Calendar
Cautare

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!


Download Adobe Reader Download Flash Player

Atribuţii A.T.O.P.

          Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este organism cu rol consultativ care prin activitatea sa reprezintă şi promovează interesele comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică.

-organizează consultări cu membrii comunităţii locale şi cu organizaţiile neguvernamentale cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi ordinii publice;

          -monitorizează activităţile poliţiei şi sesizează eventualele deficienţe în activitatea acesteia, în vederea luării operative a măsurilor de înlăturare a acestora;

          -face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

          -la propunerea unităţilor de poliţie sau din proprie iniţiativă analizează activitatea instituţiilor învestite cu atribuţii de sprijin al persoanelor aflate în situaţii de risc ori cu comportamente inadecvate (bolnavi psihic, minori liberaţi din penitenciare, persoane lipsite de mijloace de subzistenţă, etc.), recomandând acestora luarea unor măsuri pentru creşterea eficienţei activităţii desfăşurate;

          -întreprinde măsuri pentru cointeresarea ONG-urilor în exercitarea actului de prevenive a criminalităţii;

          -identifică logistica necesară pentru eficientizarea exercitării serviciului poliţienesc.

-participă la elaborarea planului de activităţi şi la fixarea indicatorilor de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc;

-urmăreşte îndeplinirea indicatorilor de performanţă minimali;

-recomandă iniţierea unor acte normative în domeniul asigurării climatului de siguranţă publică;

-atât la solicitare, cât şi din proprie iniţiativă se deplasează la sediile unităţilor de poliţie şi în raport de constatări formulează cereri sau recomandări ordonatorilor de credite pentru finanţare;

-elaborează studii de specialitate, lucrări şi documentaţii în domeniul ordinii publice;

-elaborează raportul anual asupra eficienţei poliţiei;

-primeşte sesizări referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi face propuneri pentru soluţionarea lor legală de către unităţile de poliţie, organizând în acest scop audienţe;

-monitorizează, din punct de vedere al ordinii publice, activităţile cotidiene şi face recomandări scrise celor predispuşi să încalce legea, pentru a-şi revizui atitudinea (administratori de pieţe, organizatori de manifestări cultural-artistice şi sportive, administratori ai localurilor de alimentaţie publică, ai discotecilor, ai cazinourilor, etc.);

-ia măsuri de antrenare a populaţiei în activităţi de asigurare a ordinii publice şi a siguranţei bunurilor persoanei;

-recomandă tuturor structurilor cu atribuţii educative luarea măsurilor necesare faţă de persoanele predispuse la încălcarea legii.

Actualizat in - 09/08/2009, la ora 10:34.
Vremea
Trafic
Vizitatori: 962171, online: 10Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.

Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.