Calendar
Cautare

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!


Download Adobe Reader Download Flash Player

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ

NR.1465/06.02.2017

 

RAPORT ANUAL ASUPRA SERVICIULUI POLIŢIEI

PENTRU ANUL 2016

 

         Anul 2016 a fost caracterizat de adoptarea unor politici manageriale eficiente de dezvoltare a proiectelor iniţiale şi ulterioare, întreaga activitate fiind raportată la dimensiunea Uniunii Europene. Au fost elaborate şi puse în aplicare 3 programe de prevenire a criminalităţii :

1.      Programul Naţional de prevenire a delincvenţei juvenile ;

2.      Programul Naţional de prevenire în sistem integrat al infracţiunilor contra patrimoniului ;

3.      Programul Local de prevenire a infracţiunilor cu violenţă ;

       La nivel local, Poliţia de proximitate şi siguranţa comunităţii a acţionat în cadrul programului local  „ADOLESCENŢĂ FĂRĂ –DELINCVENŢĂ” pe linia prevenirii şi combaterii victimizării în rândul elevilor permanent, desfăşurând 1129 activităţi preventive împreună cu poliţiştii din cadrul Biroului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii ,constatând un nr.de 94 contravenţii .

      În ceea ce priveşte siguranţa în şcoli, au fost organizate întâlniri interactive cu elevii din unităţile şcolare cu scopul de a prezenta teme cu caracter preventiv-educativ privind delincvenţa juvenilă :

-          169 acţiuni în unităţile de învăţământ din mediul urban şi rural ;

-          Au fost organizate întâlniri cu părinţii ;

-          Au fost distribuite 11.268 materiale cu caracter preventiv ;

-          Au fost încheiate protocoale de colaborare cu unităţile de învăţământ din mediul urban şi rural pe linia prevenirii delincvenţei juvenile şi a violenţelor în mediul rural ;

      Pentru asigurarea climatului de siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, au fost organizate şi executate acţiuni urmare a analizelor şi prognozelor privind evoluţia criminalităţii .

 

 

    Infracţiunile  contra patrimoniului  au avut un curs descendent ; scad infracţiunile de furt  de la 1833 la 1605 . Au fost organizate întâlniri cu cetăţenii din mediul rural,alături de Autoritatea teritorială de ordine publică, în vederea prezentării măsurilor de autoprotecţie a locuinţelor,a bunurilor acestora – astfel de acţiuni au avut loc lunar în următoarele comune : Mihăileşti, Băneasa, Oinacu, Găujani, Bolintin Vale, Daia ,Slobozia, Gostinu, Iepureşti, Răsuceni, Joiţa, Toporu,Putineiu,Prundu,Colibaşi,Vărăşti,Clejani,Valea Dragului,Călugăreni,Adunaţii Copăceni.

  Acţiunile şi-au atins scopul :

-          Scade furtul din locuinţe de la 390 la 358 fapte în 2016 ;

-          Scade furtul din S.C.-uri de la143 la 129 ;

-          Scade furtul din buzunare,genţi,poşete – de la 38 la 31 fapte în 2016 ;

-          Scade furtul din curţi,gospodării,anexe gospodăreşti – de la293 la 259 fapte ;

-          Scade furtul de păsări de la 76 la 60 fapte ;

 În conformitate cu Planul anual de măsuri pe linia protejării bunurilor şi valorilor , au fost planificate şi efectuate activităţi de control :

-          106 controale la unităţi asigurate cu pază proprie înarmată şi la societăţile sprcializate de pază ;

-          98 controale la societăţi cu pază proprie ;

-          7 la societăţi în domeniul sistemelor de alarmare ;

-          35 controale la unităţile financiar bancare ;

-          28 controale la case de schimb valutar şi amanet ;

-          48 controale la agenţiile de pariuri sportive şi sălile de joc ;

-          16 controale la subunităţile poştale din cadrul infrastructurii judeţene ;

-          15 controale la casieriile furnizorilor de utilităţi şi servicii ;

-          48 controale la supermarket-urile de pe raza judeţului ;

-          61 controale privind : modul în care personalul de pază efectuează serviciul ; modul echipării cu uniforme/dotării cu mijloace de autoapărare ; existenţei documentelor specifice la fiecare post de pază,conform prevederilor legii ;

-          32 demersuri proprii poliţiei au condus la instituirea pazei şi/sau montarea de sisteme electronice la 32 unităţi de pe raza judeţului ;

-          124 instruiri ale personalului de pază de pe raza judeţului Giurgiu şi au fost eliberate 547 atestate pentru personal de pază .

      La nivelul Inspectoratului Judeţea de Poliţie Giurgiu s-a aflat în derulare Planul de acţiune                „SCUTUL PĂDURII 2016 „ ce are ca scop creşterea eficienţei activităţilor comune pentru apărarea fondului forestier naţional,combaterea ilegalităţilor în domeniul forestier şi al protecţiei mediului,precum şi asigurarea unor condiţii de piaţă corecte prin eliminarea produselor de provenienţă ilicită şi a evaziunii fiscale .

       În acest sens, lucrătorii Serviciului de Ordine Publică au executat un număr de 32 acţiuni pentru creşterea eficienţei activităţilor în vederea apărării fondului forestier naţional  şi combaterea ilegalităţilor, astfel au aplicat 130 sancţiuni contravenţionale în valoare de 190.000 lei şi au confiscat 221,200 m.c. material lemnos .

      Prevenirea şi combaterea braconajului piscicol s-a realizat prin derularea Planului de acţiune „STOP BRACONAJULUI 2016”  ce are ca scop apărarea patrimoniului piscicol naţional, combaterea faptelor ilegale asociate din pescuitul ilegal, circulaţia, depozitarea,comercializarea produselor piscicole .

  În cursul anului 2016, lucrătorii Serviciului de Ordine Publică au planificat şi au executat un număr de 6 acţiuni din care 2 acţiuni flagrante pentru apărarea patrimoniului piscicol naţional şi combaterii ilegalităţilor în acest domeniu ,dintr-un total de 68 acţiuni executate la nivelul Secţiilor Rurale de Poliţie .

    În perioada analizată au fost constatate 23 furturi de cablu şi alte metale feroase şi neferoase,din care 3 în mediul urban şi 20 în mediul rural, aşa încât s-a început urmărirea penală IN REM . În ceea ce priveşte activitatea de prevenire şi combatere a sustragerilor de produse petroliere din conductele magistrale de transport , au fost soluţionate 16 dosare cu AN (12 dosare cu identificarea autor ) ; 6 dosare sunt în lucru, iar 19 dosare soluţionare cu AC .

   Criminaliatetea transfrontalieră – au fost executate 51 controale/acţiuni împreună cu reprezentanţi ai Biroului pentru Imigrări Giurgiu în vederea depistării cetăţenilor străini cu şedere ilegală în ţară,la care au participat un număr de 158 poliţişti .

 

 

MENŢINEREA ORDINII ŞI SIGURANŢEI CETĂŢEANULUI

 

   Pentru punerea în aplicare a concepţiei de organizare a Poliţiei de ordine publică, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului,prevenirea criminalităţii stradale, prevenirea şi combaterea infracţiunilor comise cu violenţă, prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri stradal, au fost organizate acţiuni şi controale  în comun cu jandarmii, media zilnică a jandarmilor folosiţi în mediul urban a fost de 9, iar în mediul rural a fost de 10 .

  Criminalitatea stradală în 2016, comparativ cu 2015 – total infracţiuni :

 

-          Infracţiunile stradale sesizate se menţin  la 128 ;

-          Nu există fapte de omor  ;

   Secţiile de poliţie rurală scad de la 38 la 30 fapte, astfel : Secţia Călugăreni scade de la 12 la 4 fapte ; Secţia Comana creşte de la 3 la 6 fapte; Secţia Bolintin-Vale scade de la 4 la 1 fapte ; Secţia Ghimpaţi scade de la 8 la 5 fapte ; Secţia Giurgiu scade de la 7 la 6 fapte ; Secţia Mihăileşti creşte de la 1 la 5 fapte ; Secţia Băneasa creşte de la 1 la 3 fapte ;Secţia Roata de Jos scade de la 2 la 0 fapte ;

  În perioada analizată, pe raza secţiilor de poliţie rurală au fost sesizate un număr total de 963 infracţiuni contra persoanei, acestea fiind în scădere cu 44 fapte  faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015 ;

       Dinamica infracţiunilor de furt pe categorii :

-          Furturile din locuinţe sunt în scădere faţă de anul 2015 la secţiile de poliţie : Călugăreni, Bolintin-Vale ; Ghimpaţi ; Băneasa ; Roata de Jos ; la secţia Giurgiu stagnează ; iar la secţia Comana sunt în creştere de la 34 la 36 fapte ,la fel la secţia Mihăileşti în creştere cu o faptă, de la 30 la 31 fapte ;

-          Furturile din curţi şi anexe gospodăreşti sunt în scădere în 2016 la secţiile : Călugăreni , Bolintin-Vale,Ghimpaţi, Mihăileşti, Băneasa, Roata de Jos şi în creştere la secţia Comana de la 21 la 30 fapte şi la secţia Giurgiu de la 44 la 52 fapte ;

-          Furturile din S.C.-uri se prezintă astfel : în scădere la secţiile de poliţie Comana, Bolintin-Vale, Ghimpaţi, Giurgiu, Roata de Jos ; stagnează la secţia Băneasa şi în creştere cu 2 fapte la secţia Comana ;

-          Furturile din buzunare,genţi şi poşete sunt în creştere doar la secţia Giurgiu de la 1 la 3 fapte în 2016 ;

-          Furturile din autovehicule sunt în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015 : Călugăreni cu 1 faptă ; Comana cu 2 fapte ; Giurgiu cu 6 fapte ; Băneasa cu 2 fapte ; şi Roata de Jos cu 2 fapte ;

-          Furturile de auto cresc cu 2 fapte la secţia Giurgiu şi cu 1 faptă la secţia Roata de Jos ;

Scad semnificativ furturile de animale şi păsări şi nu au fost înregistrate  furturi nici în 2015 şi nici în 2016 la următoarele categorii :

-          Bunuri culturale mobile ;

-          Din magistrale de transport ;

-          Din vagoane /de componente de la vagoane ;

-          De şi din case de bani ;

-          De şi din bancomate ;

 

    Siguranţa traficului rutier – activităţile preventive s-au desfăşurat conform Campaniei naţionale de educaţie rutieră  „ALEGE VIAŢA” ,ce are ca scop cunoaşterea şi respectarea normelor rutiere . Au fost încheiate 9 protocoale de colaborare în domeniul activităţilor de educaţie rutieră . A fost realizat material cu caracter preventiv constând în 760 pliante şi afişe,respectiv 250 materiale promoţionale specifice  care au fost distribuite în trafic .

   În cadrul acţiunilor preventiv – educative au fost elaborate 17.537 materiale de prevenire privind dinamica accidentelor grave de circulaţie şi recomandări rutiere şi au fost prezentate în cadrul celor 33 întâlniri cu operatorii de transport şi asociaţiile profesionale în domeniu .

  Pentru educaţia rutieră a copiilor,lucrătorii serviciului au participat la desfăşurarea fazei finale judeţene a concursului  „Educaţie rutieră – Educaţie pentru viaţă” .

     Activităţile desfăşurate de serviciul rutier în anul 2016 au vizat siguranţa cetăţeanului prin reducerea numărului accidentelor de circulaţie şi a consecinţelor acestora . Sunt în scădere accidentele grave de la 94 la 86 .

   Cauzele generatoare de accidente :

-          Viteza neadaptată la condiţiile de drum ;

-          Neacordarea de prioritate ;

-          Traversarea neregulamentară a pietonilor ;

-          Alte preocupări de natură a distrage atenţia ;

    În scopul combaterii acestor cauze şi a creşterii gradului de disciplină rutieră, Serviciul Rutier a organizat 3702 acţiuni, atât cu efective proprii cât şi în colaborare cu alte subunităţi de poliţie,ocazie  cu care :

-          Au fost constatate 42660 contravenţii la regimul circulaţiei ;

-          Au fost reţinute în vederea suspendării dreptului de a conduce 4335 permise de conducere ;

-          Retrase până la remedierea defecţiunilor 1351 certificate de înmatriculare ;

      În pofida dificultăţilor datorate dinamicii şi noilor valenţe ale fenomenului infracţional,Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu a dovedit că deţine potenţialul necesar asigurării spaţiului de justiţie, libertate şi securitate conform normelor europene, legea aflându-se pe primul loc în ierarhia valorilor de conştiinţă şi acţiune ale poliţistului, alături de responsabilitate,profesionalism,transparenţă şi integritate .

    Secretariat ATOP

Cons.Bortoş Mihaela

PREŞEDINTE,

Ing.ŞTENGHEL CRISTIAN

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Actualizat in - 02/23/2017, la ora 03:10.

Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.

Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.