Calendar
Cautare

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!


Download Adobe Reader Download Flash Player

Consiliul Judetean Giurgiu 

 

Adresa: Bulevardul  Bucuresti Nr.10, Giurgiu, Cod postal: 080045;
Telefon: 0372 4626 11;
Fax: 0372 46 26 51; 0372 46 26 63;
Adresa Email: cjg@cjgiurgiu.ro; cjgiurgiu@gmail.com; 

 

 
NUMELE SI PRENUMELE FUNCTIA TELEFON DIRECT INTERIOR ETAJ CAMERA
Mina Marian PRESEDINTE     2 201
Secretariat Presedinte 0372462611 611 2 201
Corozel Lucian VICEPRESEDINTE 0372462615 615 2 204
Andronache Vasile VICEPRESEDINTE 0372462614 614 2 205
Secretariat VICEPRESEDINTI 0372462613 613 2 204,205
-  SECRETAR AL JUDETULUI 0372462617 617 2 208
ADMINISTRATOR PUBLIC
 - Administrator public 0372462641      
CABINET PRESEDINTE
MILITARU ANCA 0372462621 621 2 210
COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN
TINELA BRISCA  0372462650 650 3 307
COMPARTIMENT RELATII PUBLICE SI MASS-MEDIA
ELENA COSCAI  0372462649 649 3 312
COMPARTIMENT RESURSE UMANE SI COORDONAREA ACTIVITATII INSTITUTIILOR PUBLICE DE CULTURA
IONESCU MARIANA  0372462639 655 3 306
COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL CALITATII
CRISTEA MIHAELA / INGEAUA CRISTINA 0372462646 / 0372462661 646 / 661 2 209 / 206
DIRECTIA JURIDICA SI ACHIZITII PUBLICE
CIOACA DANIELA 0372462622 622 2 211
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
FRANCU MONICA 0372462642 642 P 010
COMPARTIMENT JURIDIC, CONTRACTE, CANCELARIE CONSILIU SI ARHIVA 
CIOTEA ANDREEA / TEODORECU IULIA 0372462645 / 0372462622 616/645 2 208
COMPARTIMENT EDITARE M.O. AL JUDETULUI, SECRETARIAT EXECUTIV ATOP, REGISTRATURA SI RELATII CU PUBLICUL
BORTOS MIHAELA / FLORENTINA BOIANGIU 0372462655 / 0372462636 655 / 636 3 / P 306/ 04
COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE REGIONALA
MARDALE NICU 0372462634 / FAX. 0372462667 634 2 206
COMPARTIMENT PROGRAME SI PROIECTE EUROPENE
EFTIMIU MIRUNA 0372462626 626 2  206
DIRECTIA ECONOMICA SI INVESTITII
FLORENTINA STANCULESCU 0372462630 630 3 305

SERVICIUL BUGET FINANTE SI CONTABILITATE

BUDRINCA CONSTANTA 0372462631 631 3 305
CIOBANU VLAD 0372462660 660 3 305
COMPARTIMENT SALARIZARE
BRATU GINA 0372462629 629 3 301
COMPARTIMENT INVESTITII
MONICA PEICEA 0372462657  657  3 303
COMPARTIMENT PROGRAME, INVESTITII IN INFRASTRUCTURA LOCALA
STOIAN ILEANA 0372462658 658 3 302
DIRECTIA LOGISTICA TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI MANAGEMENTUL SPITALELOR

BURCEA DANIELA

0372462619 619 P  
SERVICIUL LOGISTICA, TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI APROVIZIONARE
MITRAN VASILE  0372462676 676 2 206
COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL SPITALELOR
CRISTINA ANCU 0372462624 624 P 005
COMPARTIMENT GESTIUNEA PATRIMONIULUI
MORTU NICOLETA 0372462623 623 P 007
COMPARTIMENT SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SITUATII DE URGENTA 
COJOCARU LAURA 0372462624 624 P 005
COMPARTIMENT NEUTRALIZARE A DESEURILOR DE ORIGINE ANIMALA
  0372462620 620 P 005
DIRECTIA DIRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
ARHITECT SEF        
SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
POPESCU DANIEL  0372462618 / 0372462632 618 / 632  3 308
COMPARTIMENTUL CENTRUL DE AFACERI TRANSFRONTALIER
GAINA CRISTINA  0346566963      
COMPARTIMENT UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI, SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DESEURILOR
CHIRICEANU MONICA 0346566903 / Fax 0346566904      
 

 


Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.

Copyright © 2009 Consiliul Judetean Giurgiu. Design realizat de SOBIS Solutions.