Calendar
Cautare

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!


Download Adobe Reader Download Flash Player
Hotarari 2011 (Octombrie-Decembrie)
 
 273       
Anexa
 13.10.2011 HOTARARE
privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, la trimestrul al III-lea, 2011
 274  13.10.2011 HOTARARE
privind acordarea unor sprijine financiare
 275  13.10.2011 HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei, Grădiniţei cu program prelungit ,, Dumbrava minunată”, cu sediul în Giurgiu,
str.23 August, nr.59
 276  13.10.2011 HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.500 lei,
 Şcolii de dans Floria Dance Giurgiu   
277  13.10.2011 HOTARARE
privind acordarea unor sprijine financiare persoanelor aflate în dificultate pentru realizarea instalaţiilor interioare de încălzire prin distribuţie pe orizontală în condominiile din judeţul Giurgiu
 278  13.10.2011 HOTARARE
privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.93 din 17 septembrie 2008 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu
279
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
 13.10.2011 HOTARARE
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012 pentru   aparatul   de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, Direcţia Generală de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului Giurgiu, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu şi Camera Agricolă Judeţeană Giurgiu

 


 
280  13.10.2011 HOTARARE

privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de transport agent termic primar-municipiul  Giurgiu, Tronson 2”în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie

 
281  13.10.2011 HOTARARE

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000  lei,

domnului Popescu Gabriel pentru fiica Popescu  Maria Cristina

 
282  13.10.2011 HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 50.000 lei, Asociaţiei Sportive Baschet Giurgiu
283  13.10.2011 HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 37.000 lei, Parohiei Iepureşti
284
Anexa
 13.10.2011 HOTARARE
privind aprobarea exploatării masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi Drumurilor Judeţene 503, 503A, 504, 504A, 505 şi 507
 
285  13.10.2011 HOTARARE

privind aprobarea trecerii în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu a drumului sătesc care face legătura între DN5C şi Ferma Agricolă Ecologică Slobozia, judeţul Giurgiu, în lungime totală de 1270 ml

286
Anexa
 13.10.2011

HOTARARE
privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2011, Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.261 din 20 septembrie 2011 

287  13.10.2011 HOTARARE

pentru aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu de la 402 de paturi la o structură organizatorică cu un număr de 524 paturi 

Proces-verbal sedinta din 13.10.2011
288 20.10.2011 HOTARARE
privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Giurgiu
289 20.10.2011 HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 5.000 lei, Şcolii Cartojani, comuna Roata de Jos
290 20.10.2011 HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei, pictorului Matei Mirel
291 20.10.2011 HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 5.000 lei, Asociaţiei de Părinţi ai Elevilor din Scoala ,, Academician Marin Voiculescu”Giurgiu
292
Anexa 1
Anexa 2
20.10.2011 HOTARARE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi a  bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2011
293 20.10.2011 HOTARARE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice „Reabilitare acoperiş Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tântava în urma incendiului din data de 26.06.2011”,în faza Proiect tehnic
294 20.10.2011 HOTARARE
privind alocarea sumei de 1.000  mii lei municipiului Giurgiu,  pentru acoperirea diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei, pentru iarna 2011-2012
295 20.10.2011 HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 24.000 lei, Spitalului Orăşenesc Bolintin Vale
296
Anexa 1
Anexa 2
20.10.2011 HOTARARE
privind aprobarea modificării şi completării Cap.66.10. SĂNĂTATE şi Cap.80.02. ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ din Lista poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe capitole, Buget 2011
297
Anexa
20.10.2011 HOTARARE
privind aprobarea Programului multianual de dotări independente pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu
Proces-verbal sedinta din 20.10.2011
298 30.11.2011 HOTARARE
privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Niţulescu Dan Victor Radu, aflat pe lista Partidului Democrat Liberal şi declarării vacante a locului ocupat de acesta
299
Anexa 1
Anexa1.1
Anexa 2
30.11.2011 HOTARARE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2011
300
Anexa 1
Anexa 2
30.11.2011 HOTARARE
privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2011, Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.286 din 13 octombrie 2011
301
Anexa
30.11.2011 HOTARARE
privind aprobarea modificării Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene pe anul 2011, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 239 din 9 septembrie 2011
302
Anexa 1
Anexa 2
30.11.2011 HOTARARE
privind aprobarea modificării Cap. A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare din Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pe anul 2011, anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.240 din 9 septembrie 2011”.
303 30.11.2011 HOTARARE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii ”SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢUL GIURGIU – REABILITAREA ŞI ÎNCHIDEREA DEPOZITELOR DE DEŞEURI URBANE DIN JUDEŢUL GIURGIU”, în faza Proiect tehnic
304 30.11.2011 HOTARARE
privind alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu pe anul 2011 unor unităţi administrativ teritoriale 
305 30.11.2011 HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 15.000 lei, Clubului Sportiv ,, Nova Force” Giurgiu, unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, Clubului Sportiv Aquila Giurgiu, unui sprijin financiar în sumă de  25.000 lei, Asociatiei Sportive de fotbal ,,Victoria Falaştoaca”Comana şi unui sprijin financiar în sumă de 75.000 lei, Clubului Sportiv RC Giurgiu Nord
306 30.11.2011 HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 40.000 lei, Spitalului Orăşenesc Bolintin Vale
307 30.11.2011 HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 19.000 lei,Fundaţiei ,, Sfânta Maria” Giurgiu
308 30.11.2011 HOTARARE
privind alocarea sumei de 12.000 lei pentru finanţarea unor cheltuieli aferente programului de prevenire a consumului de tutun la nivel de gimnaziu,, Substanţe benefice şi substanţe nocive pentru sănătatea mea”
309 30.11.2011 HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei,Liceului teoretic Tudor Vianu din Giurgiu
310 30.11.2011 HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 20.000 lei, Sindicatului judeţean Giurgiu al Pensionarilor, unui sprijin financiar în sumă de 20.000 lei, Asociaţiei Pensionarilor din Judeţul Giurgiu
311 30.11.2011 HOTARARE
privind acordarea unor sprijine financiare
312
Anexa
30.11.2011 HOTARARE
privind acordarea unor sprijine financiare cadrelor didacticedin judeţul Giurgiu
313 30.11.2011 HOTARARE
privind alocarea sumei de 80.000 lei pentru finantarea manifestărilor care se vor desfăşura la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pe anul 2011
314 30.11.2011 HOTARARE
privind acordarea unor sprijine financiare
315 30.11.2011 HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei, Asociatiei de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic-Romania, Filiala Giurgiu, unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei, Asociatiei ,, Licurici”Giurgiu şi unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei, Asociatiei ,, Viata si Speranta 2003”Giurgiu
316 30.11.2011 HOTARARE
privind acordarea unor sprijine financiare persoanelor aflate în dificultate pentru realizarea instalaţiilor interioare de încălzire prin distribuţie pe orizontală în condominiile din judeţul Giurgiu
317 30.11.2011 HOTARARE
privind aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere pentru o persoană care beneficiază de serviciile furnizate de Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti, judeţul Giurgiu, pentru anul 2012
318 30.11.2011 HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 8.730 lei, Asociaţiei pentru Promovarea Societăţii Democratice
319 30.11.2011 HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 70.000 lei, Episcopiei Giurgiului  şi a unui sprijin financiar în sumă de 47.000 lei Parohiei Sf.Gheorghe din municipiul Giurgiu
320 30.11.2011 HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.000 lei, domnisoarei Isaia Gina Petronela
321
Anexa
30.11.2011 HOTARARE
privind aprobarea modificării articolului 1 al Hotărârii nr.284 din 13 octombrie 2011 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea exploatării masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi Drumurilor Judeţene 503, 503A, 504, 504A, 505 şi 507
322 30.11.2011 HOTARARE
privind  aprobarea trecerii în domeniul public a “Centralei Termice de încălzire de 3 x 125 KW”, de tip containerizat, amplasată în municipiul Giurgiu, Str.Stejarului, F.N, achiziţionată de Consiliul Judeţean Giurgiu în scopul producerii şi distribuţiei energiei termice în zona de nord a municipiului Giurgiu, precum şi aprobarea dării în administrare Consiliului Local al Municipiului Giurgiu a “Centralei Termice de încălzire de 3 x 125 KW”
323
Anexa
30.11.2011 HOTARARE
privind aprobarea Actului Adiţional nr.5 la Contractul nr.176 din 31 mai 2010 de vânzare-cumpărare de acţiuni ale S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU S.A.
324
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
30.11.2011 HOTARARE
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru, judeţul Giurgiu
325 30.11.2011 HOTARARE
privind aprobarea acordării unui sprijin Episcopiei Giurgiului în vederea realizării „Centrului Pastoral – Cultural Sf. Ioan Rusul”
326
Anexa
30.11.2011 HOTARARE
privind aprobarea preluării unui imobil ( teren şi clădiri ), aflat în domeniul public al comunei Ghimpaţi, în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu 
327 30.11.2011 HOTARARE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu ca membru în Comisia pentru organizarea referendumului local pentru încetarea mandatului primarului Comunei Iepureşti
   Proces-verbal sedinta din 30.11.2011
328  09.12.2011 HOTARARE 
privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 30 milioane lei
329  09.12.2011 HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 3.000 lei, Asociatiei Judeţene de Fotbal Giurgiu
330  09.12.2011 HOTARARE
privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu  nr.44 din 9.03.2010
331  09.12.2011 HOTARARE
privind desemnarea reprezentantului aleşilor locali care compun Consiliului Judeţean Giurgiu în dosarul nr.2689/122/2011 aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu
332
Anexa
 09.12.2011 HOTARARE
privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2011, Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.300 din 30 noiembrie 2011
333 09.12.2011 HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.500 lei Clubului Sportiv Municipal Giurgiu
334 09.12.2011 HOTARARE
privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 212 din 12.08.2011
 Proces-verbal sedinta din 09.12.2011
335   20.12.2011

HOTARARE
privind modificarea articolului 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.328 din 09 decembrie 2011

336  20.12.2011 HOTARARE

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 15.000 lei, Aşezământului Social Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil

337  20.12.2011 HOTARARE
privind alocarea sumei de 20.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul de venituri şi cheltuiel al judeţului Giurgiu pe anul 2011 Primariei comunei Singureni
338  20.12.2011 HOTARARE

privind acordarea unor sprijine financiare

339  20.12.2011  HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 25.000 lei, Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului Giurgiu
340  20.12.2011  HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei, doamnei Gabriela Dumitru, unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, domnului Emil Talianu,  unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei, domnului Iordache Petre
341  20.12.2011  HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei Draghia Margareta
342  20.12.2011  HOTARARE
privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean

nr. 276 din 13.10.2011

343  20.12.2011  HOTARARE

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR  ŞI A AUTORIZAŢIILOR

344  20.12.2011  HOTARARE

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru asistaţii din Căminul pentru Persoane Vârstnice Mironeşti

pentru anul 2012

345  20.12.2011  HOTARARE

privind aprobarea costului mediu lunar pentru un copil, o persoană adultă cu handicap şi contribuţia de întreţinere pentru un adult cu handicap care beneficiază de protecţie socială pe anul 2012

346  20.12.2011  HOTARARE
privind acordarea unor sprijine financiare persoanelor aflate în dificultate pentru realizarea instalaţiilor interioare de încălzire prin distribuţie pe orizontală în condominiile din judeţul Giurgiu

347

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4

 20.12.2011  HOTARARE

privind aprobarea modificării şi completării  Cap.66.02. SĂNĂTATE , Cap.84.02. TRANSPORTURI şi Cap.66.10. SĂNĂTATE din Lista poziţiei globale  „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2011

348

Anexa

 20.12.2011  HOTARARE

privind aprobarea modificării  Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii  drumuri judeţene pe anul 2011, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.301 din 30 noiembrie 2011

349  20.12.2011  HOTARARE

privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Amenajare Complex tabără şi Atelier de creaţie aferente Centrului Pastoral – Cultural Sf. Ioan Rusul”,  în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

350  20.12.2011  HOTARARE

privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.93 din 17 septembrie 2008

a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu

351
Anexa
 20.12.2011  HOTARARE

privind aprobarea suplimentării Anexei la Hotărârea nr.284 din 13 octombrie 2011 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea exploatării masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi Drumurilor Judeţene 503, 503A, 504, 504A, 505 şi 507

352
Anexa
 20.12.2011  HOTARARE

privind trecerea unor construcţii din domeniul public în domeniul privat al judeţului Giurgiu

353
Anexa
 20.12.2011  HOTARARE

privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, din domeniul public în domeniul privat al judeţului Giurgiu

354
Anexa
 20.12.2011  HOTARARE

privind aprobarea modificării statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu

355  20.12.2011  HOTARARE
privind alocarea sumei de 20.000  lei pentru finanţarea unor cheltuieli aferente manifestarilor cultural artistice organizate cu ocazia Anului Nou  2012
356
Anexa 1
Anexa 2
 20.12.2011  HOTARARE

privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi a  bugetului de venituri şi cheltuieli al  instituţiilor publice finanţate  din venituri  proprii şi subvenţii,  pe anul 2011

357  20.12.2011  HOTARARE

privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2011

358
Anexa
 
 20.12.2011  HOTARARE

privind trecerea unor construcţii din domeniul public în domeniul privat al judeţului Giurgiu

359  20.12.2011  HOTARARE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  “Eficientizare şi optimizare parametrii tehnico-funcţionali instalaţii electrice Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu ”, în faza Studiu de fezabilitate
 Proces-verbal sedinta din 20.12.2011
     

 

Actualizat in - 02/01/2012, la ora 10:24.
Vremea
Trafic
Vizitatori: 945986, online: 7Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.

Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.