Calendar
Cautare

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!


Download Adobe Reader Download Flash Player

                2020

Contul anual de executie al bugetului local pentru anul 2020

Contul de executie al bugetului local la 29.01.2021

Contul de executie al bugetului local la 31.12.2020

Bugetul Consiliului judetean Giurgiu rectificat la data de 03.12.2020

 

Bugetul Consiliului judetean Giurgiu rectificat la data de 20.11.2020

Cont de executie la trimestrul 3 din 2020

Bugetul Consiliului judetean Giurgiu rectificat la data de 06.11.2020

Bugetul Consiliului judetean Giurgiu rectificat la data de 22.09.2020

Bugetul Consiliului judetean Giurgiu rectificat la data de 15.09.2020

Bugetul Consiliului judetean Giurgiu rectificat la data de 28.08.2020

Bugetul Consiliului judetean Giurgiu rectificat la data de 17.08.2020

Bugetul Consiliului judetean Giurgiu rectificat la data de 29.07.2020

Cont de executie l trimestrul 2 din 2020

Bugetul Consiliului Judetean Giurgiu rectificat la data de 23.06.2020

Bugetul rectificat al Consiliului Judetean Giurgiu la data de 27.04.2020
 

Bugetul Consiliului Judetean Giurgiu la data de 14.02.2020
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean, conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr.5/2020, art.6 alin.(6) și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, conform art.33 alin.(3) lit. b) din Legea nr.273/2006, estimări 2021-2023

Proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului Giurgiu pe anul 2020

 

               Arhiva:

Hotarare aprobarea contului de executie pe trim III, 2019

Hotarare rectificare buget octombrie 2019

Hotarare rectificare buget august 2019

Buget rectificat la 30 august 2019

Hotarare aprobarea contului de executie pe trim II, 2019

Hotarare rectificare bugetara la 16.07.2019

Cont executie al bugetului local pe trim II, anul 2019

Cont de executie trim IV 2018

Bugetul Consiliului Judetean Giurgiu aprobat la data de 04.04.2019

Aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Giurgiu la data de 11.12.2018

Rectificare bugetara 12.12.2018

Rectificare bugetara 7.12.2018

Rectificare bugetara 27.11.2018

Rectificare bugetara 20.10.2018

Cont de executie trim III 2018

Rectificare Buget 14.09.2018

 Lista poziției globale "Alte cheltuieli de investiții" defalcata pe capitole pe anul 2018

Cont de executie trimestrul II 2018

Buget rectificat 09 Iulie 2018

Rectificare buget 26 iunie 2018

Bilanț 31.03.2018

Bugetul Consiliului Judetean Giurgiu aprobat la data de 14.02.2018

Buget 2018 repartizat pe unități administrativ teritoriale, aprobat la data de 14.02.2018

Proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului Giurgiu pe anul 2018

Proiect de Hotarare privind repartizarea pe UAT-uri a fondului la dispozitia Consiliului Judetean constituit conform Legii bugetului de stat pe anul 2018

  Buget rectificat la 11.10.2017

 

  Cont de executie trimestrul III 2017

 

 Buget 2017 aprobat la data de 20.03.2017

 

Repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a cote de 20 %  din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si din cota de 18,5 % din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, in conformitate cu prevederile articolului 4, alin. 2, lit b1 din Legea  bugetului de stat pe anul 2017, nr 6/2017

 

Bilant 31.12.2016

 

Proiect de Buget 2017

 

Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a cote de 20 %  din sume defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si din cota de 18,5 % din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale ... anul 2017

 

 

 

 

Bilant 30.06.2016

Buget local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2016

Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pe anul 2016

Bugetul creditelor interne pe anul 2016

Cont executie pe trimestrul 2 2016

Cont executie buget local pe trimestrul 1 2016

Repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a cote de 20 %  din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si din cota de 18,5 % din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale,
pentru finantarea cheltuielilor prevazute la articolul 4, alin. 2, lit b1 din legea nr. 339/2015, a bugetului de stat pe anul 2015, pentru anul 2016

Repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a cote de 20 %  din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si din cota de 18,5 % din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale,
pentru finantarea cheltuielilor prevazute la articolul 4, alin. 2, lit b1 din legea nr. 339/2015, a bugetului de stat pe anul 2016, pentru anul 2017

Buget aprobat pe anul 2016 la data de 08.02.2016

Proiect buget 2016

Cont de executie trimestrul I 2015

Buget aprobat pe anul 2015 la data de 04.03.2015

Proiect buget 2015 

Cont anual de executie al bugetului propriu 2014

Situatii financiare trimestrul 3 - septembrie 2014

Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a cote de 20 %  din sume defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si din cota de 18,5 % din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale ... anul 2014


Buget rectificat 02.09.2014

Cont de executie trimestrul 2 pe anul 2014 - Download< /span>< /span>

< span st yle="font-family: Tahoma">Situatii financiare Trimestriale Iunie 2014
Situ atii financiare Trimestriale Martie 2014


& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; span style="font-family:Tahoma">Cont de executie trimestrul 1 pe anul 2014 - Download
Cont anual de executie 2013 - Download

Proiect de hotarare privind repartizarea pe UAT-uri a cotei de 20 % din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si din cote defalcate din impozitul pe venit (18,5 %) pentru echilibrarea
bugetelor locale, in cf. cu prevederile art. 33, alin 3 lit B din legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, pe anul 2014

< sp an style="font-size: 10pt"> Bugetul aproba t al Consiliului Judetean 2014 aprobat in sedinta din 04 < /span>< /span>< /span>< /span> < span style="font-family:Tahoma"> .03.2014 - Download partea 1 ; Download partea 2

Bugetul repartizat pe trimestre 2014-Download partea 1; Download partea 2

P roi ect Buget 2014 ;  Lista investitii 2014;

C ont anual de executie al bugetului propriu 2013

Situatii financiare Trimestriale Decembrie 2013
Dare de seama 31 Decembrie 2013

Situatii financiare Trimestriale Septembrie 2013
Bilant ; AnexeExecutie bugetara venituri ;  Executie bugetara Cheltuieli 02Executie bugetara cheltuieli 07Executie bugetara venituri 10Executie bugetara cheltuieli 10; Balanta

Buget rectificat 03.10.2013
Hotarare 117 ; Anexa 1 ; Anexa 2 ; Anexa 3 ; 

Situatii financiare Trimestriale Iunie 2013
Bilant si anexeExecutie bugetara venituri si cheltuieli 02Executie bugetara cheltuieli 07Executie bugetara venituri si cheltuieli 10; Balanta


Reducere arierate cf prevederilor OUG 73/2013

Bugetul aprobat al Consiliului Judetean 2013 - Download

Subregistrul datoriei publice locale directe si garantate -
Download

Cont de executie a bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al 3-lea 2013 - Download

Bugetul aprobat al Consiliului Judetean 2013 - aprobat in sedinta din 15.04.2013 - Download

 

 

Hotarare privind repartizarea pe UAT-uri a cotei de 20 % din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si din cote defalcate din impozitul pe venit (18,5 %) pentru echilibrarea bugetelor locale, in cf. cu prevederile art. 33, alin 3 lit B din legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, pe anul 2013

Download - Proiect de hotarare privind repartizarea pe UAT-uri a cotei de 20 % din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si din cote defalcate din impozitul pe venit (18,5 %) pentru echilibrarea bugetelor locale, in cf. cu prevederile art. 33, alin 3 lit B din legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, pe anul 2013& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; a m p; am p; amp; am p; am p; amp; amp; amp; amp; lt; /span>

Proiect Buget 2013  Lista investitii 2013;

Subregistrul datoriei publice locale directe ; Subregistrul datoriei publice locale garantate

Situatii financiare Trimestriale Decembrie 2012

Bilant si contul de rezultat patrimonial; Anexe BilantExecutie bugetara cheltuieli 02Executie bugetara cheltuieli 07Executie bugetara cheltuieli 10; Balanta;
Plati restante decembrie 2012 ;Executie bugetara venituri 02 ; Executie bugetara venituri 10 ; Bugetul creditelor interne; Bugetul local .

Situatii financiare Trimestriale Septembrie 2012

Bilant si contul de rezultat patrimonial; Anexe BilantExecutie bugetara cheltuieli 02Executie bugetara cheltuieli 07Executie bugetara cheltuieli 10; Balanta;
Plati restante septembrie 2012 ; Executie bugetara venituri 02 ; Executie bugetara venituri 10 ; Cont executie septembrie 2012 .

Subregistrul datoriei publice interne a autoritatii administratiri publice locale
informatii de identificare a imprumutului intern 20.09.2012 - Download

Situatii financiare Trimestriale Iunie 2012

Bilant si contul de rezultat patrimonial; Anexe BilantExecutie bugetara cheltuieli 02Executie bugetara cheltuieli 07Executie bugetara cheltuieli 10; Balanta;

Situatii financiare Trimestriale Martie 2012

Bilant si contul de rezultat patrimonial;Anexe BilantExecutie bugetara cheltuieli 02Executie bugetara cheltuieli 07Executie bugetara cheltuieli 10;

Bugetul aprobat al Consiliului Judetean 2012 aprobat in sedinta din 08.05.2012 - Download

Indicatori 31.12.2011 - Download

Bugetul aprobat al Consiliului Judetean 2012 - Download

Bugetul Consiliului Judetean Giurgiu pentru anul 2012 - Download

Subregistrul datoriei publice interne a autoritatii administratiri publice locale
informatii de identificare a imprumutului intern - Download

    Februarie 2012 - Hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata - Download


    Ianuarie 2012 - Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata -Download


 

    Situatii financiare Trimestriale Decembrie 2011
Bilant si contul de rezultat patrimonial; Anexe BilantExecutie bugetara cheltuieli 02Executie bugetara cheltuieli 07Executie bugetara cheltuieli 10;

 

    Proiect buget de venituri si cheltuieli pe anul 2012

Proiect buget 2012 - download

    Buget local detaliat  la venituri pe capitole, subcapitole si paragrafe 2011
Buget local detaliat  la venituri pe capitole, subcapitole si paragrafe 2011

    Situatii financiare trimestriale Septembrie 2011
Anexa27; Bilant si contul de rezultat patrimonial; Executie bugetara cheltuieli 02; Executie bugetara cheltuieli 07; Executie bugetara cheltuieli 10;
Executie bugetara venituri 02; Executie bugetara cheltuieli 10; situatie active si plati restante; situatie flux si disponibil mijloace fixe

Cont de executie trimestrul al III -lea la data de 13.10.2011

    Buget aprobat August 2011

Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3

Indicatori conform Legii 273

    Situatii financiare Trimestriale Iunie 2011

 Anexe 27 29 , Bilant si contul de rezultat patrimonial , Executie bugetara cheltuieli 02  , Executie bugetara cheltuieli 07 ,

Executie bugetara cheltuieli 10 , Executie bugetara venituri 02, Executie bugetara venituri 10 ,

Situatii active si datorii + plati restante , Situatii flux si disponibil mijloace fixe  

Subregistrul datoriei publice locale

    Situatii financiare Trimestriale Martie 2011

 Anexe 27 29 31 , Bilant si contul de rezultat patrimonial , Executie bugetara cheltuieli 02  , Executie bugetara cheltuieli 07 ,

Executie bugetara cheltuieli 10 , Executie bugetara venituri 02, Executie bugetara venituri 10 , Indicatori conform Legi 273  ,

Situatii active si datorii + plati restante , Situatii flux si disponibil mijloace cu destinatie speciala  

    Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului
Giurgiu pe anul 2011 - Aprilie 2011

Download

    Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului
Giurgiu pe anul 2011


Download

    Buget aprobat 2011

Partea 1     Partea 2       Partea 3    Partea 4    Partea 5

Partea 6     Partea 7  

    Situatia creditelor contractate de Consiliul Judetean Giurgiu

Contract Unicredit Tiriac Bank;

Acord de garantare Apaservice;

Contract BCR ; Hotarare autorizare contract BCR;

Situatia gradului de indatorare si situatia privind serviciul datoriei publice locale.

    Proiectul bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Judetului Giurgiu,
bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate partial
din
venituri proprii, bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice
finantate integral din venituri proprii si bugetul imprumuturilor interne

pe anul 2011 :

Anunt publicare

Partea 1    
Partea 2       Partea 3    Partea 4    Partea 5

Partea 6     Partea 7       Partea 8    Partea 9    Partea 10

Partea 11  
Partea 12     Partea 13

    Proiect de hotarare privind propunerile de repartizare pe unitati administrativ teritoriale
a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea
bugetelor locale si din cote defalcate din impozitul pe venit (21%) pentru echilibrarea
bugetelor locale, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea
proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, pe anul 2011 :

Download proiect  

 

 

Bugetul Consiliului Judetean Giurgiu pentru anul 2010

Proiect de buget pentru anul 2010 

Bugetul Consiliului Judetean Giurgiu pentru anul 2008

Bugetul Consiliului Judetean Giurgiu pentru anul 2007

Bugetul Consiliului Judetean Giurgiu pentru anul 2006

 

 

 

< span style="font-family:Tahoma">Proiect Buget 2016< /span>

 Cont de executie trimestrul I 2015

Buget aprobat pe anul 2015 la data de  04.03.2015

Proiect Buget 2015 < /span>< span style="font-family: Tahoma">


Cont anual de executie al bugetului propriu 2014

& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; span style="font-family:Tahoma">Situatii financiare trimestrul 3 - septembrie 2014< /span>

Proiect de hotarare privind rectificarea repartizarii pe UAT-uri a cotei de 20 % din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si din cote defalcate din impozitul pe venit (18,5 %) pentru echilibrarea bugetelor locale, in cf. cu prevederile art. 33, alin 3 lit B din legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, pe anul 2014< /span>< /span>

& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; span style="font-size:10pt">Buget rectificat 02 09 2014< /span>

& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; span style="font-family:Tahoma">Cont de executie trimestrul 2 pe anul 2014< /span>  ;

& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; span styl e="font-family:Tahoma">Situatii financiare Trimestriale Iunie 2014< /span>Actualizat in - 02/09/2021, la ora 11:33.
Vremea
Trafic
Vizitatori: 945991, online: 4Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.

Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.