28 august 2009 a Consiliului Judeţean Giurgiu 

28 24.02.2012 Hotarare 
privind  aprobarea trecerii în domeniul public al judeţului Giurgiu a două
electropompe şi accesorii aferente, achiziţionate de Consiliul Judeţean Giurgiu în scopul reducerii consumului de energie electrică pentru alimentarea cu agent termic a cazanelor de apă fierbinte de 10 Gcal/h de la SC Uzina Termoelectrică Giurgiu SA şi  aprobarea dării în administrare Consiliului Local al Municipiului Giurgiu a două electropompe şi accesorii aferente
29
Anexa1
Anexa2
Anexa3
Anexa4
Anexa5
 
24.02.2012 Hotarare 
privind  aprobarea  concesionării prin licitaţie publică a  unui teren în suprafaţă  de 7.500 mp., situat  în municipiul Giurgiu, aflat în domeniul public  al  judeţului Giurgiu
 
30
Anexa
24.02.2012 Hotarare 

privind desfiinţarea unor construcţii aferente Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tântava, situate în sat Tântava, comuna Grădinari, judeţul Giurgiu aflate în domeniul privat al judeţului Giurgiu


 
31
Anexa
24.02.2012 Hotarare 

privind atribuirea în folosinţă gratuită Fundaţiei „Bambini in Emergenza” a unei suprafeţe de teren de 6124 mp şi construcţiile C11 şi C12 în suprafaţă construită de 518 mp şi 387 mp aferente fostului Spital de Boli Infecţioase Singureni, actualmente Căminul pentru Persoane Vârstnice Singureni, judeţul Giurgiu, aflate în domeniul public al judeţului Giurgiu

32
Anexa1
Anexa2
Anexa3
Anexa4
Plansa_fotografica
24.02.2012 Hotarare 

privind aprobarea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a  imobilului compus din  clădire cu suprafaţa  construită de 219 mp şi teren în suprafaţă de 517 mp situat în municipiul Giurgiu, str. Constantin Dobrogeanu - Gherea, nr. 2, Parc Alei, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu

33
Anexa
24.02.2012 Hotarare 

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 1643 mp, situat în municipiul Giurgiu, b-dul Mihai Viteazu, nr. 4, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Centrului Militar Judeţean Giurgiu

34
Anexa
24.02.2012 Hotarare 

privind  aprobarea Protocolului de Colaborare între Consiliul Judeţean Giurgiu şi Asociaţia Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate SASTIPEN, în vederea implementării Proiectului „Programul de mediere sanitară: Oportunitate de creştere a ratei de ocupare în rândul femeilor rome”, cu numărul AMPOSDRU 62383

Proces-verbal sedinta din 24.02.2012

35
Anexe :
Partea 1
Partea 2
Partea 3
Partea 4
Partea 5
Partea 6
Partea 7

06.03.2012

Hotarare 
privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate parţial din venituri  proprii  şi a  bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2012

Proces-verbal sedinta din 06.03.2012
36  20.03.2012

Hotarare 
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 45.000 lei,
 Clubului Sportiv RC Giurgiu Nord

37

 20.03.2012

Hotarare 
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 400.000 lei, Asociaţiei Sportive  Baschet Giurgiu

38

 20.03.2012

Hotarare 
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.500 lei,  Şcolii cu clasele I-VIII ,, Acad. Marin Voiculescu”

39

 20.03.2012

Hotarare 
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 130.000 lei, Fundatiei Bambini in Emergenza

40

 20.03.2012

Hotarare 
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 6.000  lei, Asociaţiei judeţene de tenis de masă Giurgiu

41

 20.03.2012

Hotarare 
privind acordarea unor sprijine financiare

42

 20.03.2012

Hotarare 
 

privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „REABILITARE MUZEUL FRĂTEŞTI, JUDEŢUL GIURGIU ”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii 

43

 20.03.2012

Hotarare 
privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „EXTINDERE CLĂDIRE SEDIU CU ANEXĂ ÎN REGIM P+M ”, în faza Studiu de Fezabilitate

44

 20.03.2012

Hotarare 
privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „EXTINDERE CLĂDIRE SEDIU CU ANEXĂ ÎN REGIM P+M ” în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie

45

 20.03.2012

Hotarare 
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 504 A, Gogoşari – Drăghiceanu, km 9+300 – 13+700, 4,400 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

46

 20.03.2012

Hotarare 
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 504 A, Gogoşari – Drăghiceanu, km 9+300 – 13+700, 4,400 km”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

47

 20.03.2012

Hotarare 
privind aprobarea înfiinţării Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Grădinari, unitate de asistenţă socială de tip rezidenţial fără personalitate juridică, în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

48

 20.03.2012

Hotarare 
privind aprobarea procedurii de evaluare a managementului  instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Giurgiu 

49
Anexa

 20.03.2012

Hotarare 
privind aprobarea exploatării masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi Drumurilor Judeţene 503, 503A 

50
Anexa I
Anexa 1
Anexa 5.1
Anexa 5.2
Anexa 7
 

 20.03.2012

Hotarare 
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, pe anul 2012

 

51

 20.03.2012

Hotarare 
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1000 lei doamnei Stancu Florina din  Giurgiu

52
Anexa 1
Anexa 2

 20.03.2012

Hotarare 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu

53
Anexa

 20.03.2012

Hotarare 
privind  aprobarea „Raportului de monitorizare al Programului Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului” pentru judeţul Giurgiu, aferent anului 2011

54

 20.03.2012

Hotarare 
privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 5.000 lei, Automobil Club Royal –A.C.R. 

Proces verbal din 20.03.2012 

Proces verbal din 29.03.2012

 55
Anexa

20.04.2012 

HOTARARE

privind aprobarea contului  de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli   al judeţului Giurgiu, pe trimestrul I, 2012

 56

 20.04.2012

HOTARARE
privind modificarea articolului 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.328 din 09 decembrie 2011

 57
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4

 20.04.2012

HOTARARE
privind aprobarea rezultatelor finale ale evaluării anuale a managementului instituţiilor publice de cultură subordonate Consiliului Judeţean Giurgiu pentru activitatea desfăşurată în anul 2011

58 20.04.2012

HOTARARE

privind aprobarea schimbării denumirii „Şcolii Speciale Giurgiu” în „Şcoala Gimnazială Specială nr.1 Giurgiu”
59 20.04.2012 HOTARARE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii Reabilitare suprastructură pod beton armat pe DJ412 peste râul Argeş la Colibaşi, km 13+200”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

60 20.04.2012 HOTARARE

privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice pentru obiectivul

de investiţii „Reabilitare DJ 401 A Palanca–Stoeneşti, km 50+000–55+050, 5,050 km”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

61 20.04.2012 HOTARARE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii „Modernizare DJ 404 Limită judeţ Dâmboviţa – Drăgăneasca – Floreşti, km 6+600 – 13+327, 6,727 km ”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

62 20.04.2012 HOTARARE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice pentru obiectivul

de investiţii Reabilitare DJ 601 Bolintin Deal – Bolintin Vale – Malu Spart,

km 9+500 – 12+500,km 13+000-21+000, 11,00 km”,  

în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

63 20.04.2012 HOTARARE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare DJ 601D Letca Veche – Limită judeţ Teleorman,  km 7+127 – 9+187, 2,060 km”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

64 20.04.2012 HOTARARE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice pentru obiectivul

de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 611 Roata de Jos – Sadina – Cartojani – Limită judeţ Teleorman, km 0+000 – 3+380, km 5+000 – 6+800, 5,180  km”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie 

65 20.04.2012 HOTARARE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii “Modernizare  DJ 412 D, Bucşani (DN 61) – Malu Spart (DJ 601), km 0+000 – 7+820,  7,820 km”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

 
66
Anexa
20.04.2012 HOTARARE 

privind aprobarea modificării şi completării Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii  drumuri judeţene pe anul 2012, anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 35 din 6 martie 2012

67 20.04.2012 HOTARARE 
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  Reabilitare şi modernizare  DJ 603: Naipu (DN6 ) – Schitu – Mirău – Stoeneşti – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
68 20.04.2012 HOTARARE 

privind aprobarea valorii proiectului „Reabilitare şi modernizare DJ 603: Naipu (DN6) -Schitu - Mirau - Stoeneşti - lanculeşti - Uzunu - Mihai Bravu - Comana (DJ 411)”, cod SMIS 3317 şi a cheltuielilor legate de proiect

69
Anexa 1
Anexa 2
20.04.2012 HOTARARE 
privind înfiinţarea  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”TRANSURBAN
   Proces-verbal sedinta din 20.04.2012
70 04.05.2012

HOTARARE
privind
preluarea atribuţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean de către domnul vicepreşedinte Dumitru Gavrilă, urmare încetării de drept a calităţii de preşedinte a domnului Dumitru Beianu

   Proces-verbal sedinta din 04.05.2012
71
Anexa
08.05.2012 HOTARARE

privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate parţial din venituri  proprii  şi a  bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2012

72 08.05.2012 HOTARARE

privind  desemnarea reprezentanţilor judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaţilor  la Societatea  Comercială  „EURO GROUP TECHNO” S.R.L.

73
Anexa 1
Anexa 2
08.05.2012 HOTARARE

privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu

Proces verbal sedinta 08.05.2012 
74 11.05.2012  HOTARARE

privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier  judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a doamnei Mihuţ Georgeta, aflată pe lista Partidului Naţional Liberal şi declarării vacante a locului ocupat de aceasta

75  11.05.2012 HOTARARE

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Jianu V. Ion

76  11.05.2012 HOTARARE
privind aprobarea modificării Hotărârii nr.6 din 22 iunie 2008 a Consiliului Judeţean Giurgiu
77
Anexa
 11.05.2012 HOTARARE

privind aprobarea contului anual de executie al bugetului propriu al judetului Giurgiu, pe anul 2011

   Proces verbal sedinta 11.05.2012
78  23.05.2012  HOTARARE

privind alocarea sumei de 5.000 lei pentru finanţarea unor cheltuieli privind promovarea activităţii de prevenire şi combatere a corupţiei desfăşurată de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Direcţia Generală Anticorupţie

79  23.05.2012 HOTARARE

privind acordarea unor sprijine financiare

80  23.05.2012 HOTARARE

privind acordarea unor sprijine financiare

81  23.05.2012 HOTARARE

privind acordarea unor sprijine financiare

82  23.05.2012  HOTARARE

privind acordarea unor sprijine financiare persoanelor aflate în dificultate pentru realizarea instalaţiilor interioare de încălzire prin distribuţie pe orizontală în condominiile din judeţul Giurgiu

83
Anexa
 23.05.2012 HOTARARE
 privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2012, anexa nr.5.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 71 din 8 mai 2012
84  23.05.2012 HOTARARE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „MODERNIZAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI VADU LAT , în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

85  23.05.2012 HOTARARE

privind aprobarea trecerii din domeniul public al judeţului Giurgiu şi din administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu în administrarea  Serviciului Judeţean de Ambulanţă Giurgiu a unui spaţiu în suprafaţă de 90 mp aferent construcţiei C10

86  23.05.2012 HOTARARE

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Giurgiu a „Centralei Termice Giurgiu” - (terenuri şi clădiri complet echipate având ca funcţionalitate producerea şi distribuţia energiei termice), precum şi aprobarea renunţării la dreptul de proprietate în favoarea Municipiului Giurgiu

   Proces verbal sedinta 23.05.2012
87  01.06.2012  HOTARARE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, pe anul 2012

88
Anexa
 01.06.2012 HOTARARE
privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe capitole, Buget 2012, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 83 din 23 mai 2012
89  01.06.2012 HOTARARE
privind  alocarea sumei de 200.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul  de venituri si cheltuieli al judeţului Giurgiu pe anul 2012, Primariei municipiului Giurgiu 
90  01.06.2012  HOTARARE
privind acordarea unor sprijine financiare
91   01.06.2012 HOTARARE
privind aprobarea Actului Adiţional nr.6 la Contractul nr.176 din 31 mai 2010 de vânzare-cumpărare de acţiuni ale S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU S.A.
92
Anexa
  01.06.2012 HOTARARE
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 53,10 mp, la parterul imobilului situat în municipiul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazu, nr.4, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Asociaţiei 22 Decembrie Giurgiu

Actualizat in - 06/30/2016, la ora 01:45.
Vremea
Trafic
Vizitatori: 945997, online: 6Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.

Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.