Calendar
Cautare

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!


Download Adobe Reader Download Flash Player

Nr.

Data Continut
1   31.01.2011 Hotarare
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, pe anul 2010, conform Hotărârii Guvernului nr.1383/2010
2 31.01.2011 Hotarare

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţiiEficientizare consum de energie termică, Centrul de Asistenţă Medico – Socială Mogoşeşti” în faza Studiu de fezabilitate

3 31.01.2011 Hotarare
privind aprobarea proiectului „EFICIENTIZARE CONSUM DE ENERGIE TERMICĂ, CENTRUL DE ASISTENŢĂ MEDICO – SOCIALĂ MOGOŞEŞTI”  şi a cheltuielilor legate de proiect 
4 31.01.2011 Hotarare

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii Reabilitare DJ 412 A Comana ( DJ 411)– Grădiştea, km 0+000 – 2+200,  2,200 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

5 31.01.2011 Hotarare

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 505 Gogoşari – Putineiu – Halta CFR Chiriacu – Izvoarele, km 14+300 – 20+000, km 20+600 – 30+000, km 30+800 – 36+000,  20,30 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

6 31.01.2011 Hotarare

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii Reabilitare şi modernizare DJ 611 Roata de Jos – Sadina – Cartojani – Limită judeţ Teleorman, km 0+000 – 3+380, km 5+000 – 6+800, 5,180  km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
7 31.01.2011 Hotarare

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii „Modernizare DJ 503 Ghizdaru – Gara Stăneşti – Gara Chiriacu –Toporu, km 7+900 -28+000,  20,10 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
8 31.01.2011 Hotarare

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii „Reabilitare DJ 601 Crevedia Mare – Roata Mică – Roata de Jos, km 31+000 – 34+650, km 36+150 – 37+20, 4,700 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
9 31.01.2011 Hotarare

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii

 Reabilitare acoperiş clădire Pavilion central–Spitalul de Boli Infecţioase Singureni, judeţul Giurgiu”,în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

10
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9
Judet
Statut
31.01.2011

Hotarare
privind aprobarea Statutului Judeţului Giurgiu

 

11

Anexa1
Anexa2
31.01.2011 Hotarare

privind   aprobarea modificării  organigramei şi statului  de funcţii ale

Direcţiei Judeţene  de Transport,  Administrarea  Drumurilor  Judeţene  şi Control Trafic Giurgiu
12

Anexa 1
Anexa 2
31.01.2011 Hotarare

privind   aprobarea modificării  organigramei şi statului  de funcţii ale

Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu
13

Anexa
31.01.2011 Hotarare
privind aprobarea vânzării unor spaţii medicale din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu prin licitaţie cu strigare,  potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr.68/2008
14

Audit - Fisa
de date


Proiect contract

Formulare

Caiet de
sarcini

 
31.01.2011 Hotarare
privind aprobarea modificării documentaţiei de atribuire a contractului de servicii „Audit financiar al Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Giurgiu”
15 31.01.2011 Hotarare
privind aprobarea modificării şi completării documentaţiilor de atribuire a următoarelor contracte:
Construcţia Centrului de Management Integrat al Deşeurilor, a Staţie de Sortare şi a Staţie de Compostare de la Frăteşti Judeţul Giurgiu”
Construcţia a 3 platforme/centre de colectare, precum şi de puncte de colectare, în judeţul Giurgiu
Achiziţia de echipamente pentru colectarea deşeurilor în Judeţul Giurgiu”
„Achiziţia de echipamente pentru centrul de management integrat al deşeurilor Frăteşti”. (Documentatia se poate consulta si ridica de la compartimentul Cancelarie din cadrul Consiliului Judetean Giurgiu cam. 208)
Proces verbal sedinta din 31.01.2011 
16
Anexa I
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 6.1
Anexa 6.2
 01.03.2011

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate parţial din venituri  proprii , bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii şi a bugetulului împrumuturilor interne, pe anul 2011

17
Anexe
 01.03.2011 HOTĂRÂRE

privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a cotei de 20%  din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cote defalcate din impozitul pe venit (21%) pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2011

18
Anexa
  01.03.2011  HOTĂRÂRE

privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al

S.C. Euro Group Techno S.R.L, pe anul 2011

19  01.03.2011 HOTĂRÂRE

privind acordarea unor sprijine financiare

20  01.03.2011 HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar  în sumă de 3.500 lei,

doamnei Monica Vidan, pentru nepotul său Ion Ionuţ Marian

21  01.03.2011 HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 105.000  lei, Asociaţiei Culturale Teocta  pentru Ansamblul Folcloric ,,Doina Dunării”
22  01.03.2011

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 58.000  lei, Clubului Sportiv ,, Dunărea” Giurgiu pentru secţia deTenis de Masă

23  01.03.2011 HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 8.000 lei,

Inspectoratului Şcolar al judeţului Giurgiu pentru organizarea şi

desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare judeţene

24  01.03.2011 HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.150 lei, Muzeului judetean ,,Teohari Antonescu”
25  01.03.2011 HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000  lei, domnului Damian Marian 
26  01.03.2011 HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 30.000 lei, Clubului Sportiv ,,Nova Force” Giurgiu pentru echipa de handbal feminin
27  01.03.2011 HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 4.000 lei, Fundaţiei ,,Sfânta Maria” Giurgiu
28  01.03.2011 HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de  2.000  lei,

Şcolii cu clasele I-VIII nr.7 Giurgiu

29  01.03.2011 HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 200.000 lei,
Asociaţiei Sportive  Baschet Giurgiu
30  01.03.2011 HOTĂRÂRE
privind  acordarea de  sprijin  financiar  în sumă de 60.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul judeţului Giurgiu,  pentru Consiliul local al Municipiului Giurgiu
31  01.03.2011  HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar  în sumă de 2.000 lei,
doamnei Vintilă Steliana, pentru soţul său Vintilă Marian 
32  01.03.2011  HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de  2.000 lei ,

domnului Tudosie Ioan pentru Cocoş Madălin Gabriel 

33
Anexa
 01.03.2011  HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului Adiţional nr.3 la Contractul nr.176 din 31 mai 2010

de vânzare-cumpărare de acţiuni ale S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU S.A.

34 01.03.2011  HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu cu Asociaţia „Medici Policlinica Giurgiu”

35
Anexa
 01.03.2011 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea „Raportului de monitorizare al Programului Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului” pentru judeţul Giurgiu, aferent anului 2010

36
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
 01.03.2011 HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare,  organigramei  şi  statului de funcţii ale Muzeului  Judetean „Teohari Antonescu” Giurgiu pentru  anul 2011
37
Anexa
 01.03.2011  HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
38
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
 01.03.2011 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare,  organigramei  şi  Statului de funcţii ale Bibliotecii Judetene „I. A.Bassarabescu” Giurgiu pentru  anul 2011

39
Anexa
 01.03.2011 HOTĂRÂRE
 

privind  aprobarea sumei aferente participării Consiliului Judeţean Giurgiu la Proiectul „Centre de incluziune profesională şi socială”

Proces verbal sedinta 01.03.2011
40
Anexa
22.03.2011   HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu , pe anul 2011

41 22.03.2011    HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne  

 în valoare de 10 milioane lei

42 22.03.2011    HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 1.500 lei,  Şcolii cu clasele I-VIII ,, Acad. Marin Voiculescu”
43  22.03.2011   HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 3.000 lei, Asociatiei Democrate a Romilor, Giurgiu
44 22.03.2011   HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 4.000 lei,  Grupului Şcolar ,, Miron Nicolescu”, Giurgiu
45 22.03.2011   HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 30.000 lei, Seminarului Teologic Ortodox ,,Teoctist Patriarhul” Giurgiu
46 22.03.2011    HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 10.000 lei, Clubului Sportiv Constelaţia Giurgiu
47 22.03.2011    HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.950  lei,

Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu,

pentru Loghin Elena Georgiana

48 22.03.2011    HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei, Asociaţiei de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic-Romania, Filiala Giurgiu

49 22.03.2011   HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 100.000 lei, Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei-Episcopia Giurgiului
50 22.03.2011    HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 7.500 lei, Asociaţiei Clubul Pensionarilor din judetul Giurgiu

51 22.03.2011    HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 10.000 lei, Clubul Sportiv Aquila Giurgiu
52 22.03.2011   HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 3.000 lei, Şcolii nr.IV ,,Mihai Eminescu” Giurgiu
53 22.03.2011    HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 10.000 lei pentru finanţarea manifestărilor care se vor

desfăşura la nivelul Consiliului judeţean cu ocazia sărbătorilor de Paşte

54 22.03.2011    HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 7.500 lei,

Sindicatului Judeţean Giurgiu al Pensionarilor
55
Anexa
 22.03.2011   HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 20 mp, la etajul III al imobilului situat în municipiul Giurgiu,
b-dul Mihai Viteazu, nr. 4, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Filialei Giurgiu a Sindicatului Cadrelor militare disponibilizate, în rezervă şi în retragere

56
Anexa
 22.03.2011   HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 115 mp, la etajul III al imobilului situat în municipiul Giurgiu,  b-dul Mihai Viteazu, nr. 4, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Camerei Agricole Judeţene Giurgiu

57  22.03.2011   HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr.182 din 28 august 2009 şi a Hotărârii nr.217 din 28 septembrie 2010 ale Consiliului Judeţean Giurgiu

58  22.03.2011   HOTĂRÂRE

privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi

59  22.03.2011   HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbării denumirii Teatrului Valah Giurgiu

în Teatrul „Tudor Vianu” Giurgiu
60  22.03.2011   HOTĂRÂRE
privind aprobarea iniţierii unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru desfiinţarea Spitalului de Boli Infecţioase Singureni şi Spitalului de Psihiatrie Vadu Lat şi reorganizarea acestora ca structură fără personalitate juridică în structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
61
Anexa 1
Anexa 2
 22.03.2011   HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Giurgiu cu Asociaţia „Giurgiu – Tradiţia Pescuitului Dunărean”

62  22.03.2011   HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu şi Comuna Valea Dragului în vederea realizării unor lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la

drumul judeţean DJ 401

63
Anexa
 22.03.2011   HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării şi completării Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii  drumuri judeţene pe anul 2011, anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 16 din 01 martie 2011

64
Anexa 1
Anexa 2
 22.03.2011   HOTĂRÂRE

 privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2011, anexa nr.6.2  la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.16 din 01 martie 2011

65  22.03.2011   HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii „ Reabilitare Dispensarul Policlinic Giurgiu ”,

în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie

66  22.03.2011   HOTĂRÂRE

privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Eficientizare consum de energie termică la Spitalul Orăşenesc Bolintin Vale”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

67  22.03.2011   HOTĂRÂRE

privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Eficientizare consum de energie termică la Spitalul de Neuropsihiatrie Vadu Lat”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

68  22.03.2011   HOTĂRÂRE

privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Eficientizare consum de energie termică la Spitalul de Boli Infecţioase Singureni”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

69  22.03.2011   HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii

 “Reabilitare acoperiş clădire Pavilion central –Spitalul de Boli Infecţioase Singureni, judeţul Giurgiu”,  în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie

70  22.03.2011   HOTĂRÂRE

privind   aprobarea  proiectului  „RANGER – Reducerea activităţilor neconforme şi gestionarea riscurilor în Parcul Natural Comana”  

71  22.03.2011   HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 1.500 lei,  Şcolii de Muzică şi Arte Plastice ,,Victor Karpis” Giurgiu
72  22.03.2011   HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 1.500 lei, Casei Corpului Didactic Giurgiu
73  22.03.2011   HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.000  lei, doamnei Cîrjaliu Daniela pentru fiica sa Cîrjaliu Ana Maria
74
Anexa
 22.03.2011   HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 10 mp, la etajul III al imobilului situat în municipiul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazu, nr.4, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu

75  22.03.2011   HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar  în sumă de 5.000 lei, doamnei Gheorghe Aurelia pentru fiica sa Gheorghe Cristina- Adriana

Proces verbal sedinta 22.03.2011   
76
Anexa
15.04.2011  HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, pe trimestrul I, 2011
77
Anexa 1
Anexa 2
15.04.2011 HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi a

bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2011

78
 
15.04.2011 HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la  Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu

nr.99 din 14 mai 2009
79 15.04.2011 HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 20.000 lei Parohiei Bulbucata şi unui sprijin financiar în sumă de 20.000 lei Parohiei Iepureşti
80 15.04.2011 HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei,

domnului Popescu Gabriel pentru fiica Popescu Maria Cristina

81 15.04.2011 HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 4.000 lei,Fundaţiei ,, Sfânta Maria” Giurgiu
82 15.04.2011 HOTĂRÂRE

privind acordarea sumei de 3500 lei, domnului Mănăilă Ioan

83 15.04.2011 HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 5.000 lei, Scolii nr.IV ,, Mihai Eminescu” Giurgiu
84 15.04.2011 HOTĂRÂRE

privind acordarea sumei de 2.000 lei doamnei  Cîrstea Ileana, pentru organizarea manifestării ,,Întâlnirea fiilor satului Tangâru’’

85 15.04.2011 HOTĂRÂRE

privind acordarea unor sprijine financiare

86 15.04.2011 HOTĂRÂRE

privind acordarea unor sprijine financiare

87
Anexa
15.04.2011 HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării  Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii  drumuri judeţene pe anul 2011, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean

nr. 63 din 22 martie 2011

88 15.04.2011 HOTĂRÂRE

privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Amenajare curte Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu, în faza Studiu de fezabilitate

89 15.04.2011 HOTĂRÂRE

privind aprobarea  documentaţiei tehnico–economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare Dispensarul Policlinic Giurgiu”, în faza Studiu de fezabilitate

90 15.04.2011 HOTĂRÂRE

privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare clădire spital nou, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

91 15.04.2011 HOTĂRÂRE

privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare clădire spital vechi, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

92
Anexa
15.04.2011 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului Adiţional nr.4 la Contractul nr.176 din 31 mai 2010

de vânzare-cumpărare de acţiuni ale S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU S.A.
93
Anexa 1
Anexa 2
15.04.2011 HOTĂRÂRE

privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu şi a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu, pentru anul 2011

94
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
15.04.2011 HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”MANAGEMENTUL TERITORIULUI - JUDEŢUL GIURGIU” 

95
Anexa
15.04.2011 HOTĂRÂRE

privind participarea judeţului Giurgiu, ca asociat  la constituirea Societăţii Comerciale „ENERGY WATT PRODUCTION ” S.R.L.  

96
Anexa
15.04.2011 HOTĂRÂRE
privind participarea judeţului Giurgiu, ca asociat la constituirea Societăţii Comerciale „ BIOWATT ENERGY DISTRIBUTION” S.R.L.  
97 15.04.2011 HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 5.000 lei, Societăţii Nationale de Cruce Roşie din România – Filiala Giurgiu
98 15.04.2011 HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, Grupului Şcolar Administrativ,,Ion Barbu”din Giurgiu

99 15.04.2011 HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei, domnului Petre Slavescu
100 15.04.2011 HOTĂRÂRE

privind acordarea unor sprijine financiare

101
Anexa 1
Anexa 2
 
15.04.2011 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu

102
Anexa 1
Anexa 2
15.04.2011 HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale

Centrului de Asistenta Medico-Sociala Mogoşeşti

103
Anexa
15.04.2011 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2011, anexa nr.1  la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 64 din 22martie 2011
104 15.04.2011 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de prestări servicii

pentru „construcţia a trei platforme/centre de colectare, precum şi de puncte de colectare în judeţul Giurgiu”

105
Anexa
15.04.2011 HOTĂRÂRE

privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Spitalului

Judeţean de Urgenţă Giurgiu, din domeniul public al judeţului Giurgiu

în domeniul privat al acestuia
106 15.04.2011 HOTĂRÂRE
privind desfiinţarea  construcţiilor BIBLIOTECA şi ATELIERUL DE CREAŢIE TEATRUL VALAH, situate în Municipiul Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân nr. 23, aflate în  domeniul privat al judeţului Giurgiu
107 15.04.2011 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea majorării capitalului social al

S.C. ”EURO GROUP TECHNO “ S.R.L. Giurgiu

Proces verbal sedinta 15.04.2011   
108
Anexa 1
Anexa 2
05.05.2011   HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi a

bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2011

109 05.05.2011  HOTĂRÂRE

privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centrul de Asistenţă  

Medico – Socială Mogoşeşti, judeţul Giurgiu”, în faza Proiect tehnic şi

detalii de execuţie

110 05.05.2011  HOTĂRÂRE
privind modificarea art. 1, art.3, art.4,  art.5  şi art.7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 15 din 29 ianuarie  2010
privind aprobarea proiectului  „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centrul de Asistenţă Medico - Socială Mogoşeşti”  şi a cheltuielilor legate de proiect
111 05.05.2011  HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5000 lei ,

domnului Ion Dincă

112 05.05.2011  HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.500 lei,Bibliotecii judeteane ,,I.A.Bassarabescu” Giurgiu
113
Anexa
05.05.2011  HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei taxe speciale de verificare pe teren a amplasamentelor pentru care urmează a se elibera certificate de urbanism în anul 2011.

114
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
05.05.2011  HOTĂRÂRE
privind   aprobarea modificării  organigramei, statului  de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare  ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
115 05.05.2011  HOTĂRÂRE 

privind alocarea sumei de 5.000 lei pentru finantarea serbărilor care se vor

desfăşura la nivelul Consiliului judetean cu  ocazia zilei  de  1 Iunie

116
Anexa
05.05.2011  HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2011, anexa laHotărârea Consiliului Judeţean nr. 103 din 15 aprilie 2011
117 05.05.2011  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare clădire spital vechi”, în faza Proiect tehnic şi

detalii de execuţie

118 05.05.2011  HOTĂRÂRE
privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare clădire spital nou”, în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
119 05.05.2011  HOTĂRÂRE

privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Amenajare curte Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu”, în faza

Proiect tehnic şi detalii de execuţie

120 05.05.2011  HOTĂRÂRE

privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare şi modernizare sălă operaţie spital nou”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

121 05.05.2011  HOTĂRÂRE

privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare şi modernizare sală operaţie spital vechi”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

122 05.05.2011  HOTĂRÂRE

privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare şi modernizare sălă operaţie spital nou”, în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie

123 05.05.2011  HOTĂRÂRE

privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare şi modernizare sală operaţie spital vechi”, în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie

124
Anexa 1
Anexa 2
05.05.2011  HOTĂRÂRE

privind aprobarea procedurii de evaluare a managementului  institutiilor publice de cultura aflate in subordinea Consiliului Judetean Giurgiu

125
Anexa
05.05.2011  HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de acordare a sprijinelor financiare persoanelor aflate în dificultate pentru realizarea instalaţiilor interioare de încălzire prin distribuţie pe orizontală în condominiile din judeţul Giurgiu
126
Anexa 1
Anexa 2
05.05.2011  HOTĂRÂRE

privind aprobarea cumpărării imobilului clădire cu suprafaţa de 150 mp, aflat în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu

127
Anexa
05.05.2011  HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării unor reprezentanţi ai deliberativului Consiliului Judeţean Giurgiu la schimbul de experienţă şi stabilirea de relaţii cu autorităţile locale din Barcelona şi Taragona , Spania, care va avea loc în perioada 9-13 mai 2011

Proces verbal sedinta 05.05.2011
128 31.05.2011

HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Bobe Ion, aflat pe lista Partidului Democrat Liberal şi declarării vacante a locului ocupat de acesta

129 31.05.2011 HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Mărculescu Nicolae, aflat pe lista Partidului Naţional Liberal şi declarării vacant a locului ocupat de acesta

130
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3

31.05.2011  HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii şi a bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2011

131
Anexa
31.05.2011 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2011, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 116 din 5 mai 2011
132
Anexa
31.05.2011 HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului

propriu al judeţului Giurgiu, pe anul 2010

133 31.05.2011  HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.000 lei, Sindicatului Judeţean Giurgiu al Pensionarilor

134 31.05.2011 HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 3.000 lei,Şcolii cu clasele I-VIII Remuş, comuna Frăteşti
135 31.05.2011 HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei,domnului Mimiş Petre, comuna Gogoşari
136 31.05.2011  HOTĂRÂRE

privind acordarea unor sprijine financiare

137 31.05.2011  HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare
138 31.05.2011  HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 5000 lei pentru finanţarea festivalului MOSQUITO, editia I

139 31.05.2011  HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice pentru obiectivul

de investiţii „ Reabilitare DJ 401 A Palanca – Stoeneşti, km 50+000 – 55+050, 5,050 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

140 31.05.2011  HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii “Modernizare  DJ 412 D, Bucşani (DN 61) – Malu Spart (DJ 601), km 0+000 – 7+820, 7,820 km”, în faza Studiu de fezabilitate

141 31.05.2011  HOTĂRÂRE

privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reţea exterioară distribuţie apă caldă menajeră (legătură puncte termice-panouri solare)- Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu”,

în faza Studiu de fezabilitate

142 31.05.2011  HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reţea exterioară distribuţie apă caldă menajeră (legătură puncte termice-panouri solare)- Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu”,

în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
143
Anexa 1
Anexa 1A
Anexa 1B
31.05.2011  HOTĂRÂRE
privind  aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse financiare , umane  şi materiale  necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2011
144
Anexa
31.05.2011  HOTĂRÂRE

privind modificarea Programului Judeţean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 – 2011

145
Anexa
31.05.2011  HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Teatrului de Proiecte „Tudor Vianu” Giurgiu
146 31.05.2011  HOTĂRÂRE

privind aprobarea arondării activităţii de evidenţă a persoanelor a comunelor Hotarele, Greaca şi Isvoarele la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Hotarele

147
Anexa
31.05.2011  HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii imobilului Drum judeţean DJ 412 A, Comana (DJ 411) – Grădiştea, km 0+000 – 2+200, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu,

din administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu  în administrarea

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

148
Anexa
31.05.2011  HOTĂRÂRE

  privind aprobarea trecerii imobilului Drum judeţean DJ 504, Vieru – Putineiu – Limită judeţ Teleorman, km 11+780 – 30+000, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, din administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu  în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

149
Anexa
31.05.2011  HOTĂRÂRE

  privind aprobarea trecerii imobilului DJ 601, Crevedia Mare – Roata Mică – Roata de Jos, km 31+000 – 34+650, km 36+150 – 37+200, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, din administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu  în administrarea

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

150 31.05.2011  HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii  a două birouri în suprafaţă de 44,90 mp la sediul U.I.P ,, Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu situat în Giurgiu, Str. Bucureşti, bloc 114, scara B, parter - mezanin
Proces verbal sedinta 31.05.2011
151
anexa 1
anexa 2
anexa 3
10.06.2011 HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării şi completării  Cap.66.02. SĂNĂTATE şi Cap.70.02. LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ din Lista poziţiei globale

„ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2011
 

152 10.06.2011 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi extindere Complex de servicii sociale Giurgiu”,  în faza Proiect tehnic
153 10.06.2011 HOTĂRÂRE
privind modificarea art. 1,  art.3,  art.4,   art.5  şi art.6 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 257 din 17 decembrie 2009 privind aprobarea proiectului  „Reabilitare şi extindere Complex de servicii sociale Giurgiu”  şi a cheltuielilor legate de proiect
154 10.06.2011 HOTĂRÂRE
privind  aprobarea  proiectului "Promoting nature protection and environment conservation by integrated use of renewable energies "(“ Promovarea protejării naturii şi conservarea mediului prin utilizarea integrată a energiilor regenerabile”) şi a cheltuielilor legate de proiect
155 10.06.2011

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de  3.000  lei, domnului Tudor Filip, artist plastic

156 10.06.2011 HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 30.000 lei pentru finanţarea unor cheltuieli aferente PROIECTULUI DE PREVENIRE A CONSUMULUI DE SUBSTANTE NOI CU PROPIETĂŢI PSIHOACTIVE

157
anexa
10.06.2011 HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului  evaluării  managementului  Muzeului Judeţean “Teohari Antonescu”  Giurgiu pe anul 2010
158
anexa
10.06.2011 HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului  evaluării  managementului Teatrului Tudor Vianu Giurgiu  pe anul 2010
159
anexa
10.06.2011 HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului  evaluării  managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale  Giurgiu pe anul 2010
160 10.06.2011 HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Giurgiu
161
anexa
10.06.2011 HOTĂRÂRE
privind aprobarea iniţierii unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu
162
anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
10.06.2011 HOTĂRÂRE
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 3.500 mp., situat în municipiul Giurgiu, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu
163 10.06.2011 HOTĂRÂRE
privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean a unui drum de interes local situat în judeţul Giurgiu
164 10.06.2011 HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu cu Comuna Slobozia în vederea realizării unor lucrări de modernizare la drumul comunal DC 121
165 10.06.2011 HOTĂRÂRE
privind  acordarea unui  sprijin financiar în sumă de 20.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul judeţului Giurgiu, Primăriei comunei Buturugeni
166
anexa
10.06.2011 HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare elevilor care au obţinutpremii la olimpiade şi concursuri
167 10.06.2011 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de transport agent termic primar – municipiul Giurgiu, Tronson 2”,  în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
Proces-verbal sedinta 10.06.2011
168 23.06.2011
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării referendumului judeţean în vederea consultării cetăţenilor cu privire la desfiinţarea Judeţului Giurgiu
169 23.06.2011
HOTĂRÂRE
privind modificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, pe anul 2011
Proces-verbal sedintă 23.06.2011
170
Anexa
 05.07.2011 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea componenţei Grupului de Lucru pentru monitorizarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Giurgiu

 

171
Anexa
 05.07.2011 HOTĂRÂRE
privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al Consiliului Judeţean Giurgiu
172  05.07.2011 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Giurgiu”

173  05.07.2011 HOTĂRÂRE

privind redeschiderea Secţiei Grădinari a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tântava

174  05.07.2011 HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii imobilului „Parc Alei” situat în Giurgiu, str.Constantin Dobrogeanu-Gherea, nr.2, aflat în domeniul privat al Judeţului Giurgiu

175  05.07.2011 HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii pe o perioadă de 12 luni calendaristice a spaţiului în suprafaţă de 42,64 mp din cadrul fostei centrale termice a Dispensarului Policlinic Giurgiu situat în Şos. Alexandriei, nr 7-9, aflat în domeniul privat al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu.
176  05.07.2011 HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 46 din 29  mai 2003 prin care s-a dat în administrarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Giurgiu suprafaţa utilă de 53,60 mp aflată în domeniul privat al judeţului Giurgiu

177  05.07.2011 HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului
Giurgiu, al corpului C15 (magazie ambalaje – supr.69 mp)  şi desfiinţarea  acestuia din cadrul ,,Centrului de Asistenţă Medico – Socială Mogoşeşti”,  situat în sat Mogoşeşti, comuna Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu
178  05.07.2011 HOTĂRÂRE
privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Amenajare curte Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu – revizia 1”, în faza Studiu de fezabilitate
179  05.07.2011 HOTĂRÂRE
privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Amenajare curte Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu – revizia 1”, în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
180  05.07.2011 HOTĂRÂRE

privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare clădire spital nou- revizia 1”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

181  05.07.2011 HOTĂRÂRE
privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare clădire spital nou – revizia 1”,în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
182
Anexa
 05.07.2011 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2011
183  05.07.2011 HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului “CREŞTEREA EFICIENŢEI SERVICIILOR MEDICALE ELECTRONICE ÎN JUDEŢUL GIURGIU (CESME)” şi a cheltuielilor legate de proiect
184
Anexa 1
Anexa 2
 05.07.2011 HOTĂRÂRE

privind   aprobarea modificării  organigramei şi  statului  de funcţii ale Consiliului Judeţean Giurgiu

185
Anexa
 05.07.2011 HOTĂRÂRE

privind acordarea unor sprijine financiare

186  05.07.2011 HOTĂRÂRE
privind  acordarea de  sprijin  financiar  în sumă de 20.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul judeţului Giurgiu, pentru Consiliul local al Municipiului Giurgiu
Proces-verbal sedinta 05.07.2011 
 187   29.07.2011 HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier judeţean al

domnului Radu Nicuşor Vasile

188  29.07.2011 HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier judeţean al

domnului Csender Gheorghe

189  29.07.2011 HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr.6 din 22 iunie 2008 a Consiliului judeţean Giurgiu

190
Anexa
 29.07.2011 HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului  de executie al bugetului de venituri şi cheltuieli al judetului Giurgiu, la trimestrul al II-lea, 2011

191  29.07.2011 HOTĂRÂRE

privind acordarea unor sprijine financiare persoanelor aflate în dificultate pentru realizarea instalaţiilor interioare de încălzire prin distribuţie pe orizontală în condominiile din judeţul Giurgiu

192  29.07.2011 HOTĂRÂRE

privind acordarea unor sprijine financiare persoanelor aflate în dificultate pentru realizarea instalaţiilor interioare de încălzire prin distribuţie pe orizontală în condominiile din judeţul Giurgiu

193  29.07.2011 HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare
194
Anexa
 29.07.2011 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2011, Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.182 din 5 iulie 2011
195  29.07.2011 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii ”Modernizare DJ 601D Letca Veche – Limită judeţ Teleorman, km 7+127 – 9+187, 2,060 km”, în faza Studiu de fezabilitate/Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

196  29.07.2011 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  Reabilitare,  modernizare, extindere şi dotare Căminul pentru Persoane Vârstnice Mironeşti, judeţul Giurgiu”, în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie

197
Anexa 1
Anexa 2
 29.07.2011 HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului multianual de dezvoltare a infrastructurii rutiere în judeţul Giurgiu
198
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
 29.07.2011 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului de Proiecte „Tudor Vianu” Giurgiu
199  29.07.2011 HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii nr.60 din 22 martie 2011 a Consiliului Judeţean Giurgiu în sensul “aprobării iniţierii unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru desfiinţarea Spitalului de Psihiatrie Vadu Lat şi reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu”
200
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
 29.07.2011 HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni, prin desfiinţarea şi reorganizarea Spitalului de Boli Infecţioase Singureni şi aprobarea participării Judeţului Giurgiu la Programul de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de Cămine pentru persoane vârstnice"
201
Anexa
 29.07.2011 HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării statului de funcţii al Camerei Agricole Judeţene Giurgiu

Proces verbal sedinta 29.07.2011 

202

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3

12.08.2011  HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii şi a bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2011
203 12.08.2011 

HOTĂRÂRE
privind modul de utilizare a unei sume din excedentul bugetului local

204 12.08.2011

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 80.000 lei, Primăriei Bolintin Vale pentru Policlinica Bolintin Vale

205

12.08.2011

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, sportivului Ciuprun Cosmin 

206 12.08.2011

HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare

207

12.08.2011

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei, studentei Becheru Laura Gabriela

208 12.08.2011

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 5.000 lei, parohiei Buna Vestire Giurgiu

209 12.08.2011

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 200.000 lei, Episcopiei Giurgiului 

210 12.08.2011

HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 5.000 lei pentru finanţarea unor cheltuieli aferente PROIECTULUI DE PREVENIRE A CONSUMULUI DE SUBSTANTE NOI CU PROPIETĂŢI PSIHOACTIVE ŞI DROGURI, PRIN OFERIREA DE ALTERNATIVE PENTRU PETRECERE A TIMPULUI LIBER

211 12.08.2011

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, Grădiniţei cu program prelungit  nr. 2 Giurgiu şi unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei Grădiniţei cu program prelungit nr.1 Giurgiu

212 12.08.2011

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 200.000 lei, Colegiului Naţional ,,Ion Maiorescu”Giurgiu

213 12.08.2011

HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Consiliului Local Giurgiu a terenului în suprafaţă de 1317 mp, situat în mun.Giurgiu, str.Mircea cel Bătrân, nr.23, aflat în domeniul privat al Judeţului Giurgiu 

214 12.08.2011

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centrul de Asistenţă Socială Hotarele, judeţul Giurgiu”, în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie

215 12.08.2011

H O T Ă R Â R E

privind modificarea art.1, art.3, art.4, art.5  şi art.6 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.16 din 29 ianuarie 2010 privind aprobarea proiectului  “Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centrul de Asistenţă Socială Hotarele, judeţul Giurgiu” şi a cheltuielilor legate de proiect 

216 12.08.2011

HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare persoanelor aflate în dificultate pentru realizarea instalaţiilor interioare de încălzire prin distribuţie pe orizontală în condominiile din judeţul Giurgiu

217 12.08.2011

HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare 

218

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 2.1

12.08.2011

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale„ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2011, Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.194 din 29 iulie 2011 

219
Anexa
12.08.2011 HOTĂRÂRE      

privind aprobarea modificării  şi completării Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii  drumuri judeţene pe anul 2011, anexa la

Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 87 din 15 aprilie 2011

220 12.08.2011

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii”Modernizare şi reabilitare drum de legătură dintre DN 5 Bucureşti – Giurgiu, DJ 507 Giurgiu – Oinacu şi Drum de centură sud din Municipiul Giurgiu (DJ 507 A), în faza Studiu de fezabilitate

221 12.08.2011

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Minsterul Administraţiei şi Internelor prin Direcţia Generală Anticorupţie şi Consiliul Judeţean Giurgiu
222 12.08.2011

H O T Ă R Â R E
privind  alocarea sumei de 2.500 mii lei municipiului Giurgiu, pentru acoperirea diferenţei  dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local de referinţă

Proces-verbal sedinta 12.08.2011
223
Anexa 1 si anexa 1.1
Anexa 2
 09.09.2011  H O T Ă R Â R E

privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, a

bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2011

224  09.09.2011 H O T Ă R Â R E
privind acordarea unor sprijine financiare persoanelor aflate în dificultate pentru realizarea instalaţiilor interioare de încălzire prin distribuţie pe orizontală în condominiile din judeţul Giurgiu
225  09.09.2011 H O T Ă R Â R E
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 26.500  lei, liceului teoretic „Tudor Vianu’’ Giurgiu pentru susţinerea proiectului „Şcoala de sâmbătă”
226  09.09.2011 H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, Sindicatului judeţean Giurgiu al Pensionarilor şi unui sprijin financiar în sumă de

 10.000 lei, Clubului Pensionarilor din judeţul Giurgiu

227  09.09.2011 H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 3.000 lei,

Asociaţiei Culturale pentru Copii şi Tineret ,,Millenium Art”

228  09.09.2011 H O T Ă R Â R E
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 200.000 lei, Asociaţiei Sportive Baschet Giurgiu
229  09.09.2011 H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar  în sumă de 3.000 lei

Asociaţiei „Viaţă şi Speranţă”
230  09.09.2011 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea vânzării unor spaţii medicale din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu prin licitaţie cu strigare, potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr.68/2008
231
Anexa
 09.09.2011 H O T Ă R Â R E

privind aprobarea luării în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu a unui imobil având suprafaţa construită de 1000 mp şi a terenului aferent în suprafaţă de 2400 mp situat în comuna Hotarele, judeţul Giurgiu

232  09.09.2011 H O T Ă R Â R E

privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Giurgiu

233
Anexa
 09.09.2011 H O T Ă R Â R E

privind  modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul  aparatului   de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu pentru anul 2011

234  09.09.2011 H O T Ă R Â R E

privind acordarea unor sprijine financiare

235
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 3.1
Anexa 3.2
Anexa 4
 09.09.2011 H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea  concesionării prin licitaţie publică a  imobilului „Centrul de Asistenţă Socială Grădinari”, compus din teren în suprafaţă de 29.941  mp şi clădiri în suprafaţă de 4.813  mp, situat în Comuna Grădinari, judeţul Giurgiu,  aflat în domeniul public  al  judeţului Giurgiu 
236
Anexa
 09.09.2011 H O T Ă R Â R E

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 55,67 mp în incinta Centrului de Asistenţă Socială Giurgiu, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Agenţiei  Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

237  09.09.2011 H O T Ă R Â R E

privind  aprobarea trecerii  imobilului “ Ferma Agricolă Ecologică Slobozia”, compus din  clădiri în suprafaţă de  721 mp. şi teren  în suprafaţă de 6,5 ha., din domeniul public în domeniul privat al judeţului Giurgiu

238
Anexa 1
Anexa 2
 09.09.2011 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2011, Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.218 din 12 august 2011
239
Anexa
 09.09.2011 H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării  şi completării Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii  drumuri judeţene pe anul 2011, anexa la

Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 219 din 12august  2011

240
Anexa 1
Anexa 2
 09.09.2011 H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării Cap. A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare din Programul de  investiţii publice pe grupe de investiţii şi

surse de finanţare pe anul 2011, anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.16 din 1 martie 2011”.

241  09.09.2011 H O T Ă R Â R E

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii

Reabilitare şi modernizare DJ 507 A, DN 5 – DJ 507 – DN 5 (Pasaj CF), km 0+000 – 3+248,

 3,248 km”, în faza Studiu de fezabilitate, actualizat
242  09.09.2011 H O T Ă R Â R E

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii

“Reabilitare şi modernizare DJ 507 A, DN 5 – DJ 507 – DN 5 (Pasaj CF),   km 0+000 – 3+248,  3,248 km”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

243  09.09.2011 H O T Ă R Â R E

privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Amenajare sediu Serviciul judeţean de Ambulanţă prin reabilitarea şi extinderea unor construcţii situate în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu”etapa 1, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

244  09.09.2011 H O T Ă R Â R E

privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „EXTINDERE CLĂDIRE SEDIU CU ANEXĂ ÎN REGIM P+M ”,

 în faza Studiu de Fezabilitate

245  09.09.2011 H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 30.000 lei Bisericii

Sfântul Gheorghe, din  comuna Bulbucata şi unui sprijin financiar în

sumă de 10.000 lei  Schitului ,, Sf. Nicolae” Giurgiu
246
Anexa
 09.09.2011 H O T Ă R Â R E
privind alocarea unor sume  din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul de venituri si cheltuieli al  judeţului Giurgiu pe anul 2011 unor unităţi administrativ teritoriale  
247
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
 09.09.2011 H O T Ă R Â R E

privind  repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a cotei de 20%  din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată şi din cote defalcate din impozitul pe venit-proiect, limite pe anul 2012 şi estimări pe anii 2013-2015

248
Anexe
 09.09.2011 H O T Ă R Â R E

privind  aprobarea  asocierii în participaţiune între Judeţul Giurgiu  şi S.C. SUN GARDEN COLIBAŞI  S.R.L. Colibaşi,  în vederea exploatării eficiente a unor imobile

Proces verbal sedinta 09.09.2011 
 249
Anexa 
20.09.2011 

 H O T Ă R Â R E
privind acordarea unor sprijine financiare persoanelor aflate în dificultate pentru realizarea instalaţiilor interioare de încălzire prin distribuţie pe orizontală în condominiile din judeţul Giurgiu

250 20.09.2011 H O T Ă R Â R
privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 2.000 lei doamnei Stan Ramona pentru fiica sa , Stan Andrada, pianista
251 20.09.2011 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea înfiinţării unei linii de gardă în specialitatea radiologie şi imagistică medicală în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
252
Documentatie
20.09.2011 H O T Ă R Â R E
prprivind aprobarea Documentaţiei de Atribuire a contractului de servicii de operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Giurgiu
253 20.09.2011 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Eficientizare şi optimizare parametrii tehnico-funcţionali instalaţii electrice Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu – construcţii şi arhitectură”, în faza Studiu de fezabilitate
254 20.09.2011 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii“Eficientizare şi optimizare parametrii tehnico-funcţionali instalaţii electrice Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu – instalaţii de ventilaţie şi climatizare”,  în faza Studiu de fezabilitate
255 20.09.2011 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Eficientizare şi optimizare parametrii tehnico-funcţionali instalaţii electrice Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu –iluminat exterior”, în faza Studiu de fezabilitate
256 20.09.2011 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Eficientizare şi optimizare parametrii tehnico-funcţionali instalaţii electrice Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu –instalaţii de stins incendiu”,  în faza Studiu de fezabilitate
257 20.09.2011 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Eficientizare şi optimizare parametrii tehnico-funcţionali instalaţii electrice Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu –instalaţii electrice interioare(medie tensiune, joasă tensiune şi curenţi slabi), în faza Studiu de fezabilitate
258
Anexa 1
Anexa 2
Anexa3
20.09.2011 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea cumpărării imobilului compus din clădire cu suprafaţa de 169 mp şi teren în suprafaţă de 8550 mp, situat în comuna Bucşani, judeţul Giurgiu
259
Anexa
20.09.2011 H O T Ă R Â R E
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 53,67 mp în incinta Centrului de Asistenţă Socială Giurgiu, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Asociaţiei de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic – România, Filiala Giurgiu
260 20.09.2011 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea constituirii servituţii de trecere şi a dreptului de uz şi acces la utilităţi asupra terenului în suprafaţă de 266 mp, situat în mun. Giurgiu, Şos. Sloboziei, nr.194, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, în favoarea S.C. WIROM GAS S.A.
261
Anexa 1
Anexa 2
20.09.2011 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2011, Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.238 din 9 septembrie 2011

262
Anexa

20.09.2011

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea modificării Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene pe anul 2011, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 239 din 09 septembrie 2011

     Proces verbal sedinta 20.09.2011 
263  29.09.2011  HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Biţin Constantin Aurel, aflat pe lista Partidului Naţional Liberal şi declarării vacante a locului ocupat de acesta

264  29.09.2011  HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Mihalache Mihai, aflat pe lista Partidului Democrat Liberal şi declarării vacante a locului ocupat de acesta

265  29.09.2011

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Deliu Miron Gheorghe

266  29.09.2011

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Bold Cristian

267  29.09.2011

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr.1 din 22 iunie 2008 a Consiliului Judeţean Giurgiu

268  29.09.2011

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr.6 din 22 iunie 2008 a Consiliului judeţean Giurgiu

269
Anexa
 29.09.2011

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu

270
Anexa
 29.09.2011

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii terenului în suprafaţă de 213 mp situat în comuna Bolintin Deal, judeţul Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu

271  29.09.2011 HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, Sindicatului judeţean Giurgiu al Pensionarilor şi unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, Clubului Pensionarilor din judeţul Giurgiu
272
Anexa A
Anexa B
 29.09.2011

HOTARARE
privind  aprobarea  politicii publice cu titlul  Îmbunătăţirea gestionării deşeurilor în mediul rural- judeţul Giurgiu ” şi  a  Planului de acţiuni  pentru realizarea acesteia

Proces verbal sedinta 29.09.2011 

 

Actualizat in - 12/08/2011, la ora 02:28.
Vremea
Trafic
Vizitatori: 964230, online: 10Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.

Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.